fredag, augusti 27, 2010

Med fokus på Gnesta ytterområden!


Efter att ha bott i Laxne-trakten i Gåsinge-Dillnäs i över trettio år, har jag funderat mycket kring vad som gjort, att ytterorterna Stjärnhov och Laxne men i viss mån Björnlunda fått färre antalet barnfamiljer. Befolknings-mässigt finns det nu en allmän nedgång, men man måste medge att det finns en viss oro att kunna upprätthålla en god service på orterna. Det handlar givetvis om framtidstro! Min erfarenhet från ett långt politikerliv i Gnesta kommun är att ytterorterna inte alltid stått i fokus. Det var därför helt nödvändigt att påbörja vinterns arbete med möten och fokusgrupper.

Det finns skillnader från förr. I Laxne kunde man tidigare gå i gymnasie-skola i Strängnäs eller åka och handla i Mariefred, som ju är nästgårds. Nuvarande busstrafik borde återställas till vad den var en gång. Det duger inte med några ynka turer varje dag. Detta blir en uppgift, som Länstrafikens styrelse måste se över! Gnesta kommuns representant heter Fredrik Norberg, Klövet.
.
I Laxne handlar det nog om generationsskiften. När vi flyttade in på trakten utrustade vi Laxnegården. Vi hade fritidsverksamhet i Skeppsta skola genom HoS! Vi hade en utmärkt kör i form av Klemminge-kören. Det fanns en livlig aktivitet i idrottsföreningar etc. Det har under åren funnits ansatser till nya tag men det finns ofta för få entusiaster!

I Stjärnhov liksom Gåsinge-Dillnäs minskar inte antalet invånare. Däremot börjar invånarna bli äldre och antalet barn färre. Många lite äldre permanentar sig på orterna, vilket då kräver lite annan typ av service. Efter en diskussion med ”handlarn” i Stjärnhov kom vi för en tid sedan gemensamt fram till att ”Attraktivt boende” nog var den viktigaste frågan. Om man t ex bygger bra radhus eller trygghetsbostäder för äldre runt Naten i centrala Stjärnhov, skulle man säkert kunna få barnfamiljer att flytta in i de bostäder som friställs. I Stjärnhov liksom i Björnlunda är busstrafiken omfattande även om man ibland har svårt med tiderna.

I ytterorterna finns ett rikt kulturliv. Det är viktigt att värna om Gnestas fantastiska kulturarv, som främst vårdas av hembygdsföreningarna samt de kulturevenemang av hög klass, som t ex förvaltas av Musik i Gryt, Atelje 42 och inte minst den omfattande artistverksamheten vid Skottvångs gruva!

För ytterorterna gäller sålunda attraktiva boenden gärna genom självbyggeri och goda kommunikationer samt givetvis skolor med hög kvalitet i undervisningen och bibliotek! Man skall givetvis inte tveka att ha fler årskurser om barnaskaran ökar! Däremot står det ganska klart att årskurs 6 rent pedagogiskt tillhör högstadiet med nuvarande läroplaner. Man måste även vara observant med att föreningsstöden inte utarmas!

Det innebär bl a att kommunen beträffande boendet bör göra en större framtida insats. Denna kan lämpligen kanaliseras till ett nytt projekteringsbolag under Gnesta kommunkoncerns hatt!

En avslutande viktig fråga är kostnaderna för att bo på landet. Ökar man skatterna kraftigt på bilar och drivmedel samt elektricitet, som de rödgröna partierna aviserat, så minskar givetvis attraktionen att bo på landet. Det innebär att en röst på alliansen, som inte tänker höja dessa skatter, givetvis innebär en bättre möjlighet att kunna bo och verka i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne i framtiden!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar