måndag, augusti 30, 2010

Världens utsläpp av koldioxid per person



Sverige ligger nästan lägst i denna sammanställning över världen. När man hör vissa partier argumentera kan man tro att vi har en svår situation i Sverige medan sanningen är tvärtom. Den berömda tagelskjortan är påtagen!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar