onsdag, oktober 31, 2012

Mer politik-politik om hemtjänsten i Gnesta

Man upphör aldrig att förvånas över journalistik. Nyss har ett eländigt spel passerat revy med äldre Gnesta-bor som insats. Nu kommer lokaltidningens försvar för misskötseln av en del äldre i kommunen.

En dagstidning, som Dagens Nyheter brukar ju ta parti för de äldre "missvårdade" och sätta kommun och personal på den sk "pottkanten". Lokaltidningen gör dock tvärtom. Här harangerar man personalen, som liksom kommunen verkligen borde ha kritik. Underförstått en gnällig pensionärskår!

Man får lätt intrycket av att boven i dramat är socialnämndens ledamöter, som bedriver ett elakt spel med kommunanställda, som insats. Varför politikerna skulle vara "så elaka" mot personalen framgår dock inte.

Verkligheten är ju att det är socialnämnden, som skall ta tillvara de äldres intressen - särskilt som Gnesta saknar en äldreombudsman. Det är nog stor tur att det finns ett organ, vars ansvar går direkt mot kommuninvånaren och inte mot anställda och fackförening.

Men artiklarnas totala syfte känns änskönt märklig. Nu kan man förledas att tro att "bovarna" finns i socialnämnden. Ett litet tips till redaktionen är att läsa den anmälan, som gjorts till Socialstyrelsen om missförhållandena inom Gnesta kommuns hemtjänst. Kanske en aha-upplevelse?

Vårdarna har på intet vis använts, som slagträn i någon debatt. Det är vissa vårdare, som har initierat åtgärder från en enig socialnämnds sida. Den debatt, som förevarit, handlar inte om dem utan om vem som kan vara bäst på att utföra de tjänster, som pensionärerna behöver! Det är en helt annan men dock viktig fråga i en alltmer krympande per capita ekonomi!

måndag, oktober 29, 2012

Betyg från fyran i skolan

Folkpartiet föreslår att betyg skall ges redan i årskurs fyra. Så var det tidigare på den tiden när den svenska skolan stod på topp. Ja man fick faktiskt betyg redan i tvåan. Sedan vidtog 30 år av mörker och litet förtroende för kunskapssamhället signerat sossar och kommunister.

Numera sedan ett antal år försöker allians och folkparti att återstarta Sveriges stolta traditioner, som ett kunskapssamhälle.

Lärarförbundet uttalar sig som vanligt negativt till SVT. Man kan ju undra över varför detta förbunds åsikter är efterfrågade! Om försvaret skall anskaffa ett nytt stridsflygplan, intervjuar man då Officersförbundet? Knappast.

I betygsfrågan borde således SVT efterfråga Skolverkets uppfattningar i frågan. De torde ju vara experterna. Lärarförbundet är ju en facklig organisation med uppgift att tillvarata vissa lärares och förskollärares intressen! Knappast elevers utveckling och framtid!

Betyg från fyran rockar fett!

Mer om sprickor i organisationen

Av en del inlägg i debatten kan man tro att det är hela havet stormar i Folkpartiets Sörmlandsavdelning. Så är det givetvis inte! Men det som nu kommer upp till ytan är faktiskt ett problem, som delar åsikterna starkt i vår rörelse. Michaela Borg har ju agerat olämpligt enligt landstingsgruppen, som har haft ett "krismöte" och enhälligt gett sitt stöd till Thomas af Bjur, som gruppledare för FP i Landstinget. Varför Thomas behöver detta stöd är dock okänt! Hittills har han ju klarat sig över förväntan!

Det finns dock ett problem. Det är inte landstingsgruppen som skall utdela detta eventuella stöd eller omdöme utan FP:s förbundsstyrelse, som består av representanter för samtliga sörmländska kommuner (och landstingsgruppen). Förbundsstyrelsen bestämmer i Sörmland. Inte landstingsgruppen. Vad jag och ett antal andra gruppledare för FP i Sörmland vänder oss mot är att frågan inte förankrats i länets kommuner.

Så vi får vänta med och se vad förbundsstyrelsen har att säga i fallet Michaela Borg. Någon annan stat i staten vill vi inte ha!


Vårt Gnesta!

Inflyttning
Fler och fler flyttar till Gnesta kommun är dagens budskap i lokalbladet. Även om 800 är inflyttade så försvinner dock ett antal men kanske ökningen ändå kan bli en 200 personer netto. Just nu finns en utflyttningsvåg från trånga Stockholm. I Svenska Dagbladet jämförs olika kommuner och restider till Stockholm. Gnesta hade man glömt bort. Restiden till Stockholm är ju snabbare än till t ex Trosa eller success-kommunen Strängnäs.

Varthän folk flyttar in är något av ett mysterium. Det byggs ju inget sedan de röd-gröna övertog kommandot i kommunen. Men kanske är det många fritidshus, som konverteras? Nu har ju kommunen ånyo drabbats av en rejäl skattehöjning i landstinget medförande att nettoförlusten för en normalfamilj att flytta från Stockholm till Gnesta är ca 25.000 kr/år, vilket nog kommer att dämpa flyttlusten. Men visst är kommunen en miljöpärla att bo i med utmärkta kommunikationer - i alla fall för dem som bor i centrala Gnesta.

Ambulanser på avvägar
Det tar lång tid för ambulansen att komma fram särskilt i Gnesta, som har de längsta insatstiderna. Ibland undrar vi om man hittar rätt. Häromveckan behövde hustrun akut transport till Mälarsjukhuset. Eftersom det dröjde rätt länge fick vi ringa ett antal gånger för att få behövlig transport. Det visade sig sedan att ambulansen kört två mil fel. Något fel i transportansvarigas GPS-system, som skickar ambulansen fel. SN:s granskning är nog av nöden i sammanhanget!

Vårt löfte till Gnestaväljarna - Jesper Hammarlund(S)
Jesper Hammarlund gillar inte att Håkan Ekstrand(C) drar ner brallorna på de rödgröna populistiska utspel kring idrotts- och simhallar. Han menar att detta var ett vallöfte. Men i fråga om hans påstående att utveckla Hagstumosse till ett fritids- och rekreationsområde är han närmare 10 år efter sin tid. Alliansen påbörjade detta arbetet i slutet på 90-talet något som knappast Jesper känner till, som ny politiker. Själv har jag för övrigt tillsammans med bl a Alf Uddberg(C) varit med och beslutat om att bygga ishockey-hallen redan på 80-talet. 

En ny aktör i form av Kristina Dellrud(MP) har dykt upp i Kultur- och tekniknämnden. Hon verkar minst lika desorienterad om tidigare viktiga händelser inom idrottslivet i Gnesta kommun. I hennes litanior framkommer knappast, att miljöpartiet ville skrota ishallen för några år sedan. En klädsam glömska eller möjligen brist på kunskap hos en nybörjare i politiken. 

Bortglömda frågor?
När det gäller verkligheten glömmer både Jesper och Kristina några kanske mer pregnanta vallöften:
 • Förbättring av busstrafiken är ett område, där man gott kan säga att de rödgröna svikit sin väljare. De sista bussarna har nu slutat att gå i norra Gnesta kommun och till Ånhammar. Trafiken mot Flen och Nyköping är försämrade.
  ,
 • Någon ny byggnation har man inte klarat av. Inte ens enda hyresrätt, har byggts under dessa två år på majoritetens initiativ. Kanske en av de viktigaste frågorna för en kommun, att se till att ungdomar får bostäder.
  ,
 • Några cykelvägar har det inte blivit trots stor retorik kring ämnet. Dessutom försöker miljöpartiet tillskansa sig centerpartiets mångåriga insats för fler gång- och cykelvägar.
  ,
 • Ej heller vill man profilera sig som en miljökommun med den av folkpartiet föreslagna miljö-mässan.
  ,
 • Gnesta yrkesgymnasium har man glömt bort att utveckla och försatt chansen till ytterligare utbildningslinjer, som t ex signalsystemutbildning för järnvägen!
  ,
 • Man har sagt nej till alliansens förslag att satsa pengar mot ungdomsarbetslösheten i kommunen! Man har inte ens insett att kommunstyrelsen utgör arbetsmarknads-nämnd som aktivt skall motverka arbetslöshet!
  ,
 • Vart tog den nya brandstationen vägen? Behöver inte både brandmän och IT-enheten bättre och säkrare lokaler?
  ,
 • Rört till det har man lyckats med i Kultur- och teknikförvaltningen, med fritidsgården Chill och nu senast i hemtjänsten.
 • När det gäller Liljedalshemmet är det dödstyst och ett fortsatt spel med åldringar som insats. När tänker man prioritera de äldre och sjuka?
  ,
 • Vart tog familjecentrumet vägen, som Ingalill Fredriksson(C) och Ingrid Jerneborg(M) drog igång 2010?
  ,
 • Vart tog Gnesta centrumplan vägen? Är det fortfarande inte dags att snygga upp Gnesta centrum?
  ,
 • Är det inte dags att revidera ÖP Gnesta? Den gamla är från 2004.
I sakfrågorna håller de rödgröna på att bli sk Stureplans-partier medan landsbygden överges! Något som knappast framgår av den rödgröna blogg-retoriken! 

Jag väntar fortfarande på svar från Johan Rocklind(S) angående min interpellation om den försämrade busstrafiken i kommunen. Han har nu funderat i totalt 56 dagar på sitt svar.

----------------- ----- Stängt på grund av betänketid  -  eller vad?  -------------------------- fredag, oktober 26, 2012

Nytt reningsverk i Laxne!

Reningsverket i Gnesta kommuns ytterförort Laxne har ju varit i behov av nybyggnation under många år. Placeringen av reningsverket delar nu kommuninvånarna i två läger. De som vill att reningsverket skall ligga kvar mitt i samhället och de som vill att det byggs på annan plats.

Det är ingen självklarhet att reningsverket skall ligga mitt i samhället!
De flesta politikerna i Kultur- och tekniknämnden, som ju domineras av personer som bor i Gnesta tätort, anser att kostnadsperspektivet är det viktigaste medan de flesta Laxne-bor anser att miljöperspektivet skall prioriteras. För inte är det särskilt kul att ha ett reningsverk i bostadskvarteren samt lika lite vid den allmänna badplatsen.

Efter att ha läst utredningen om lokalisering blir man lite fundersam över några punkter. Bl a diskuterar man "om det är rätt att satsa så mycket pengar i en viss del av kommunen". Något som brukar gå under begreppet likställighetsprincipen. Men eftersom de flesta investeringar går till den hälft av Gnesta kommuns invånare, som bor i tätorten, kan man bli lätt förundrad över denna vinkling.

I kostnaderna för det alternativa förslaget har man beräknat ledningsdragning genom borrning istället för grävning, vilket avsevärt fördyrar.

Det som saknas i utredningen
Det som inte finns med i diskussionen men som borde är att det förutom Laxne med kanske 50-talet fastigheter, så finns det tre omgivande områden: Svinsjön, Körnstorp och Hammarbosätter med 350 fastigheter, varav 60-talet fastigheter av permanent karaktär. Samtliga dessa områden är lätt tillgängliga med framtida rör förlagda i sjö.

Med hänsyn till miljö och fortsatt expansion i Laxne med omnejd samt att planerad kapacitet måste kunna fördubblas inom kanske 10 år borde man nog göra halt och planera om!


Partisprickor i FP Sörmland?

Det finns nog betydligt fler pregnanta frågor för folkpartister, att diskutera än Michaela Borgs varande eller icke varande i den sörmländska politiken. I dagens DN-mätning IPSOS hamnar Folkpartiet på rekordlåga 5,2% mot de 13% man hade 2004. Man har således under en period på 8 år tappat dryga 60% av väljarkåren.

Det som händer nu i svensk politik är att det mest invandrarvänliga partiet Miljöpartiet tappar med rekordhöga 2,7% och därmed bara blir det fjärde största partiet medan Sverigedemokraterna ökar lika mycket till rekordnivån 8,5% och är Sveriges tredje största parti!

Tidigare har SD stöd framför allt kommit från arbetarkategorier och lågutbildade men nu blir det ett trendbrott med allt fler tjänstemän och högre utbildade. Den reflektion vi själva gör är att fler och fler börjar märka av den alltmer försämrade sjukvården, där väldigt många är invandrade och den pressade situationen i skolorna. Vi skall då ej heller glömma bort den akuta bostadsbristen särskilt för unga, som är ett resultat av stor invandring till storstadsregionerna!

Det är självklart givet, att vård och utbildning skall ges till alla  - men regeringen måste givetvis kompensera landsting och kommun för de alltmer ökade kostnaderna . Något som dock regering och riksdag nogsamt glömt bort.

Vi har ju tidigare på denna blogg starkt kritiserat riksdagens allt fler uppdrag till kommunerna som inte är finansierade. Något som Göran Persson(S) startade, som ett för staten synnerligen lönsamt projekt. Därmed kom kommunpolitiker att framstå som ekonomiskt inkompetenta medan duktiga riksdagspolitiker harangerades! För den som bedrivit kommunalpolitik under många år är skillnaden i ekonomiska resurser mellan 80-talet och 00-talet enorm!

Nu höjs landstingsskatten i Sörmland med 60 öre utan närmare förklaring. Vårdköerna växer dock och sjukhuspersonalen jobbar häcken av sig. Men Thomas af Bjur(FP) med spenderbyxorna på, tycker att alla "papperslösa" skall ha fri sjukvård.

Addendum:
Nu har regeringen dock lagt ett kompromissförslag, vilket synes bra, där vård ändå garanteras för barn och unga.

Någonstans börjar något att bli tungt. Detta avspeglar sig givetvis i folkopinionen! Inom Folkpartiet får Erik Ullenhag ta på sig en stor del av Folkpartiets kräftgång. Men även Jan Björklund har ett stort ansvar. Vi får hoppas att det mycket snart kommer nya tag från den liberala kanten, att landsting, kommuner och enskilda hålls ekonomiskt skadelösa samt att pensionärernas extra skatter försvinner, annars kommer nog både liberalism och humanism, att dö en smärre sotdöd!

Svenska moderaternas "nya" politik kan även leda till nya inrikespolitiska bekymmer!

måndag, oktober 22, 2012

TV-licensen kvar!

Det blir ingen förändring av nuvarande bestämmelser för avgifterna till Public Service. Det förslag som man kom fram med för att ersätta det nuvarande, skulle ju enbart drabba skattebetalare. Eftersom det finns ovanligt många, som ju inte betalar skatt i Sverige, skulle det nya förslaget ge vanlige Svensson betydligt större kostnader via skattsedeln.

Vilket ljushuvud, som hittat på detta kan man ju undra över. Men nu har regeringen bestämt att skrota förslagen. Själva trodde vi att Public Service skulle bekostas över den allmänna statsbudgeten så att alla fick dra sitt strå till stacken dvs även näringslivet. Men det märkliga förslaget till förändring var således att personer utan egen inkomst, skulle slippa avgiften. Så kan man självklart inte göra!

I grunden tycker vi att Public Service delas upp i en UR del och en kommersiell del varav den senare skall täckas med reklam och vara konkurrensutsatt. Nu bygger man upp rejäla bastioner, som aldrig går att komma åt. Dvs en stat i staten. Public Service är ju inte heller politisk objektiva. Man har ju sedan många år kantrat över i vänsterfåran. Så var det faktiskt inte innan 80-talet.

Fritidsgården Chill i Gnesta!

Fritidsgården Chill eller Ungdomens Hus, som det hette från början, är ju föremål för utredning om den fortsatta existensen. Vid dagens kommunstyrelsesammanträde kommer en rapport från kommunchefen, att behandlas.

I dagens SN spekuleras om hur denna framtid skall se ut. Då det är en motion från mig, som ligger till grund för tillblivelsen av Ungdomens Hus, kanske man vågar ha en synpunkt i ämnet och drista sig till att be berörda läsa de två motioner, som jag skrivit i ärendet. En motion från 1996 och en från maj 2002.

I en motion från hösten 1996 motionerade jag om inrättande av ett Ungdområd. Bakgrunden var de demokratidiskussioner som startade under hösten 1995 efter avhopp av ett antal yngre politiker. I samband valet 1998 föreslog Folkpartiet att bygga ett Ungdomens Hus, som en fortsatt idé kring att överbrygga spannet mellan ungdom och det politiskt styrda samhället. Detta förslag väckte allmänt gillande och ett Ungdomens Hus invigdes hösten 2000.

Man kan knappast säga att utvecklingen av Chill skett efter motionärens idéer. Tvärtom så har det blivit en enslig ö för några pojkar i datorspelåldern, som nog ägnat mer tid åt Chill än skolan.  Rekryterad personal har heller inte kunnat eller velat ändra denna trend. Så självklart behövs det ske något radikalt!

Av alla de förslag till hemvist, som presenterats synes Barn- och Utbildningsförvaltningen kännas mest pregnant. Kultur- och teknik med fritidsförvaltning har väl knappast levt upp till ställda förväntningar under flera år och har på så vis medfört ett gult kort in i den nya omgången!

Ett alternativ med socialnämnden, som huvudman, känns direkt utpekande. Dvs att de som omfattas av verksamheten skulle vara utsatta med sociala problem. Detta förslaget bör skrotas omgående!
 


söndag, oktober 21, 2012

Statsvetare: ”Försvarsministern har skadats politiskt”

Kan man läsa med stor rubrik i dagens svenska! Upprinnelsen skulle vara en intervju som de sista kommunisterna i landet Dagens Eko gjort med Karin Enström(M) angående bl a förhållandet till Saudi-Arabien.

Hon skulle, enligt journalister, ha sagt att Saudi-Arabien är en diktatur men valde således att inte göra så. Detta har uppenbarligen väckt förstämning hos den vanligtvis citerade socialdemokraten och "statsvetaren" Ulf Bjereld, som uttalar sig i tid och otid om det mesta. Man undrar lätt hur denne man klarat av att bli professor i statskunskap vid Göteborgs Universitet. Politisk utnämning?

Det är Bjereld, som uttalar att försvarsministern skadats politiskt. Vi som tycker att hon klarade sig utmärkt från Ekots högerjägare - tycker att hon gjort ett bra jobb!

Man kan ju lätt undra över hur den förra försvarsministern Leni Björklund(S), hon som hade alla resurser men satt med armarna i kort samband med Tsunamikatastrofen, skulle ha klarat sig? Hon hade väl fått skrämselhicka!

När Ulf Bjereld uttalar sig kan man alltid ana att det är något fishy. Man kan nog säga att det är mer Göteborgs Universitet, som skadas politiskt av Bjereld!

Professor är ju inte en yrkestitel utan en statlig tjänst. När man slutar är man inte längre professor. Möjligen emeritus dito!

lördag, oktober 20, 2012

Israeliska sjörövare!

Israel har återigen ägnat sig åt internationell piratverksamhet, när man överfallit och bordat "Ship to Gaza" på internationellt vatten! Svenskar som hålls som "krigsfångar" av Israel får inte träffa svensk ambassadpersonal.

Kanske dags att internera Israels representation i Sverige. Dvs den israeliske ambassadören och hans hov!

Israel torde vara det enda demokratiska landet i världen, som uppträder som sjörövare! Inte särskilt bra PR för landets regering och folk!


Att framställa drivmedel ur luft = sant!

Vi har ju på denna blogg pläderat för att framställa koldioxidneutrala drivmedel (metanol) ur luftens koldioxid och el. Något som ju med fördel kan produceras av vindkraftverk. Nu har ett brittiskt företag lyckats med detta konststycke och har faktiskt lyckats producera bensin från koldioxid, vattenånga och el.

Detta måste ju utgöra ett stort hot mot den internationella oljeindustrin, så man kan ju lätt undra över om företaget inte behöver både fysiskt och ekonomiskt skydd för sin verksamhet. Att tillverka drivmedel, som är  utsläppsneutrala, som direkt eldrift (gäller länder som inte producerar el via fossil förbränning), torde verkligen vara framtidens melodi!

Fossil förbränning=förbränning av ved och skogsprodukter, kol, koks, gas, olja, oljeskiffer etc.


onsdag, oktober 17, 2012

Gnesta Expo en succsess

På Gnesta kommuns hemsida kan man läsa att Gnesta Expo i kommunhuset var flitigt besökt med 700 besökande. Expon var initierad av företagarföreningen i Gnesta. Intressant i ämnet är att det inte finns en enda krona avsatt av kommunens medel till denna expo men ändå framstås det som om kommunen var huvudsponsor.

Appropå successer så har nog kommunen förbisett att Gnesta kommuns största besöksmål är Skottvångs gruva. I år öppnades det nya gruvmuséet utan någon representant från kulturnämndens presidium var närvarande. Dock har förre statsministern Göran Persson med hustru Anitra begåvat anläggningen med ett besök!

Muséet har haft över 2.000 besökare i sommar från hela världen varav 1.400 betalande inträden. Kulturnämndens ledamöter saknar vi således som besökare. Kanske ligger muséet för långt från Torggatan i Gnesta för att väcka något större intresse!

Man imponeras av Bengt Landin!

Man kan inte låta bli att bli imponerad av Bengt Landins gärning, både som lärare till mina barn i Skeppsta skola och revy- och kulturpersonlighet samt sedermera, som vice politiker för miljöpartiet!

Bengt likväl som Birgitta Brus(S) har ju blivit överkörda av sina respektive partier i fråga om privatiseringar inom hemtjänsten. Bengt Landins raka och ärliga svar i dagens Sörmlands Nyheter, bekräftar ju vad man trodde, att allt handlar om storpolitik och betong-socialism.

Bengt sväljer förtreten för att förhindra ett maktbyte i Gnesta, då det enligt avtal mellan (MP), (S) och (V) inte får tillkomma några fler entreprenader i den kommunala verksamheten under mandatperioden.

Trots min liberala världsåskådning anser jag själv, att sk "privatiseringar" (dumt och konstigt ord) inte alltid är självklara. Men i detta fallet måste de äldres omsorg gå före Gnesta-sossarnas krampaktiga stalinism.

"Är en liten privatisering av hemtjänsten värd maktskifte"
Men heder åt Bengt i alla avseenden. Men sedan frågar han sig:  "Är en liten privatisering av hemtjänsten värd maktskifte". Kring denna fråga har nog vice politiker Bengt tyvärr missat rejält i analysen! Om nu samarbetet med (S) och (V) verkligen skulle spricka likt det gjorde i överförmyndarfrågan. Vad är då alternativet?

Det finns faktiskt inga som jag ser det. Den borgerliga alliansen kommer knappast att välkomna miljöpartiet med de nya tongivande politikerna i partiet! Annorlunda var det tidigare när Mikael Clemens fanns med i bilden. Då var miljöpartiet positionerat mer mot den liberala mitten och definitivt ett parti för valfrihet.

Ej heller finns det knappast något eller några partier inom alliansen, som kan tänka sig att regera tillsammans med den nya (S)-ledningen. Därtill har den demokratiska nedåtgående spiralen nått för djupt!

Så vad återstår? Alla val till nämnder och styrelser är genomförda. För att ändra på detta måste en ny majoritet annonseras. Vem eller vilka är detta? Skulle (S) och (V) välja bort (MP) stöd? Knappast då kan de ju inte bedriva politik.

Skulle (S) politiker välja att avstå från sina ekonomiskt fördelaktiga taburetter? Knappast. Det misstaget gör man bara en gång!

Så Bengt! Tyvärr måste vi se sanningen i vitögat. Du är offrad av Ditt parti för något, som aldrig kan inträffa! Själv skulle jag i Din situation avstå från vidare deltagande i socialnämnden och ägna mig mer åt en kulturell och redaktionell verksamhet, som förmodligen uppskattas av betydligt fler personer inte bara i Gnesta utan i hela Sörmland!

tisdag, oktober 16, 2012

50 år sedan radio Nord gick i graven!

Någon kanske undrar varför vi tar upp ett antal gamla rocklåtar och goodies på denna blogg, som i allmänhet mest sysslar med politik. I år är det dock precis 50 år sedan dåvarande vänstern, bestående av social-demokrater och kommunister, gjorde processen kort med denna radiostation i bästa stalistiska anda!

I min ungdom fanns det ingen ungdomsmusik i Sveriges Radio utan enbart klassiskt eller knätofs. De rock-videos, som presenteras här fick således inte spelas i Sveriges Radio eller visas i Sveriges Television. Den enda möjligheten att lyssna till rock-musik vara att tuna in Radio Luxemburg på 208 m mellanvåg! 1961 startade dock Radio Nord som sände från fartyget Bon Jour på internationellt vatten utanför Stockholm! Livet blev kortvarigt 16 månader av kanonad från socialister och kommunister i riksdag och regering orkade man inte med. Samma öde mötte Radio Syd i Skåne.

Radio Luxemburg rådde regeringen dock inte på medan de radiostationer, som sände kommunistisk propaganda från Polen på svenska, hade man givetvis ingen som helst åsikt om!

Om vi skall vara ärliga så spelade nog inte Radio Nord just Beatles "I saw her standing there". Den kom 1963. Men den råkar vara min favorit - så med är den!

När man i livet gjorde sina val mellan socialism och liberalism (konservatism var aldrig aktuellt) påverkades man givetvis starkt av den hänsynslöshet, som socialisterna uppvisade mot de som inte följde den stora strömfåran. Så valet för livet blev ganska enkelt!

Senare har för övrigt några socialdemokrater sökt lansera ett förbud mot satellitparaboler! Man skulle således enbart få titta på statskanalerna SVT1 och SVT2.

Nedläggningen av Radio Nord, som vi nu skriver om för femte gången illustrerar på ett synnerligen pregnant vis skillnaden mellan liberalism och socialism.

En annan rest från den äkta kommunismen och socialismen dagar är inställningen att det måste vara stat eller kommun som utför social service. I Gnesta kommun tål inte den styrande gammel-socialistiska trojkan (S),(V) och (MP), att någon som helst äldreservice kan utföras av de på orten befintliga hemtjänstbolagen.

Det kan man säga är en enastående utveckling de senaste 50 åren för en del partier! Miljöpartiet, som ju inte har mycket mer än 20 år på nacken i riksdagen - har hamnat i dåligt sällskap! 

I saw her standing there 1963 - The Beatles Rocktrail 6

Johnny B. Goode-Chuck Berry 1957! Rocktrail 5


You're a heartbraker 1954 - Elvis Presley! Rocktrail 4


måndag, oktober 15, 2012

Lovesick blues 1952 - Hank Williams! Rocktrail 3


Good Rockin' tonight - Wynonie Harris 1949! Rocktrail 2


Riktig musik med Bessie Smith från 1929! Rock trail 1

Valörer av ordet "privatisering"

"Socialnämnden i Gnesta backar om privatisering" stod att läsa i fredagens Sörmlands Nyheter. Vad betyder egentligen ordet privatisering? För min del är det att lägga över ett äldreboende eller möjligen hela hemtjänsten på en privat aktör.

Något sådant är det knappast fråga om i Gnesta. Precis som det kommer en "privat" åkare och hämtar soporna eller en "privat" rörmokare, som fixar toan kommer det en "privat" städtant och fixar hygienen.

Är man dålig som äldre kommer det en kommunal hemsamarit och ser till att vårda personen i fråga.

Man kan ju undra över var storpolitiken finns? Om nu privatisering skulle vara av ondo. Varför har Johan Rocklind arbetat på Scania i Södertälje? Borde inte företaget ha ägts av Södertälje kommun? Varför är de flesta företagen i Sverige privata? Kuckamaria Valtola Sjöberg jobbar även mest privat, som danspedagog.

Vill socialdemokraterna med stöd av miljöpartiet införa ett i dagens Sverige ganska unikt socialistiskt maxistiskt system, värdigt Nord-Korea. Så är väl det säkert möjligt.

Men vill kunderna ha det så? Och hur hamnade plötsligt valfrihetspartiet Miljöpartiet i den värsta marxism-leninistiska fållan?

fredag, oktober 12, 2012

Fredspriset till EU!

Alf Svensson(KD) som är EU-parlamentariker med en månadslön på 130.000 kr förutom ett synnerligen skattefritt traktamente, tycker givetvis att det är fantastiskt att EU får Nobels fredpris.

Man kan nog säga att de som har stort utbyte av EU dvs EU-parlamentariker är synnerligen nöjda med hur EU sköts och dess syften. De som via skattsedeln måste betala detta spektakel med ungefär 25 miljarder kr är inte lika entusiastiska. Sveriges pensionärer betalar ju dessutom högst skatt i hela EU. Om Sveriges pensionären skulle jämställas med övriga svenskar, skulle det kosta 2-5 miljarder i minskade skatteintäkter.

Norska Stortingets Nobelkommitte hänvisade bl a till EU:s fredinsatser på Balkan och berömde bl a Kroatiens kommande inträde i EU. Sanningen är ju att EU inte gjorde ett dyft åt kriget. Det var USA, som såg till att det senaste Balkan-kriget slutade.

I sammanhanget kan det vara värt att notera att Hitler-Tysklands främsta vapendragare på Balkan under judeutrotningen på 30- och 40-talet var just Kroatien,  landet som startade Balkan-kriget och fördrev 10.000- tals serber från Kroatien utan kompensation för dessa övergrepp!

Minnet är kort bland EU:s välbetalda politiker och det känns ganska olustigt att den norska Nobel-kommitten associerade med EU, väljer just EU som 2012 års största bidragsgivare till världsfreden.

Man hade lätt kunnat finna någon representant för den arabiska våren eller kvinnoorganisationer som oftast fruktlöst kämpar för kvinnors jämställdhet mot män i Asien alternativt frihetskämpar i det fortsatt kommunistiska Ryssland, Vit-Ryssland, Ukraina, Kina eller Vietnam!

Årets pris blir väl inte bättre i jämförelse med 2011 då Barack Obama utsågs. Det känns ibland som det norska stortinget lever i en annan tid eller så är de lika förutseende och stora i sin tid, som den norska författareliten Henrik Ibsen, Henrik Wergeland, Bjørnstjerne Bjørnson, Ludvig Holberg, Sigrid Undset, Alexander Kielland, Aasmund Olavsson Vinje m fl var!?


Litteraturpriset till en kommunist!

Årets Nobel-pris i litteratur har ju gått till den kinesiske författaren och tillika medlemmen i kommunistpartiet, Mo Yan. Detta har rört upp känslorna bl a inom den kinesiska demokratiska rörelsen. DN skriver idag:

”Största skandalen i prisets historia”

”Sjöng Maos lovsång.” Konstnären Ai Weiwei och dissidenten Yu Jie är mycket kritiska till att deras landsman Mo Yan får årets Nobelpris i litteratur.
Den kände kinesiske konstnären Ai Weiwei kallar utnämningen av landsmannen Mo Yan till Nobelpristagare i litteratur för ett skämt. – Det här fördärvar Nobels litteraturpris och är vanhedrande också för tidigare pristagare, säger den hårde kritikern av det kinesiska enpartisystemet. Också Wei Jingsheng, en annan känd dissident, fördömer valet.
Kritiken påminner mig om lite om Anne Ramberg, som anser att sverigedemokratiska politiker inte skall få vara nämndemän!
Kan man inte om man nu tillhör vänsterkanten (vilket sverigedemokraterna gör i alla fall kring social-, äldre- och EU-politik) eller till äventyrs någon på högerkanten - ändå inte göra ett kvalitetsmässigt bra jobb?

Det är kanske väl inskränkt att döma ut Mo Yan liksom presumtiva kategoriserade nämndemän från (SD) eller (KFML)!

torsdag, oktober 11, 2012

Det "vilda" Gnesta

Media har i dagarna rapporterat och bekräftat vår tidigare uppgift, att Frida Grundström(SD) numera blir Frida Grundström(-). Vi har ju tidigare kanske något elakt men ändå med en viss värme för en person, som förmodligen har en viss förmåga att hamna i trångmål, kallat henne för Gnestas egen Stina Ruda!

Huruvida hon eller SD kommer att få något partistöd från Gnesta är dock oklart. Senast det begav sig fick Gnestas vänsterdemokrater rätt mot kommunen av länsrätten i Sörmland. Det förekommer dock ett antal icke konsekventa domar i liknande fall!

Klicka här för tidigare blogg i ärendet!

Man baxnar över att Transportstyrelsen

inte begriper att någonting är fel när en person med sk samordningsnummer (ej fbnr) äger över 20.000 avställda bilar och tror att dessa bilar finns kvar i Sverige!

Istället har flera grovt kriminella personer fört bilarna ur landet och exporterat dem till Väst-Afrika från Hamburg. Att de tyska myndigheterna inte reagerar är lika märkligt.

Men hur mycket flathet kan en myndighet uppbåda? En myndighet, som kräver in vartenda slitet öre för vanliga personer, men inte begriper att det pågår kriminell massexport av bilar ur landet!

En av huvudmännen Hassan Mohammed från Mellan-Östern gillar naturligtvis inte att få byxorna nerdragna av Uppdrag Granskning. Ett program som ofta har bättre ordning på besticken än både polis, skattemyndigheter och nu Transportstyrelsen. Det visar sig även att denne Hassan uppbär bidrag från staten, som arbetslös!

Att höra skatteverkets representant försvara rådande förhållanden med sk samordningsnummer är närmast skrattretande. Om någon med folkbokföringsnummer flyttar eller avlider måste detta anmälas enligt lag. Om en person med samordningsnummer, som kan mottaga samma förmåner som en med folkbokföringsnummer dör eller inte ens har en giltig adress - spelar ingen roll. Det struntar skatteverket i!

Röda kort till de närmast lobotimerat uppträdande ansvariga vid Transportstyrelse och Riksskatteverk och ett antal glada till Uppdrag Granskning.

Polisen vet väl som vanligt ingenting - strängt upptagna med alkokontroller av bil-Svensson!

Vem eller vilka är den person/er, som infört dessa sanslösa regelsystem? Tag ut ett samordningsnummer - sök socialhjälp - och flytta utomlands!

onsdag, oktober 10, 2012

"Haveriet med rättegången i Södertälje är inte unikt”

Skriver idag på DN debatt Claes Sandgren, professor i civilrätt. Han har förmodligen dock aldrig suttit i en kommunal eller statlig nämnd och har på det viset knappast någon erfarenhet utifrån detta perspektivet.

När det gäller lagmän så kan de inblandas i stort sett vad som helst utan att vara jäviga t ex Rotary. När det gäller andra får man inte ens vara i närheten av delikatessjäv. I de kommunala- och landstingens verksamheter är det mycket vanligt att samma person har flera uppdrag, som med Svea Hovrätts tolkning av jävs-paragrafen icke skulle vara förenliga.

Då måste man nog göra om hela den kommunala beslutsapparaten och var man skall få tag i folk till detta står skrivet i stjärnorna. De "kloka" lagmännen är som vanligt ute och seglar i ett ärende de knappast har någon erfarenhet av och kan därmed göra hårresande felbedömningar.

Det som händer nu är att även det sk Mangs-målet i Malmö tas om liksom 100-tals andra mål! Man undrar verkligen om lagmännen inte blivit helt snurriga!

Haveriet med rättegången drabbar inte nämndemännen utan Svea Hovrätts president Fredrik Wersäll. Sen hjälper det inte att en massa kompisar ställer upp till försvar. Han och hans medarbetare i Svea Hovätt har grovt gjort bort sig inför svenska folket.

tisdag, oktober 09, 2012

Inför kostängsel runt kärnkraftverk!

Greenpeace-tokarna har ju genomfört en illegal aktion mot kärnkraftverket i Forsmark för att bevisa att säkerheten inte är särskilt god! Man blir ju närmast förundrad över att ledningarna på staketen innehåller spänningen noll volt. Hade man istället haft lite mer än landets kostängsel - låt oss säga 500 volt hade det blivit en hel del svartrökta Greenpeacare och knappast någon som kommit in.

Kärnkraftverkens ägare är alltför snälla mot ligister och bör omgående se till att ledningarnas spänningar blir letala! Infrastrukturministern behöver inte lägga sig i. Höj bara spänningen så löser sig det mesta.

Nu kom man ju de facto inte in i kärnkraftverket, så säkerheten måste betraktas som hög.


Motigt för Johan Rocklind(S) och Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP) i Gnesta

De glada amatörer, som styrt Gnesta i snart två år, Johan Rocklind(S) och Kukkamaria Valtola-Sjöberg(MP) har ju inte haft det så lätt med sitt fögderi. Tvärtom har det mesta varit motigt. Nu läggs även nedläggningen av Åsbacka-hemmet till listan över dessa motgångar! Åsbacka har ju flest anställda efter kommunen och har således haft stor betydelse för kommunen!

Huruvida kommunen skulle ha nytta av lokalerna står skrivet i stjärnorna. En närmare 80 miljoner investering i Liljedalshemmet står för dörren liksom renovering av simhallen. Utöver detta verkar det som majoriteten även vill bygga en ny förskola. Totala investeringar och avskrivningskostnader mot kanske 150 miljoner kr, som knappast går att finansiera med dagens budget och soliditet på mindre än 5% i Gnesta Förvaltnings AB.

Utöver detta bakslag har ju dessutom busstrafiken allvarligt försämrats de senaste två åren med (S) och (MP) i styrhytten! Något som Johan Rocklind inte är särskilt intresserad av att debattera! Han behöver ju numera flera månader på sig för att svara på en enkel interpellation. Något som är ganska unikt i Gnesta kommuns historia! En del skulle ha kallat det förakt för demokratin men vi väljer istället epitetet senfärdighet!

Johan och Kukkamaria har ju ganska svårt att förklara varför politikerkostnaderna måste öka med 1,5 miljoner kronor och varför det i stort sett är just (S) och (MP), som tillgodogör sig dessa medel.En tämligen nedåtgående demokratisk spiral!

Rört till det har man lyckats med å det rejäla i Kultur- och teknikförvaltningen, där Johan Rocklinds och Kukkamaria Valtola-Sjöbergs amatörskap och brist på rutin blir synnerligen pregnanta. Vi hoppas verkligen slippa likartade bedrövliga övningar för Gnesta invånares skull i framtiden. 

Nämnderna skall ju för övrigt vara myndiga dvs besluta om sina egna fögderier! KS ordförande och vice ordförande skall verkligen inte lägga sig i verksamheten! Har man inte tillräckligt med förstånd att begripa detta, borde man nog överlåta politiken till andra!

Någon ny byggnation har man inte klarat av. Inte ens enda hyresrätt, har byggts under dessa två år på majoritetens initiativ. Kanske en av de viktigaste frågorna för en kommun, att se till att ungdomar får bostäder.

Några cykelvägar har det inte blivit trots stor retorik iämnet. Däremot har man försökt att introducera ett ganska svårförståelig cykelstrategi! Något som kanske gynnar en minoritet av invånarna. När tog miljöpartiet någon hänsyn till äldre och handikappade?

Gnesta skall ju ej heller vara en miljökommun, vilket bl a folkpartiet föreslagit!

Gnesta yrkesgymnasium har man å det grövsta försummat och försatt chansen till ytterligare utbildningslinjer.

Man har sagt nej till alliansens förslag att satsa pengar mot ungdomsarbetslösheten i kommunen! Man har inte ens insett att kommunstyrelsen utgör arbetsmarknads-nämnd som aktivt skall motverka arbetslöshet!

Hur går det fär våra äldre på Liljedalshemmet? Spelar man fortfarande med pensionärer som insats?.

Vart tog familjecentrumet vägen, som Ingalill Fredriksson(C) och Ingrid Jerneborg(M) drog igång 2010?

Vart tog Gnesta centrumplan vägen? Är det fortfarande inte dags att snygga upp Gnesta centrum?

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige infaller med den nya ordningen först om fyra veckor i november. Intill dess är det politiska livet i Gnesta stängt!

----------------- ----- Stängt på grund av betänketid  -  eller vad?  -------------------------- 

söndag, oktober 07, 2012

Fredspristagare i politiken!

Lokalbladet brukar ju för jämnan ha små artiklar om smått och gott. Allt från syföreningar till djur som sprungit vilse eller flyktingar som har det dåligt på sina boenden!

När det gäller internationella insatser t ex för världsfreden, där enskilda personer riskerats sina liv, är man dock inte särskilt alerta. Dvs man har ingen som helst intresse för de, som verkligen gjort en insats för världsfreden. Vi i Gnesta kommun, som är Nobel-pristagare med Fredspriset från Norska Stortinget, sätter ju i högsta grad värde på denna belöning. Kända pristagare utgörs av: Mats Klasson, Frustuna och Göran Benedicks, Gåsinge-Dillnäs. Men kanske finns det fler.

Fredspriset tilldelades FN:s fredsbevarande styrkor 1988. Diplomet är jättefint och snart den 24 oktober är det den internationella FN-dagen. Dessförinnan nästa vecka kommer Stortinget, att meddela vem som får priset år 2012.

Närmare 1.000 svenskar riskerar dagligen sina liv i fredens tjänst, vilket torde vara ett observandum även för journalisten Johanna Cederblad i Nyköping, som hälsas välkommen till verkligheten.

Mitt eget mössmärke är ärvt från den svenska Kongo-insatsen 1962 med en kulrikoschett i märket! Dock var min insats gjord vid bat 52m i Ismailia 1973-74.

Ibland blir det ganska tröttsamt att höra slipade retoriker tala om vikten av världsfred trots att de själva inte bidragit till någonting i ämnet!

Jämn match i den politiska opinionen!

Den senaste väljarbarometern från Demoskop/Expressen uppvisar ett jämviktsläge mellan Alliansen och Rödgröna med SD, som vågmästare. Den nya undersökningen skiljer sig markant från den tidigare då de rödgröna tappar stort!

De sensationella siffrorna försvann snabbt från SVT Text. Annars brukar ju denna Text-TV frossa i rödgröna framgångar! I mätningen är nu (MP) och (SD) snart lika stora! Folkpartiet ökar och ligger nu över valresultatet 2010.
onsdag, oktober 03, 2012

Märklig diskriminering av romer!

Enligt Dagens Eko vid Sveriges Radio vägrar var tredje bensinmack (urval) på Statoil och OK/Q8, att låna ut hyrbilar till romskt klädda personer. Har detta skett innan den vanliga kreditprövningen är detta givetvis diskriminerande och förkastligt! Nu framgår det inte av reportagen om någon kreditprövning skett.

Man kan ju undra över vad bensinbolagen har att tjäna på att en romsk person med gällande svenskt körkort, som kan uppvisa bensinkort alternativt MasterCard/Eurocard/American Express, vägras hyra bil?

Även om man bara kan förete ett Visa-kort får man ju betala en depositionsavgift och blir raskt kollad mot Intrum/Justitia.  Stationen kan ju även kräva extra försäkring av den som hyr. Således knappast någon risk för bensinstationens ekonomi.

Kan man inte uppvisa någondera av detta så är det givetvis mer bekymmersamt. Men då är det knappast någon diskriminering.

Och om nu någon rom skulle vilja lura en uthyrare, så kan ju vederbörande klä sig annorlunda. Hur vet man då att det är en rom?

Nu framgår inte av undersökningen hur frekvent detta problem är eftersom det var ett fejkat scenario! Men med de alla kontroller, som sker innan en bilhyrning, borde man inte behöva diskriminera människor pga kön, religion eller etnisk tillhörighet. Det är ovärdigt ett upplyst samhälle!tisdag, oktober 02, 2012

Vådan av censur!


Kamrat Jerlerup underhåller hustru Thelma och mig med denna reflektion apropå IKEA i Arabien!

MP säger nej till försäljning av bostäder i Nyköping!

Något förundrat läser man i SN att MP säger nej till att allmännyttan i Nyköping säljer delar av husbeståndet för att få in pengar till nybyggnation av lägenheter.

Många tycks tro att det bara är att bygga för ett bostadsföretag, när sanningen är att det krävs tillräckligt eget kapital. Många sätter likhetstecken mellan kommunfullmäktige och styrelsen för allmännyttan. Men det är två helt skilda saker. Den senare regleras av aktiebolagslagen och varje styrelsemedlem har ett personligt ansvar för vad som sker i bolaget. Har sedan det aktuella bolaget låg soliditet är det än viktigare att få in nya friska pengar.

Samma situation gäller för Gnesta. Skall Gnestahem kunna bygga fler bostäder behöver man mer eget kapital. Det kan man få på två sätt. Antingen genom försäljning av delar av bostadsbeståndet eller genom att kommunfullmäktige dvs Gnesta kommun tillför pengarna. Men vilken politiker skulle våga ta alla skattebetalares pengar och förmodligen få höja skatten för att lyckas med detta?

Om ett nytt hus kostar 120 miljoner att bygga skulle Gnestahem få soliditetsproblem vid självfinansiering, vilket i sin tur skulle innebära högre räntor på lån och slutänden - höjda hyror för alla hyresgäster.

Men det kanske är någon form av annat spel, som pågår. I varje fall innebär ett nej till försäljning även ett nej till fler bostäder!

Det mest korkade som svenskan publicerat?

Artikeln om att Greenpeace anser att alla svenska kärnkraftsreaktorer skall stoppas omedelbart måste vara det mest oseriösa denna dagstidning någonsin publicerat.

Efter att Greenpeace "studerat" 6 tillbud med anknytning till kärnkraftverkens områden blir man som tekniker snabbt införstådd med hur löjlig och illa underbyggd denna "undersökning och analys" är.

Utöver detta har Greenpeace av säkerhetsskäl inte tillgång till den information, som skulle erfordras för att göra en mer avancerad bedömning. Men att döma  av de 6 cases som tas upp, inser man att denna organisation är ute och seglar, vilket man vanligtvis gör (seglar på riktigt alltså).

Naturligtvis följs detta upp av den vanligtvis i tekniska sammanhang ganska okunniga journalisterna vid Sveriges Television. Sedan låter man en ganska partisk tysk påstå att svenska kärnkraftverk är osäkra.

Hur långt och länge skall man citera tekniska infantiler?

Här kan man läsa hela eländet!