tisdag, december 28, 2010

En räddare i nöden!


60 plussaren, elloket litt Da från 50-talet har satts in för att besegra snövallarna i södra Sverige. Man kör två sammankopplade lok för att få rätt tyngd och dragkraft för ändamålet.
.
Loken har lånats från järnvägsmuséet i Gävle. Detta muséum rekommenderas för övrigt å det varmaste. För sina fortfarande fungerande ånglok och ellok samt fina vagnar från anno dazumal.
.
Gävle är en vacker stad med en högskola. Ett annat besöksmål utöver muséet kan vara Mackmyra utanför Valbo, där man tillverkar svensk whisky.
.
Som sagt även 60+ kan bidraga till samhället fortlevnad!
.
PS. Sveriges och kanske Europas tyngsta lok är malmbaneloken.De utgörs av tre hopbyggda Da-lok och väger ca 275 ton ungefär som en jumbojet!

lördag, december 18, 2010

Svallvågor efter Julian Assange

Debatten om Julian Assange går vidare. Är han en demokratins hjälte eller helt enkelt en simpel kvinnoförtryckare? Nu ger sig den kände Michael Moore in i debatten och uppmanar i ett brev till Sveriges regering, att "lägga ner begäran om utlämning av Assange och i stället börja beskydda Sveriges kvinnor”.

Siffrorna om svenska sexualbrott, som han och andra i engelsk press hänvisar till grundas på en artikel i Göteborgsposten, GP av Carina Hägg och Nalin Pekgul, som framfört att Sverige har det högsta antalet våldtäkter i Europa och hävdat att 90 procent av dessa aldrig kommer till domstol.

”Här låter ni tusentals våldtäktsmän gå fria medan ni anordnar en internationell häxjakt på en man som den amerikanska regeringen vill ha gripen, fängslad och till och med avrättad,” står det i brevet till den svenska regeringen.

Det värsta är att detta nog är sant. Dvs om det svenska våldet mot kvinnor! Vi har skrivit om detta på denna blogg tidigare utan att väcka särskild uppmärksamhet. För det mesta verkar politiker vilja tiga ihjäl denna anomali i det fina jämställda svenska samhället.

Allt fler kvinnor våldtas på sommaren. Hittills i år har antalet anmälda våldtäkter i landet ökat med 25 procent. I förhållande till befolkningsstorleken anmäls flest våldtäkter i Sörmland. Allt enligt Sörmlands Nyheter. Eftersom Sverige har flest våldtäkter i hela Europa så innebär detta att Sörmland är sämst i Europa!

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmålen är:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.
2. Ekonomisk jämställdhet.
3. En jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet.
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

För delmål 1-3 är vi bäst i klassen i Europa. Medan vi i Sverige är sämst i klassen avseende våld mot kvinnor!

Ganska tänkvärt att vi bygger ett samhälle där alla tidningar skriver om hur viktigt det är för ganska få kvinnor med makt i styrelserummet medan merparten utsätts för våld utan att det bekymrar politiker eller debattörer särskilt mycket! Tunnelseende kallas detta för!

I en av nätkommentarerna till Moores brev skriver en ”arg svensk” att den svenska sexualbrottslagstiftningen är den strängaste i världen, vilket kraftigt ökat antalet anmälningar. Så är det förvisso dock inte. I många länder tillämpas dödsstraff för våldtäklt eller livstids fängelse. I Sverige kanske du får sitta inne 1-2 år. Det synes inte särskilt strängt!

Men nu är Sveriges synnerligen usla jämställdhet avseende våld mot kvinnor, satt under den internationella luppen. Det skall bli intressant att följa ansvariga politikers reaktion på detta! Nalin Pekgul och Carina Hägg har reagerat - var finns andra t ex FI eller regeringen?

I sakfrågan Julian Assange vet vi inte vad som hänt. Detta får givetvis prövas på sedvanligt vis. I denna fråga har dock Michael Moore fullständigt fel. Det svenska rättssamhället fungerar nog bra! Varför kommer för övrigt inte Julian Assange frivilligt till Sverige?

fredag, december 10, 2010

Fridens och vitterhetens dag?


Idag delas Alfred Nobels alla pris ut! Utom för den kinesiske människorättskämpen Liu Xiaobo, som sitter inspärrad i Kina för sin kamp för sin kamp för mänskliga rättigheter!
.
.
.
.
De länder, som nu på Kinas uppmaning, bojkottar fredsceremonin i Oslo är Kina, Ryssland, Kazakstan, Colombia,Tunisien, Saudiarabien, Pakistan, Serbien, Irak, Iran, Vietnam, Afghanistan, Venezuela, Filippinerna, Egypten, Sudan, Ukraina, Kuba och Marocko.
.
I sanning, en skön samling stater baserade på kommunism, fascism och envälde!

fredag, december 03, 2010

Wikileaks en nyttig sanningssägare!

Wikileaks har läckt tonvis med USA:s diplomatpost. Inte mycket berör dock Sverige. Idag kan vi dock läsa om USA:s fula agerande kring SAAB:s försäljningen av Gripen till Norge!

Sverige grundlurades således av Norge och USA i samband med mångmiljardaffären. Det hela var uppenbarligen ett spel för galleriet och det hedrar knappast Norges socialdemokratiska regering och ej heller USA:s liberala dito.

Uppgifterna är så pass anmärkningsvärda att det borde rendera en uppkallelse till UD för en
förklaring av agerandet både av Norges ambassadör såväl, som USA:s. Uttrycket broderfolken får väl närmast betraktas, som ett skämt i detta perspektiv.

Wikileaks information är intressant och tankeväckande. Man bör dock välja bland sin publicering så att inte tredje man drabbas! Det hade varit ytterst intressant att kunna följa Rysslands eller Kinas motsvarande korrespondens!

Det är dock bra att "Hedervärda och eleganta konkurrenter" liksom personer eller länder som talar med dubbla tungor, avslöjas rejält!