tisdag, augusti 31, 2010

2.000 vindkraftverk svarar för 0,3% av Sveriges energiförsörjning

.. Energislag..TWh.. % .. koldioxidutsläpp

1. olja....... 194. 31,5 . ja
2. kärnkraft.. 184.
29,9 . nej
3. bio/ved
.... 123.
20,0 . ja
4. vattenkraft
. 69.
11,2 . nej
5. kol
......... 27..
4,4 . ja
6. gas
......... 10..
1,6 . ja
7. värmepump
.... 6..
1,0 . nej
8. vindkraft
.... 2..
0,3 . nej
.. Totalt .... 615.100,0

Tabellen ovan, som är hämtad från Energimyndigheten, påvisar att vindkraft svarar för en ytterst minimal del av Sveriges energiförsörjning. Om man bygger ut fullt med 20.000 vindkraftverk så kommer detta enbart att täcka 3 procent av behovet dvs i stort sett ingenting.

Läs mer på Lesley Holmbergs blogg från Eslöv, Sveriges vindkrafttätaste kommun!

måndag, augusti 30, 2010

Energin i SverigeIntressant statistik som kan väcka en del funderingar för framtiden!

Världens utsläpp av koldioxid per personSverige ligger nästan lägst i denna sammanställning över världen. När man hör vissa partier argumentera kan man tro att vi har en svår situation i Sverige medan sanningen är tvärtom. Den berömda tagelskjortan är påtagen!

söndag, augusti 29, 2010

Nu åkte oppositionen på en blåsning!

Fr vänster: Mats Klasson(C), Lena Lindberg(C), Anne Benedicks(FP), Henric Sörblad(M), Bo Wingård(KD), Ingrid Jerneborg(M) och Sarah Kinberg(FP).

I lördags blåste plötsligt fräscha politiska vindar ut över Gnesta centrum i form av en trumpetfanfar. Borta vid Strömmentorget var vänsterblocket samlat under röda fanor. Förutom (S) satt där, lite för sig själva, två lokala (V)-partister vid ett bord med röd duk. (MP) syntes däremot inte till.

Vid bokhandeln förvandlades samtidigt ett litet rött hus till en betydligt mer färggrann orange kulör, när Alliansens valstuga tonade fram som ett positivt alternativ.

Klockan ett uppfattade möjligen inte vänstergänget att valstriden nu på allvar inletts. Dragspels-musiken och enmansdansbandet på Strömmen-scenen kan ha överröstat tonerna från det andra torget, så de inte märkte vad som hotade.

Men till resten av samhället signalerades hopp via en blåsarfanfar framförd i duett av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordförande i skön harmoni. Alliansens valstuga var nu invigd, en bas för saklig information till både väljare och skolungdom.

Allt detta knyckt här!

"Hitler hade judiskt blod"

Dagens Nyheter rapporterar om en vetenskaplig DNA-undersökning av Adolf Hitlers släktingar. Undersökningen påvisar att han med stor sannolikhet var släkt med dem han ville utrota, judar, muslimer och andra i afrika. Han bedöms ha haft en kromosomgrupp kallad Haplogrupp E1b1b1 och som är sällsynt bland västeuropéer men desto vanligare bland berberna i Marocko, Algeriet och Tunisien liksom bland vissa judar men även i Somalia.

Det bevisar bara vad vi själva trott sedan länge, att man föds inte till vare sig jude eller muhammedan eller någon annan religion för den delen. Man föds till människa och sedan pådyvlas barnet en viss tro. Det innebär att den Israeliska befolkningen och den Palestinska dito förmodligen har samma genetiska bakgrund. Sedan har religionen fördärvat och polariserat grupperna. Men rent fysiskt är det faktiskt samma folkslag.

Falsk matematik

Vid en pampig invigning av en tänkt gigantisk vindkraftspark i Piteå kommun, invigningstalade miljöminister Andreas Carlgren. Han sa bl annat att denna vindkraftspark om 2.000 torn, skulle kunna ersätta två kärnreaktorer.

Med detta fanns det minst tre fel. De vindkraftverk, som finns idag, ca 2.000 levererar inte mer kraft än motsvarande en halv reaktor. Man kan inte stabilisera en så stor mängd vindkraft på samma plats i det svenska kraftnätet, utan att riskera nätets stabilitet. Det uppstår självsvängningar. Man måste i samband med utbyggnad - bygga ut motsvarande mängd vatten-, kärn- eller kolkraft för att kompensera vid vindstilla.

Det är många vackra ord men falsk matematik. För övrigt är centerpartiet ett liberalt parti. Liberala partier passar mig. Särskilt om de tar ett stort ansvar för de, som har det lite sämre. Men närmast ayatolla-mässiga kalkyler, som Carlgren presterar, oroar mig storligen. Det finns en beprövad vetenskap i Sverige på KTH och Chalmers samt samlad i Sv Vetenskapsakademin. Dessa gör tummen ned för vindkraft utom i vissa särskilda specifika fall.

Min egen grand teori är att vindkraft i framtiden dock borde kunna användas för en tid- och momentanoberoende tillverkning av framtida drivmedel för lastbilar och transporter, t ex vätgas (elektrolys) eller metanol, som faktiskt kan tillverkas av koldioxid i luften och elektricitet. I bägge fallen får man ett nolltillskott av koldioxid men nyttjar givetvis producerad el. Blåser det mycket blir det stor tillverkning och blåser det mindre blir tillverkningen mindre.

Av metanol kan man för övrigt tillverka diesel för lastbilarnas dieselmotorer! Ja riktar Carlgren in sig på denna möjlighet, då är jag den förste att gratulera! Men det finns ett stort aber. Vem vill bo i närheten av dessa giganter? Naturen förstörs! Det kan du själv konstatera genom att åka till Danmark eller Tyskland. Inga vackra vyer. Då får du åka över Rhen in i Frankrike. Största landet i EU - som knappt har ett enda vindkraftverk men en fantastisk natur!

fredag, augusti 27, 2010

Jörgen Danielsson (S) avgår!

Den sörmländske ordföranden i Landstinget avgår med omedelbar verkan. Skälet är härvan kring vissa landstingsledamöters arvoden, som redovisats av SN och Eskilstuna-kuriren.

Det hedrar Danielsson. Men man måste givetvis fundera över källan. Var det inte någon annan, som aviserade möjligheterna att fuska?

Det kanske finns fler politiker, som borde överväga sin medverkan!

Med fokus på Gnesta ytterområden!


Efter att ha bott i Laxne-trakten i Gåsinge-Dillnäs i över trettio år, har jag funderat mycket kring vad som gjort, att ytterorterna Stjärnhov och Laxne men i viss mån Björnlunda fått färre antalet barnfamiljer. Befolknings-mässigt finns det nu en allmän nedgång, men man måste medge att det finns en viss oro att kunna upprätthålla en god service på orterna. Det handlar givetvis om framtidstro! Min erfarenhet från ett långt politikerliv i Gnesta kommun är att ytterorterna inte alltid stått i fokus. Det var därför helt nödvändigt att påbörja vinterns arbete med möten och fokusgrupper.

Det finns skillnader från förr. I Laxne kunde man tidigare gå i gymnasie-skola i Strängnäs eller åka och handla i Mariefred, som ju är nästgårds. Nuvarande busstrafik borde återställas till vad den var en gång. Det duger inte med några ynka turer varje dag. Detta blir en uppgift, som Länstrafikens styrelse måste se över! Gnesta kommuns representant heter Fredrik Norberg, Klövet.
.
I Laxne handlar det nog om generationsskiften. När vi flyttade in på trakten utrustade vi Laxnegården. Vi hade fritidsverksamhet i Skeppsta skola genom HoS! Vi hade en utmärkt kör i form av Klemminge-kören. Det fanns en livlig aktivitet i idrottsföreningar etc. Det har under åren funnits ansatser till nya tag men det finns ofta för få entusiaster!

I Stjärnhov liksom Gåsinge-Dillnäs minskar inte antalet invånare. Däremot börjar invånarna bli äldre och antalet barn färre. Många lite äldre permanentar sig på orterna, vilket då kräver lite annan typ av service. Efter en diskussion med ”handlarn” i Stjärnhov kom vi för en tid sedan gemensamt fram till att ”Attraktivt boende” nog var den viktigaste frågan. Om man t ex bygger bra radhus eller trygghetsbostäder för äldre runt Naten i centrala Stjärnhov, skulle man säkert kunna få barnfamiljer att flytta in i de bostäder som friställs. I Stjärnhov liksom i Björnlunda är busstrafiken omfattande även om man ibland har svårt med tiderna.

I ytterorterna finns ett rikt kulturliv. Det är viktigt att värna om Gnestas fantastiska kulturarv, som främst vårdas av hembygdsföreningarna samt de kulturevenemang av hög klass, som t ex förvaltas av Musik i Gryt, Atelje 42 och inte minst den omfattande artistverksamheten vid Skottvångs gruva!

För ytterorterna gäller sålunda attraktiva boenden gärna genom självbyggeri och goda kommunikationer samt givetvis skolor med hög kvalitet i undervisningen och bibliotek! Man skall givetvis inte tveka att ha fler årskurser om barnaskaran ökar! Däremot står det ganska klart att årskurs 6 rent pedagogiskt tillhör högstadiet med nuvarande läroplaner. Man måste även vara observant med att föreningsstöden inte utarmas!

Det innebär bl a att kommunen beträffande boendet bör göra en större framtida insats. Denna kan lämpligen kanaliseras till ett nytt projekteringsbolag under Gnesta kommunkoncerns hatt!

En avslutande viktig fråga är kostnaderna för att bo på landet. Ökar man skatterna kraftigt på bilar och drivmedel samt elektricitet, som de rödgröna partierna aviserat, så minskar givetvis attraktionen att bo på landet. Det innebär att en röst på alliansen, som inte tänker höja dessa skatter, givetvis innebär en bättre möjlighet att kunna bo och verka i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne i framtiden!

Alliansens miljöpolitik


Maria Wetterstrand, (MP) är bekymrad över att alliansen "Inte har någon miljöpolitik" i dess valmanifest. Till Maria kan vi säga att Folkpartiets miljöarbete började redan då den liberale Karl Staff bland andra var med och såg till att Svenska Naturskydds-föreningen kunde bildas 1909.

1959 kom den första riktiga miljömotionen i riksdagen signerad av de tre folkpartisterna David Ollén, Martin Söderquist och Martin Larsson om att inrätta en statlig myndighet till skydd för naturvården.

Naturvårdsverket inrättades så småningom 1967 med den dynamiske Valfrid Paulsson, som dess förste chef. Naturvård är viktig inte minst för en liberal politiker.

I Sverige har såväl socialdemokratiskt styre, som borgerligt sett till att Sverige är ett av de renaste länderna i världen och i princip har lägst utsläpp av koldioxid både i förhållande till yta och invånare inom EU.

Det bedrivs och har bedrivits miljöverksamhet på högsta nivå i Sverige under många år. Detta kan fru Wetterstrand ha missat! Det är ju mänskligt.
.
För Folkpartiets del handlar det om långsiktighet, utveckling och åtgärder för fortlevnad och välstånd när oljan tar slut runt 2030 såväl som rimliga elpriser nu med alltmer snöiga och iskalla vintrar i Sverige.

Tredje vägen

Sverige polariseras alltmer till skalans ändpunkter. Inte minst hjälper SVT och annan media till med detta! Människa ställs mot människa i detta höger-vänster perspektiv. På vänstersidan finns extremer, som AFA eller kommunister och till höger ND, Nationaldemokraterna.

Det finns givetvis ett alternativ till detta i form av liberalismen. Liberala partier i Sverige är Folkpartiet och Centerpartiet. De enda svenska partier som tillhör EU:s liberaler. PP valde ju ett annat alternativ.

Ett exempel på land, som förötts av extrem höger eller vänster-politik är Grekland, som misskötts å det gruvliga oavsett höger eller vänsterstyre.

Man kan ju lätt undra över varför inte fler röstar för ett liberalt upplyst samhälle. Där vitterhet, tro på individens förmånga och kreativ teknisk utveckling är höjdpunkter.

De stora länder som i många år haft liberala ministärer är Kanada och Japan. Den sociala situationen i t ex Kanada och USA är därför högst olika. Japan har sedan andra världskriget varit den nation som i alla avseende lyckats försörja nationen genom stora exportinkomster inom bil- och elektronikindustri!

Ja varför måste man vara så polariserad. Varför måste det utbryta ett mindre världskrig varje gång en viktig fotbollsmatch spelas i Premier League? Varför inte välja tredje vägen och rösta liberalt! Är du liberal till sinnet skall du givetvis rösta liberalt!

Plats för den bågula valstugan i Gnesta

På lördag får socialdemokraternas röda stuga sällskap med alliansens (de blågulas) stuga i Gnesta. Då inviger Gnestas allianspartier sin valstuga kl 1200. Alliansen har dock valt den gängse platsen vid parken medan (S) valt Strömmentorget. Det känns lite trist men (S) kanske känner sig mer hemma på den röda Torggatan, som är (S) starkaste fäste i kommunen medan man är betydligt svagare i andra områden, särskilt Björnlunda, Stjärnhov och Gåsinge-Dillnäs!

Det är för övrigt första gången som (S) har en valstuga i Gnesta! Folkpartiet och Centerpartiet har haft valstugor under alla val sedan kommunen bildades, medan moderater och kristdemokrater bara varit med en gång i förra valets alliansstuga.

Ett blågult valmanifest!

Alliansen har nu presenterat sitt valmanifest! Några större satsningar är inte i sikte! Osäkerheten om framtida konjunktur är stor. Dock är det klart att pensionärer får sänkt skatt, vilket inte är en dag för tidigt! Ur ett liberalt perspektiv har man fått mycket mer bl a satsningar på ungdomar och skolan!

Det som framstår, som mer märkligt är att höja skatten på öl och vin med 13%, vilket måste betraktas som kontraproduktivt. Den lagliga och olaga införseln i Sverige är hög idag. Den kommer att bli ännu högre framgent och gynna dem, som lever på denna näring.

Alliansen har uppenbarligen trimmat sig tillsammans under de år man nu samarbetat under gul-blå flagg. Medan oppositionens samarbete spretar rejält! Läser man deras partiprogram så inser man varför. Egentligen är det en omöjlig konstruktion mellan (V) och (MP).

Alliansen skulle egentligen kunna kalla sig de blågula när oppositionen ju kallar sig rödgröna! Dessa färgkombinationer används flitigt i omvärlden; Särskilt i Tyskland.

torsdag, augusti 26, 2010

Demokratiunderskott i Sörmlands Landsting

I en serie artiklar har Sörmlands Nyheter avslöjat hur arvoderingen av toppolitiker i det sörmländska landstinget går till. Stämmer uppgifterna är det en skrämmande läsning. Alla partier är inblandade och det är uppenbarligen svårt att peka ut någon ansvarig för denna flodvåg av arvoden och ersättningar.

Man beslutar om arvoden i mörka rum. Märkligt. Man delar ut arvoden, som det inte finns några beslut om och framför allt rör det sig om ett stort antal personer, som får saftiga arvoden på tvivelaktiga grunder.

Man kan undra över hur tillsynen går till? Landstingets jurist Per Blomberg, som torde vara närmast ansvarig för det skedda tycker att "Ingen skada är skedd"! Han verkar inte särskilt intresserad!

Självklart skall man ersättas för lönebortfall och det merarbete, som ändå ett nämnduppdrag utgör. Men de flesta sk fritidspolitikerna verkar vara kraftigt överarvoderade. I Landstinget finns 10 politiker som har likvärdig eller högre lön än t ex Gnestas enda kommunalråd.

Nu torde dessa arvoden i Sörmland inte vara särskilt unika. En liknande bild finns säkert i alla landsting. Det man kan hoppas på är dock att det genomgående finns en transparens mellan utbetalda arvoden och beslut. Med det senare verkar det finnas ett demokratiskt underskott i Landstinget Sörmland!

För några år sedan träffade jag en väljare, som trodde att jag "levde" på inkomsterna från Gnesta politiken. När jag berättade att mitt arvode var 1.666 kr/månad, som gruppledare för Folkpartiet blev han rejält förvånad.

Det är stora skillnader i politikens villkor i små kommuner och i Landstinget och stora kommuner. Det kanske inte alla har klart för sig, när man drar alla över en kam och börjar muttra om politikerförakt!

tisdag, augusti 24, 2010

Unga attentatsmän fast för branden i Freja-skolan

Två sjuttonåriga ungdomar har arresterats för de dubbla bränderna vid Freja-skolan i Gnesta. Man kan nog konstatera att det knappats handlar om något rasistiskt brott utan mer om ett kriminellt beteende.

Enligt uppgift var dessa två personer intagna på Lövsta Skolhem utanför Vagnhärad, dock på en öppen avdelning. Numera lär dock dessa personer hysas på en sluten avdelning.

Man kan förundra sig över att Lövsta inte har koll på vad dess elever gör mitt i natten. De som finns på skolan är inte där frivilligt och någon form av tillsyn borde givetvis ske även om man vistas på en "öppen" avdelning.

Åker man dit för att man satt eld på en skola och branden i bästa fall kostar 3 miljoner kr, så blir man givetvis betalningsskyldig för sin insats. Det innebär i allmänhet att resten av ens liv blir ett liv i armod!

Det gläder oss dock att inte någon fd Freja-elev var inblandad i någon slags "betalt igen" hämnd!

Gnesta skolor bäst i Sörmland

Gnesta skolor hamnar i topp nät det gäller bästa skolor i Sörmland. I lärarförbundets årliga enkät för hela landet hamnade Gnesta på plats 106 närmast följt av Oxelösund på 138:e plats.

Även i en undersökning av den sk fyrklövern: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa, klarar sig Gnesta skolor mycket bra!

Även fler elever blir behöriga till högre studier vid gymnasium och högskola!

I höst startades Gnestas första gymnasium!

Vi noterar samtidigt att invånarna i Gnesta enligt en enkät i höstas tycker att skola och förskola är sämre i Gnesta än riksgenomsnittet. Sanningen är att Gnesta har inga köer till "dagis". I t ex Stockholm kan man få vänta i över tre månader. Gnesta förtjänar således bättre än vad många äldre Gnesta-bor tror. Vi uppmanar till en enklare omvärldsanalys.

Enligt aktuell ranking är skolorna i Gnesta således bäst i Sörmland! Det vi visste var att barnfamiljer gillar Gnesta.

"Vindkraft en tvivelaktig affär"

Den planerade jättelika utbyggnaden av vindkraften är på bekostnad av både miljö och ekonomi. Frågan bör därför föras till valurnorna, skriver Jonny Fagerström, Svenskt Landskapsskydd, och nationalekonom Marian Radetzki i dagens SVD!

Läs hela inlägget här!

Som vi tidigare redovisat på denna blogg är vindkraft en dålig affär, som den enskilde får subventionera genom att få högre elräkningar. Kolla efter elcertifikat på din elräkning. Idag subventioneras varje kilowattimme med 35 öre. I stort lika mycket som vanlig el kostar utan skatter!

Ebberöds bank torde vara en lättviktare jämfört med detta ekonomiska slöseri! Noterade för övrigt att naturförstöringen med vindkraft breder ut sig i väst-Sverige i samband med resa Halland-Bohuslän! Tragiskt!

Stureplanspolitiken breder ut sig!

måndag, augusti 23, 2010

Att recensera politikerkollegor

Johan Rocklind (S) första namn på socialdemokraternas kommunlista i Gnesta har blivit irriterad över en artikel i en gratistidning på orten, där jag intervjuades om ålder på kommunfullmäktigeledamöter mm.

Då jag aldrig recenserar mina politikerkollegors eventuella förträden utan mer den politik, som ev förs, så tarvas givetvis en förklaring.

Gnesta har en av landets äldsta kommunfullmäktige. Diskussionen med reportern kom att röra: "Vid vilken ålder är man mest representativ för väljarkåren"! Väljarkåren är från 18 till ca 85 år. Det innebär att idealåldern är ca 53 år. Det innebär att de flesta partierna ligger i närheten av detta. För FP och C del var åldern 59.

Kunskap förvärvas genom utbildning eller erfarenhet. Beträffande Johan så kan han mycket väl ha tre betyg i statskunskap. Vad vet jag. Däremot kan han inte ha särskilt mycket erfarenhet, vid 25 års ålder efter en mandatperiod dessutom i opposition, att styra en kommun.

Johans kompetens för en kommunalrådspost har jag aldrig kommenterat och tänker förmodligen aldrig göra! Det kan ju faktiskt vara så att han har stor organisationsförmåga och kan gjuta olja över ett ibland stormigt hav. Det får framtiden utvisa!

Dock är kommunalrådet i kommunen en ganska utsatt post. Man skall inte bara hantera meningsmotståndare i motsatt läger. Man skall oxo hantera desamma i en egen allians och inte minst i eget parti med många åsikter. Och slutligen skall man kunna stå ut med en ibland ganska obarmhärtig press!

I övrigt kan jag bara önska Johan lycka till med sitt värv. Må bästa politik vinna!

onsdag, augusti 18, 2010

Hatbrott i Gnesta?

Vid kvällens kabinett-möte i Gnesta alliansen diskuterade vi givetvis det eventuella brandattentatet mot SFI undervisningen vid Freja-skolan. En möjlighet är en bortglömd elektrisk apparat i köket. En än mer kuslig orsak kan vara ett attentat mot utbildningen i svenska för invandrare.

Det är nu relativt kort mellan två bränder i anslutning till Freja-skolan och man undrar givetvis vad som händer.

I Gnesta kommun har vi för övrigt under året varit skonade från verklig racism och främlingsskap. Vi får verkligen hoppas att Gnesta kan vara den idyll, i en annan ganska hård värld, som vi alla vill ha och värnar om!

Ett rikt kultur- och föreningsliv

Folkpartiet värnar om bildningsidealet. Det handlar om att rusta den enskilda människan att ta eget ansvar för sitt liv och att få verktygen att vidga sina möjligheter – ett klassiskt liberalt uppdrag.

I en tid av stora förändringar kan kulturen och bildningen bidra med ökad förståelse för livet och samhället och därmed ökad beredskap för förändring. Kulturpolitik för ett Sverige i en globaliserad värld måste därför tydligt lyfta fram bildningsperspektivet.

Bildningen är således grundläggande i ett liberalt Gnesta samhälle och utgår från grundskolan, biblioteken och bildningsförbundens verksamheter. Tillgång på bibliotekstjänster skall givetvis finnas i alla Gnesta kommuns tätorter.

Det är viktigt att värna om Gnestas fantastiska kulturarv, som främst vårdas av hembygdsföreningarna. Alla de kulturevenemang av hög klass som nu är en tradition i vår kommun, som Musik i Gryt, Atelje 42, Gnesta Musiksällskap etc är viktiga för bevarandet av en kvalitativt kultur.

I sammanhanget bör man särskilt nämna den omfattande artistverksamheten vid Skottvångs gruva samt den kända glashyttan vid Skeppsta och många andra! Vi värnar inte minst om den breda verksamheten vid Gnesta kulturskola och den stora bildningsinsats, som sker genom studieförbunden.

Folkpartiet stödjer aktivt behållande och utveckling av Ishall samt utbyggnad av Hagstumosse! När det gäller specifikt flickors fritidsintresse, vill vi öka stödet till ridskoleverksamhet. Ombyggnation och förstärkning av utbudet kring badet är också en viktig fråga.

Konceptet Ungdomens hus tillkommet på initiativ av Folkpartiet skall vidareutvecklas. Ett ungdomens parlament bör komma till stånd!

Särskilt stödet till olika föreningar i ytterområdena är viktiga, då de fyller en viktig funktion kring ett rikt utbud i hela kommunen. Folkpartiet vill öka stödet till olika kulturevenemang, som musik och underhållning samt stödet till bildningsförbunden och ett utbyggt kulturcentrum vid Skottvångs gruva!

Självklart skall kommunen bidraga till konstnärsvärlden genom en allsidig utsmyckning av offentliga lokaler.

måndag, augusti 16, 2010

Största hotet mot Laxne och Stjärnhovs framtid

Är givetvis inte om skolorna har fem eller sex klasser. Betydligt viktigare för landbygden är goda kommunikationer och en oförändrad skatt på drivmedel och elektricitet.

Många avvaktar nog med att flytta till dess orter före valet! Blir det en rödgrön regering kommer bensinskatten att höjas med två kronor enligt utsago. Likaså kommer kraftiga höjningar på elektricitet.

Rödgrön politik har blivit Stureplanspolitik! Dvs man skall vara ung, frisk och rik och bo vid Stureplan istället för att vara gammal, sjuk och fattig och bo på landsbygden. Denna bruna politik betackar vi oss för!

Folkpartiet är givetvis en garant för att inte energifrågan blir avgörande för var du har råd att bo!

lördag, augusti 14, 2010

Man upphör aldrig att förvånas

Lördagen den 14/8 publicerar man en politisk pamflett förklädd, som Sommarkrönika! Krönikan är dessutom skriven av en företagare Niclas Zander i Gnesta, som helst vill att kommunen skall stödja hans egen verksamhet ekonomiskt!

En dylik åtgärd är helt uteslutet. Både av politiska skäl, som lagtexten dito. Det råder dessutom stor enighet bland partierna i Gnesta kring principerna för fördelning av kulturmedel. Denne Zander påstår ogenerat att Gnesta kommun inte satsar någonting på kultur, när sanningen är att vi lägger ner ca 12 miljoner kr på denna sektor. Det skulle i Stockholms kommun motsvara 1,2 miljarder kronor.

Zander kan dessutom, som de flesta på vänsterkanten inte förstå skillnaden mellan driftmedel och investeringar. Beträffande centrumhusen så är det Gnesta Hem AB, som investerar. Det är inte den kommunala budgeten.

Det finns ett tillfälle när målarkonstnärer, som Zander kan få stöd. Det är i samband med nybyggnation och utsmyckning av lokaler. Detta sköter Gnesta Förvaltnings AB och är således ingen primär fråga för kommunal budget.

Zanders påstående att kulturen inte får ett enda bidrag är ett så stort ljug, att SN borde refuserat hans "krönika".

Själv är jag intresserad av ett ökat stöd till kultur. Men det handlar då främst om teater- och musik-versamhet och inte stöd till enskilda företagares målningskonst!


Det skall bli intressant att debattera kultur i Radio Sörmland den 2 september från Gnesta!

fredag, augusti 13, 2010

Det jämställda Gnesta

I Gnesta är (S) och (C) mest jämställda på listorna till kommunvalet. När det gäller underskott på kvinnor så toppar Moderaterna medan Sverigedemokraterna har flest antal kvinnor!

Parti och andelen kvinnor på valsedlar i Gnesta

Sverigedemokraterna, 66,7%
Folkpartiet, 62,5 %
Miljöpartiet, 54,5 %
Socialdemokraterna, 48,6%

Centerpartiet, 47,1%
Kristdemokraterna, 45,5%
Vänsterpartiet, 45,5%
Moderaterna, 38,5%

fredag, augusti 06, 2010

Vad vill Kukkamariia med Laxne?

I Sörmlands Nyheters blogg är Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP) en flitig gäst och uttalar sig vitt och brett om Laxnes framtid, väl och ve! Hon citeras dagligen av det miljöpartivänliga Sörmlands Nyheter. Men tål miljöpartiets agerande i Gåsinge-Dillnäs (Laxne) någon närmare granskning?

Om Kukkamariia vore intresserad av Laxnes framtid så borde hon väl rimligtvis varit med på framtidsmötet i Laxnegården. (Föreningen Laxnegården är för övrigt idag den enda drivande kraften i samhället)! Då hade hon fått höra att t ex de usla kommunikationerna är den främsta orsaken till att det inte går att utveckla samhället. För en nyinflyttad som Kukkamariia har ju givetvis ingen historia! Hon vet inte att det för tjugo år sedan fanns en väl utvecklad trafik mellan Gnesta och Mariefred med över 10 turer. Medan det idag finns 2 fasta.

Folkpartiet har med i sitt program ett återställande av tidigare trafik. Jag har konstant uppvaktat Henric Sörblad (M) numera Fredrik Norberg, Klövet (M) om denna idiotiska vattendelare mellan norra Laxne och Fredriksberg, platser där Gnestabussarna resp Strängnäsbussarna vänder och skapar ett vakuum på 1,5 km.

Om Kukkamariia verkligen vill göra en insats för Laxne tycker jag att hon skall tala med sin partibroder Magnus Josefsson (MP), som är ordförande i Länstrafiken Sörmland och fråga varför Länstrafiken inte vill bekosta trafiken mellan Strängnäs-Gnesta-Trosa. De mest expansiva orterna i Sörmland. Med detta förhållande kommer vi fortsatt att ha en vattendelare norr om Laxne! Till stort förfång för utvecklingen av orten!


Det kanske behövs fler personer, som värnar om Gåsinge-bygden! Om det nu är så att MP värnar om en utbygd kollektivtrafik, så borde man kanske visa det i handling inte bara i ord på en blogg! När skrev Miljöpartiet i Gnesta en motion om trafiken? Ja det var nog minst 10 år sedan! Men trafiken mellan Mariefred och Gnesta har man ej ens kommenterat sedan kommunen bildades 1992!

onsdag, augusti 04, 2010

Vad vill Alliansen i Gnesta med skolan?

Vårt övergripande mål i Gnesta kommun är att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att växa upp till nyfikna och vetgiriga unga vuxna i en lugn och trygg miljö. Förskola och skola skall vara en plats för lärande för livet. Fokus skall vara på goda grundkunskaper och möjlighet att utvecklas i det sociala samspelet med andra människor. Dessutom måste barn och ungdomar få möjlighet till spetskunskap för fortsatta studier vid universitet och högskolor – en kunskapsskola med hög kvalitet är en förutsättning för detta. Därför fortsätter vi att obevekligen jobba vidare med utbildningskvaliteten i våra grundskolor!

I Gnesta kommun skall vi givetvis ha förskola och skola i varje kommundel. Skolornas utformning och klassammansättning är i grunden en fråga om hur man kan möjliggöra för alla elever att förbättra sina kunskaper, samtidigt som hänsyn tas till möjligheten att utveckla sina sociala förmågor. Vårt övergripande politiska mål är att fler elever från Gnesta skall ha möjlighet att studera vidare på universitet och högskolor.

För de yngre fortsätter vår ”Läsa-skriva-räkna”-satsning samtidigt som vi under nästa år har öronmärkta pengar till fortbildning för våra lärare och en utökad matematikundervisning.

Som en del i våra elevers möjlighet till fria val inför framtiden spelar kunskap och betyg en viktig roll. Alliansen i Gnesta har därför de senaste 6 åren valt att göra en extra satsning på ökad måluppfyllelse - vilket lett till att elevernas snittbetyg då de lämnar år 9 har höjts. Denna satsning på ungdomars behörighet till fortsatta studier är något vi i Alliansen kommer att fortsätta ha i fokus.

Vi har jobbat hårt, politiskt, för att möjliggöra etablerandet av ett Gymnasium i Gnesta. Vi vill ha färre elever som hoppar av sitt gymnasieprogram. För att uppnå det är det bra att ha nära till sin skola. En annan orsak till vårt beslut är att Gnesta Praktiska Gymnasium arbetar med lärlingssystem. Därmed får Gnestas drygt 1000 företag ett viktigt tillskott till kunnande och kompetens för framtiden och för eleverna en stor möjlighet att få jobb på orten. Förutom detta jobbar skolan hårt med att få eleverna att gå igenom gymnasiet med godkända slutbetyg, vilket möjliggör fortsatta framtida studier.

Vi tycker att jämställdhet är viktigt och har därför valt att satsa på ett strategiskt och långsiktigt arbete inom förskola och skola. Det är viktigt att vi alla bemöts efter våra egna förutsättningar och ges samma möjligheter oavsett kön och bakgrund. Därför vill vi fortsätta satsningen på att utbilda våra pedagoger på förskolor och skolor i jämställdhetsarbetet.

Idag finns det ungefär 200 elever i Kulturskolan som lär sig allt från att spela olika instrument till dans och drama. Kultur har alltid varit viktigt i Gnesta kommun. Därför vill vi i Alliansen vidareutveckla vår nyinstiftade Kulturskola ex genom utökat samarbete med ortens konstnärer, dans- och dramapedagoger. Kulturskolan ska ha som målsättning att nå en större andel av våra ungdomar. Allt för att få fler att kunna värdesätta övrigt kulturutbud i samhället.

I Alliansens Sverige pågår en omfattande reformering av skolan. 80- och 90-talets uppenbara försämringar av kunskap och kvalitet bryts. Sverige måste ha fortsatt god konkurrensförmåga, speciellt i våra framgångsrika exportindustrier. Därför är en kunskapsskola med hög kvalitet en förutsättning för att ge alla elever, utifrån egna förutsättningar, möjligheten att utvecklas så mycket som möjligt. Det vet vi alla om egentligen - men det är bara Alliansen som borgar för det!

Vi, i Allians för Gnesta, kommer att fortsätta att sätta fokus på kunskap. Vi vet att det inte finns några genvägar för att nå dit. Vår strävan att utveckla en skola med hög kvalitet är därför självklart för att kunna ge våra barn och ungdomar bästa möjliga chans i resten av livet!


Ingalill Fredriksson (C) Ann-Sofie Lifvenhage (M) Anne Benedicks (FP) Ingegerd Johansson (KD)