torsdag, september 03, 2015

Ära den som äras bör!


Tysklands förbundsminister Angela Merkel hyllas nu av många skribenter och tyckare i Sverige och Europa för Tysklands inställning till flyktingmottagande. En riktigt stor statsman således.


Men vad är sanningen? Ja ganska pinsam egentligen för Merkel. Svaret finns hos EU:s egen statistik Eurostat. Är det några som borde äras är det Sverige, Malta, Schweiz, Cypern och Danmark! Förvisso tar Tyskland emot något fler flyktingar än Sverige men man har 80 miljoner invånare!


I Tyskland avvisas 56% av alla flyktingar. Motsvarande siffra för Sverige är 23%. I den högra kolumnen som visar antalet mottagna flyktingar per capita leder Sverige med 3,5 promille medan Tyskland endast svarar för 0,5 promille. Sverige tar således emot 7 gånger fler flyktingar än Tyskland. Ja Tyskland har nio länder före sig i statistiken.


Till yttermera visso placerar Tyskland många flyktingar i läger nära flygplatser med avsikt att snabbt kunna repatriera dessa till sina hemländer! Den tyska staten förbereder nu en grundlagsändring för att kunna minska flyktingströmmarna. Äras den som äras bör! Eller!Federal Minister Angela Merkel is now getting enormous credit for Germany's attitude to refugees. A really great statesman thus. 

 

But what is the truth? Yes quite embarrassing really for Merkel. The answer is at the EU's own statistics, Eurostat. Are there any that should be honored, it is Sweden, Malta, Switzerland, Cyprus and Denmark! Certainly, Germany accepts more refugees than Sweden but has 80 million inhabitants! 

 

In Germany 56% of all refugees are rejected. The corresponding figure for Sweden is 23%. In the right column, which shows the number of accepted refugees per capita, Sweden is in the lead  with 3.5 per thousand, while Germany accounts for 0.5 per thousand. Sweden thus receives seven times more refugees than Germany. Yes Germany, nine countries before settling in the statistics. 

 

Furthermore Germany, places many refugees in camps near airports with the intention of quickly repatriating them to their home countries! The German government is now preparing a constitutional amendment to reduce refugee flows. Honor where honor is due! Well well!


Bundesministerin Angela Merkel bekommt jetzt enorme Anerkennung für Deutschlands Einstellung zu Flüchtlingen. Ein wirklich großer Staatsmann so. 

 

Aber was ist die Wahrheit? Ja wirklich ziemlich peinlich für Merkel. Die Antwort liegt in eigenen Statistiken der EU, Eurostat. Gibt es, die geehrt werden sollte, ist es Schweden, Malta, Schweiz, Zypern und Dänemark! Sicherlich, Deutschland übernimmt mehr Flüchtlinge als Schweden, sondern hat mann 80 Millionen Einwohner! 

 

In Deutschland 56% aller Flüchtlinge sind abgelehnt. Die entsprechende Zahl für Schweden ist 23%. In der rechten Spalte, die die Zahl der anerkannten Flüchtlinge pro Kopf zeigt, ist Schweden an der Spitze mit 3,5 Promille, während Deutschland einen Anteil von 0,5 Promille. Schweden erhält somit siebenmal mehr Flüchtlinge als Deutschland. Ja Deutschland, neun Ländern, bevor sie sich in der Statistik. 

 

Darüber Deutschland, stellt viele Flüchtlinge in Lagern in der Nähe von Flughäfen in der Absicht, schnell repatriieren sie in ihre Heimatländer! Ehre, wem Ehre gebührt! Ja, ja!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar