lördag, september 26, 2015

Johan Rocklind(S) vilseleder om Liljedalshemmet!

Kommunalrådet Johan Rocklind(S) säger i ett interpella-tionssvar till Sverigedemokraterna, att fråga om Liljedalshemmet har hanterats i stor endräkt av de politiska partierna, vilket får betraktas som en en lögn. 

Det finns ett inriktningsbeslut från 2011 i stor enighet, som säger att det omgående skall skaffas ersättning till boende på Liljedalshemmet antingen i form av ombyggnad eller nybyggnad. Efter att S,MP och V segat på ärendet i tre år meddelas man kort i maj 2014 att projektet senarelägges!


Vi har på denna block skrivit spaltkilometer om hur många politiker sviker sina äldre invånare. Vi kan bara börja att läsa Vad händer med de äldre i rödgröna Gnesta? Där finns sedan vidare länkar om eländet!


Rocklinds svar satisifierar således tesen att nu rensas de äldre ut från Liljedalshemmet. När det kommer någon ersättning vet ingen! Det är beklämmande att det i stort sett endast är Centerpartiet som nu engagerar sig för de äldres situation i Gnesta kommun!


2006 En förutsättningslös diskussion påbörjas om ersättning av Liljedalshemmet.

.

2009 Alliansen planerar in en ombyggnad av Liljedalshemmet!

.

2010-2014 Maktskifte och frågan bereds av den politiska majoriteten S, MP och V. Bereds? Fördröjs bättre epitet!

.

Nov 20011 Fattar Socialnämnden ett enigt inriktningsbeslut att omgående anskaffa ersättning för Liljedalshemmet och hemtjänsten

.

Feb 2012 Föreslår Centerpartiet ett nybyggnadsalternativ

.

Maj 2014 Meddelar socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet, att någon ersättning vid nerläggning av Liljedals-hemmet inte är aktuell nu, då de anser att det inte finns något behov! Men var de som bor där idag skall ta vägen kan man inte svara på. Var skall en åldrande befolkning ta vägen på sin ålders höst?

Samtidigt med denna motgång för de äldre annonserar (S) att bygga ytterligare en motionshall för de yngre! Man känner med dessa prioriteringars de isande sibiriska vindarna dra fram över kommunens hukande äldre

.

Jun 2014 Pensionärsföreningarna PRO och SPF skriver till kommunen och efterfrågar nytt äldreboendeSvar okänt! 

.

Jun 2014 Ingrid Jerneborg(M) riktar skarp kritik i SN mot att äldreboendet senareläggs. Det måste absolut bli klart till Liljedalshemmet läggs ner!

.

Jan 2015 Centerpartiet, Håkan Ekstrand efterfrågar i en interpellation vad som händer? Vart tog Liljedalshemmet vägen!
.

Mars 2015 Svar från Ingrid Jerneborg(M) som vidimerar beslutet från 2011 men inget mer. Måste gå oerhört långsamt för personalen på Gnesta fastighets AB. 

.

April 2015 SPF: Kan vi lita på att politikerna står för sina ord (G Bränström i SN)

.

Sep 2015 Sverigedemokraterna efterfrågar i en interpellation vad som händer?

.

Sep 2015 Svar från Johan Rocklind. Ingenting händer men - inriktningen har tagits i stor enighet. Han preciserar dock inte när och hur i svaret!

.

2 oktober 2015 Äldredag i Elektron, Gnesta med Ingrid Jerneborg (moderator) samt kommunalråden Johan Rocklind(s) och Ann-Sofie Livenhage(M)!

.

Och varför finns inte oppositionen representerad vid Äldredagen? Var är oppositionsrådet Håkan Ekstrand(C)?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar