lördag, december 18, 2010

Svallvågor efter Julian Assange

Debatten om Julian Assange går vidare. Är han en demokratins hjälte eller helt enkelt en simpel kvinnoförtryckare? Nu ger sig den kände Michael Moore in i debatten och uppmanar i ett brev till Sveriges regering, att "lägga ner begäran om utlämning av Assange och i stället börja beskydda Sveriges kvinnor”.

Siffrorna om svenska sexualbrott, som han och andra i engelsk press hänvisar till grundas på en artikel i Göteborgsposten, GP av Carina Hägg och Nalin Pekgul, som framfört att Sverige har det högsta antalet våldtäkter i Europa och hävdat att 90 procent av dessa aldrig kommer till domstol.

”Här låter ni tusentals våldtäktsmän gå fria medan ni anordnar en internationell häxjakt på en man som den amerikanska regeringen vill ha gripen, fängslad och till och med avrättad,” står det i brevet till den svenska regeringen.

Det värsta är att detta nog är sant. Dvs om det svenska våldet mot kvinnor! Vi har skrivit om detta på denna blogg tidigare utan att väcka särskild uppmärksamhet. För det mesta verkar politiker vilja tiga ihjäl denna anomali i det fina jämställda svenska samhället.

Allt fler kvinnor våldtas på sommaren. Hittills i år har antalet anmälda våldtäkter i landet ökat med 25 procent. I förhållande till befolkningsstorleken anmäls flest våldtäkter i Sörmland. Allt enligt Sörmlands Nyheter. Eftersom Sverige har flest våldtäkter i hela Europa så innebär detta att Sörmland är sämst i Europa!

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Delmålen är:
1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.
2. Ekonomisk jämställdhet.
3. En jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet.
4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

För delmål 1-3 är vi bäst i klassen i Europa. Medan vi i Sverige är sämst i klassen avseende våld mot kvinnor!

Ganska tänkvärt att vi bygger ett samhälle där alla tidningar skriver om hur viktigt det är för ganska få kvinnor med makt i styrelserummet medan merparten utsätts för våld utan att det bekymrar politiker eller debattörer särskilt mycket! Tunnelseende kallas detta för!

I en av nätkommentarerna till Moores brev skriver en ”arg svensk” att den svenska sexualbrottslagstiftningen är den strängaste i världen, vilket kraftigt ökat antalet anmälningar. Så är det förvisso dock inte. I många länder tillämpas dödsstraff för våldtäklt eller livstids fängelse. I Sverige kanske du får sitta inne 1-2 år. Det synes inte särskilt strängt!

Men nu är Sveriges synnerligen usla jämställdhet avseende våld mot kvinnor, satt under den internationella luppen. Det skall bli intressant att följa ansvariga politikers reaktion på detta! Nalin Pekgul och Carina Hägg har reagerat - var finns andra t ex FI eller regeringen?

I sakfrågan Julian Assange vet vi inte vad som hänt. Detta får givetvis prövas på sedvanligt vis. I denna fråga har dock Michael Moore fullständigt fel. Det svenska rättssamhället fungerar nog bra! Varför kommer för övrigt inte Julian Assange frivilligt till Sverige?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar