söndag, augusti 29, 2010

Falsk matematik

Vid en pampig invigning av en tänkt gigantisk vindkraftspark i Piteå kommun, invigningstalade miljöminister Andreas Carlgren. Han sa bl annat att denna vindkraftspark om 2.000 torn, skulle kunna ersätta två kärnreaktorer.

Med detta fanns det minst tre fel. De vindkraftverk, som finns idag, ca 2.000 levererar inte mer kraft än motsvarande en halv reaktor. Man kan inte stabilisera en så stor mängd vindkraft på samma plats i det svenska kraftnätet, utan att riskera nätets stabilitet. Det uppstår självsvängningar. Man måste i samband med utbyggnad - bygga ut motsvarande mängd vatten-, kärn- eller kolkraft för att kompensera vid vindstilla.

Det är många vackra ord men falsk matematik. För övrigt är centerpartiet ett liberalt parti. Liberala partier passar mig. Särskilt om de tar ett stort ansvar för de, som har det lite sämre. Men närmast ayatolla-mässiga kalkyler, som Carlgren presterar, oroar mig storligen. Det finns en beprövad vetenskap i Sverige på KTH och Chalmers samt samlad i Sv Vetenskapsakademin. Dessa gör tummen ned för vindkraft utom i vissa särskilda specifika fall.

Min egen grand teori är att vindkraft i framtiden dock borde kunna användas för en tid- och momentanoberoende tillverkning av framtida drivmedel för lastbilar och transporter, t ex vätgas (elektrolys) eller metanol, som faktiskt kan tillverkas av koldioxid i luften och elektricitet. I bägge fallen får man ett nolltillskott av koldioxid men nyttjar givetvis producerad el. Blåser det mycket blir det stor tillverkning och blåser det mindre blir tillverkningen mindre.

Av metanol kan man för övrigt tillverka diesel för lastbilarnas dieselmotorer! Ja riktar Carlgren in sig på denna möjlighet, då är jag den förste att gratulera! Men det finns ett stort aber. Vem vill bo i närheten av dessa giganter? Naturen förstörs! Det kan du själv konstatera genom att åka till Danmark eller Tyskland. Inga vackra vyer. Då får du åka över Rhen in i Frankrike. Största landet i EU - som knappt har ett enda vindkraftverk men en fantastisk natur!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar