onsdag, september 23, 2015

Var finns Södermanlands Nyheters sympatier?

Rubricerad tidning tidning lägger ju ner stora resurser på att beskriva ensamkommande ungdomars (mäns) situation och bekymmer med att få egna lägenheter och andra gratisresurser i Östra Sörmland. 


Man verkar tappat insikt om av svenska ungdomar i samma situation har det minst lika prekärt om inte värre. Man synes även ha glömt bort de äldre i samhället som mer och mer liknar parias (utstötta) i boende, omsorg och vård.


Man kan ju undra för vem som tidningen skriver. Merparten av sina prenumeranter?


Att man curlar 18-19 åringar i sin bästa ålder och krafts dagar, känns lite konstigt, när man i samma andetag glömmer bort att äldre människor far illa, när de inte får behövd plats på äldreboende, när man lägger ner äldreboenden, som Liljedalshemmet i Gnesta eller när hemvården inte har tid eller ork med sina kunder!


För vem skriver SN? En tämligen välbeställd medelklass utan ekonomiska bekymmer? Ja knappast svenska ungdomar eller äldre med begränsad inkomst och möjligheter! Varför skall man prenumerera på Södermanlands Nyheter med denna deciderade inställning?


Det är ju bra att många ser positivt på framtiden. Själv är jag tämligen orolig inte minst för media och politikers uppenbara nonchalans mot de äldre och svaga i samhället! Det var inte länge sedan vi hade LEX SIXTEN THURESSON i Gnestas omsorg!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar