fredag, september 18, 2015

Sverige borde inta beredskapsläge!


Om det nu anländer 1.000 flyktingar per dag hur länge kan Migrationsverk och frivilligorganisationer, som Röda korset, Frälsningsarmén samt enskilda personer m fl orka hålla ut? Borde man inte mobilisera såväl civila som militära beredskaps-resurser?Tittar man runt så finner man tyvärr att de flesta ledningscentraler är nerlagda och personalen hemförlovad. Det är inte tänkt att det skall bli några större katastrofer i framtiden. Men ett beredskaps/skymningsläge eller mer populärt idag stabsläge borde utlysas. Då tas alla de resurser i anspråk som Länsstyrelse och kommuner har utöver MSB och Försvaret!


Borde inte socialstyrelsen beordra stabsläge och initiera att sjukvården kan ta hand om behövande flyktingar med vaccination och hälsoundersökningar. Många kommer ju från områden med olika epidemier t ex polio i Homs!


Är det inte hög tid att få fram fler bostäder än de 3.000 som nu ligger i upphandling! Kan man inte använda tomma kaserner, slott och herrgårdar?


Varseblivning Stefan Löfven, varseblivning! Dum inter homines sumus, colamus humanitatem!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar