fredag, januari 31, 2014

Ökade terrorhot mot Sverige!


Det finns en starkare hotbild bland våldsbejakande islamistiska rörelser mot det svenska samhället och enskilda, enligt en färsk regeringsrapport.

Rapporten har delat in extremismen i tre områden; vit makt-miljön på högerkanten, den autonoma miljön på vänsterkanten och den islamistiska extremismen med religiösa förtecken, varav de två senare bedöms innebära ett hot mot svenska staten.  Allt enligt uppgifter från SÄPO.


När det gäller den våldsbejakande islamistiska extremismen ses Sverige numera som ett önskvärt mål för attentat. Enligt Säpos bedömningar finns det en risk att attentatshotet kan leda till att allmänheten kommer till skada.


"Den autonoma miljön på vänsterkanten anses fortfarande utgöra ett hot mot det demokratiska samhället.
– De autonoma har en tydlig avsikt att agera mot det demokratiska samhällets funktioner, genom angrepp mot partier och myndigheter och enskilda människors demokratiska fri- och rättigheter", sade Doris Högne Rydheim vid dagens presskonferens på Rosenbad!


Regeringskris i Danmark!

Socialistisk Folkeparti, SF, Danmarks vänsterparti har ju lämnat regeringen efter det sk Goldman-Sachs köpet av energi-företaget Dong. SF har ju sedan 2011 ingått i den socialdemokratiska regeringen Helle Thorning-Schmidt tillsammans med Radikale Venstre (vänsterliberalt).

SF, som i motsats till det svenska vänsterpartiet aldrig varit kommunistiskt och inte ingår i EU:s kommunistiska grupp GUE/NGL, har inte lyckats ena sig internt om Dong-affären och partiledaren Anette Vilhelmsen lämnar nu posten, som ordförande.

Helle Thorning- Schmidt(S) har det motigt och om det vore val i dag skulle den socialistiska majoriteten åka ut med dunder och brak till förmån för en liberalt (Venstre) styrd regering!

Politisk adel?

Bråk har ju utbrutit i Solna, där Gustaf Reinfeldt son till mer kända politiker nu efter en kort tid som politiker placeras på valbar plats till Solnas kommunfullmäktige. En anonym moderat säger till tidningen Metro: ”Det är pappas och mammas namn som har placerat Gustaf Reinfeldt högt upp på listan. Det är nästan som i Nordkorea.”


Men det har varit betydligt vanligare att socialdemokratiska ättelägg har haft en gräddfil in i politiken utan erfarenhet eller några gjorda större avtryck! Exempel på detta är Mona Sahlin och Per Nuder.


I Gnesta kommun finns det än mer tydliga exempel. Kommunalrådet Johan Rocklind hade endast tre års erfarenhet av politik i Barn- och utbildningsnämnden, när han som 26- åring utsågs till kommunstyrelsens ordförande.


Kukkamariia Valtola-Sjöberg(MP), som samtidigt utsågs till kommunstyrelsens förste vice ordförande saknade all politisk erfarenhet.

 
Att två av tre tongivande politiker i Gnesta kommun saknar både kompetens och erfarenhet för sitt värv har naturligtvis satt tydliga spår i den kommunala verksamheten de senaste 3 åren. Framför allt berör detta en något rörig ledning. 

Alla ständiga misstag och omtag av sådant som tidigare gjorts under kommunens 20-åriga historia är synnerligen irriterande och kostar stora pengar för skattebetalarna. 


Man agerar ofta oprofessionellt i omstridda frågor och i den mån det blir några beslut är dessa sällan förankrade trots att det tagit evigheter att formulera.


Politisk adel eller gräddfiler är ett intressant fenomen men oftast till förfång för kommunernas skattebetalare. Kunskap och kompetens betalar sig även i det politiska livet. Motsatsen kväver den politiska spänsten och kreativiteten!


Det polariserade Sverige!<->

Sverige blir alltmer uppdelat i höger och vänster. Sverigedemokraterna får runt 11% i de senaste opinionsmätningarna medan Vänsterpartiet under Jonas Sjöstedt stadigt knallat upp till dryga 8%.


Att det kommunistinspirerade Sverige fått ett bättre dragplåster i Sjöstedt än i Ohly är uppenbart även om vi personligen kanske föredrar den senare. Men kommunisterna får stor draghjälp av Sveriges Television som de senaste månaderna övergett den tidigare gullegrisen Gustav Fridolin(MP). Detta märks tydligt i kanalen SVT Forum, som sänder politik varje dag liksom SVT Text.

 
För inte har V gjort något politisk success med några radikala nya förslag. DN menar att det dessutom är C+MP+Fp, som har bidragit med rösterna, vilket dock känns ganska märkligt. Som gammal liberal de senaste 50 åren vore det väl lika märkligt att rösta på V som på Svenskarnas Parti. Kommunister och nazister samma andas barn! Två aparta rörelser dock förenade i förtryck och rasism!

 
Sanningen är väl närmast att missnöjet stiger särskilt bland pensionärer som ser sin pension urholkas av skatteplikter och gräddfilare i pensionssystemet. Socialdemokraterna tappar säkert väljare till V eftersom man numera håller en betydligt lägre profil i statens utgifter och ej heller tänker sänka pensionärernas skatt. Men att vi gamla mittenväljare och liberaler skulle rösta kommunistiskt - det är ändå att ta i! Någon ordning får det vara - även i en stor drake!

torsdag, januari 30, 2014

Det är något i grunden fel på Tryckfrihetsförordningen

Alla turer med sajten Lexbase, som publicerar domar över lagförda personer påvisar ju starkt ett behov att ändra lagstiftningen och då i första hand Tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag. Vi hade inte en aning om att man kunde köpa sig fri från PUL, Person-uppgiftslagen genom att skaffa sig ett utgivningsbevis, som de flesta dagstidningar m fl säkert har. Har man detta utgivningsbevis så åker man i rättssamhället gräddfil.


Detta har ju inte bara Lexbase förstått att utnyttja. Även vanliga dagstidningar liksom olika kreditupplysnings-organisationer som missbrukar detta förtroende från Tryckfrihets-förordningen. Det lär även vara så att organisationer, som EXPO och hatsajten Alliansfrittsverige utnyttjar denna glipa i lagen för att slå skoningslöst mot sina motståndare.


Lagstiftningen måste givetvis ändras. Inte bara för Lexbase utan för allt missbruk av densamma. När lagen ursprungligen skrevs 1776, så fanns inte radioröret, dioden eller elektroniken i sinnesvärlden. Hög tid att förändra. Den enskildes integritet blir alltmer lidande och stöld av ID allt vanligare.


Lexbase är säkerligen inte nerlagd för gott. Härtill har det säkert investerats alldeles för mycket pengar och Internet är världsvid. Det finns säkert gott om företag som vill vara med och tjäna en slant på denna typ av verksamhet. Intressant är att det intitalt hävdats att kontonummer och namn skulle vara på drift efter ett "hacker-genombrott". Så är det knappast. Merparten av alla WEB-sajter som tar betalt utnyttjar särskilda - av kort-företagen - godkända bolag för dessa transaktioner. 


Men Tryckfrihetsförordningen måste ändras och det snabbt. Det kan inte vara så att olika företag, tidningar eller organisationer kan köpa sig fria och åka i gräddfil i det svenska rättssystemet. Vi har aldrig hört talas om att JK någonsin fått någon fälld för brott mot denna tandlösa lag i modern tid!


onsdag, januari 29, 2014

Stora minus i Gnesta-politiken!


Den heta arvodesaffären beskriver Södermanlands Nyheter som fråga om arvodenas belopp. Men den heta frågan handlar inte om detta utan om oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhages arvode som med 45% av tillämpad norm torde vara det lägsta arvodet för ett oppositionsråd i hela landet. Redan hösten 2011 var vi ledamöter av Arvodeskommittén överens om att detta borde höjas till 80-90%, särskilt som miljöpartiet tillskansat sig ett extra arvode för Kukkamaria Valtola-Sjöberg. Sedan skulle allt vara klart varje år. I skrivande stund har Lifvenhages arvode inte förändrats en millimeter. Vad den heta frågan var har således SN tappat bort i hanteringen!


Vi kan således räkna in ett stort demokratiskt underskott även 2013!


Rörigt har det ju varit i socialförvaltningen. Fråga om Liljedalshemmet har sannerligen varit en het potatis och fortfarande väntar detta äventyr på en lösning. Vissa avarter inom hemtjänstorganisationen har det funnits befogade kritik mot, där personalen inte inser att man jobbar i ett serviceyrke. Det verkar änskönt som om den nya socialchefen har kunnat vända på kuttingen. 


Men ett stort ekonomiskt underskott blev det 2013!
 


Om det varit rörigt inom socialförvaltningen, så är det knappast något jämfört med den uppenbara röran i Barn- och utbildningsnämnden. Det framgår med tydlighet av offentliga kallelser och protokoll. Det verkar poppa upp mängder av "nya dokument" på sammanträdena i sista stund, vilket framgår om man jämför utsänd dagordning med protokollen. Av nämndens framtidsplan framgår att man uppenbarligen tappart bort vissa verksamheter t ex Chill eller att förskolan bara räknas upp med 1% när det behövs 3%. Dvs man har automatiskt infört besparingskrav på förskolan utan att verbalisera detta!


Denna röra medför givetvis ett stort underskott för verksamheten 2013!

Vi har ju under åren ofta påpekat vikten av att kommunen har politiker med både politisk erfarenhet jämte bra skolutbildning och yrkeserfarenhet. Något som uppenbarligen i hög grad saknas hos den styrande rödgröna trojkan. 


Inte undra på att det både blir stora demokratiska och ekonomiska underskott i verksamheten år från år!


Det som man kanske blir mest förtvivlad över är att den styrande majoritetens toppolitiker inte förstått hur man skiljer på driftbudget resp kommunens kapitalförvaltning. Pensionsåtaganden hanteras inte på driftbudget utan på kapitalförvaltning. Nu tror de rödgröna att man kan kvitta pensionsåterbetalningar på 7,5 miljoner kr mot underskott i driftbudgeten för BoU och Soc. Men ett driftunderskott är alltid ett underskott! 


Skall man blanda in kapitalförvaltning mm i den betydligt mer enkla driftbudgeten måste man nog börja diskutera ännu större risker för kommunen t ex den höga borgensgraden på ca 720 miljoner kronor eller kommunens totala soliditet. För ett antal år sedan försökte den dåvarande kommunchefen samt ekonomichefen att öka politikers medvetenhet om kommunens kapitalförvaltning, vars utveckling beskriver kommunens framtida ekonomiska möjligheter. Dessa ambitioner tycks ha dött sotdöden. I varje fall hos den styrande trojkan!


Ett underskott eller överskott i kapitalförsörjningen kan regleras över många år medan ett underskott i driftbudgeten måste hanteras omgående, då den med automatik annars förs med i nästa års budget. Om nu det verkliga underskottet är 15 miljoner i BoU och Soc 2013 så måste det hanteras annars blir underskottet minst detsamma 2014.


För en kommun liksom en privatperson kan man leva många år på att låna pengar även om utgifterna är större än inkomsterna. Men till slut tar det slut. Även för en rödgrön kommun!måndag, januari 27, 2014

Den 27 januari 1944 i Auschwitz - Birkenau

befriade den Röda Armén tusentals fångar, män, kvinnor och barn ännu vid liv i det nazistiska koncentrationslägren Auschwitz - Birkenau vid Oświęcim i nuvarande Polen.


Sedan 1996 är denna dag en minnesdag över nazismens offer i Tyskland och även en svensk "Förintelsens minnesdag" i Sverige sedan 1999.  Minnesdagen är till för alla som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemit-ism. FN deklarerade 2005 denna dag som internationell minnesdag. I Sverige högtidlighålls minnesdagen årligen av bl a Forum för levande historia. I många större kommuner anordnas denna dag minnesstunder, information och evenemang mot rasismen! Förintelsens minnesdag uppmärksammas bl a av:


Eskilstuna-Kuriren: Vi får aldrig glömma!

fredag, januari 24, 2014

Bostadsbristen målar in sig i ett hörn!

Både allmänhet och media börjar inse att vi har ett gigantiskt bostadsproblem framför oss. En bostadsbrist, som delvis är förknippad med den omfattande arbetsinvandringen och flykting-mottagningen på närmare 90.000 personer samt återflyttande 25.000 svenskar (2013). Totalt ca 115.000 personer. Det bedöms sålunda finnas ett behov av 150.000 nya hyresrätter de närmaste åren. Men med nuvarande takt växer problemen närmast kaosartat.


De flesta av inläggen i debatten är förmodligen välmenande men bottnar i en stor okunskap i ämnet. Vi skall - med lång erfarenhet av både kommunal politik och som styrelseledamot i flera bostadsbolag - försöka belysa det aktuella problemet.

Kommunal ekonomi

Staten uppmanar kommunerna att öka byggnationen av bostäder och främst fler hyresrätter. Varför bygger man då inte ute i kommunerna? Att bygga kostar pengar i form av erforderliga investeringar; det vet förmodligen de flesta. Har kommunerna pengar. Svar nej. De är helt sysselsatta med att finansiera sin egen verksamhet som vägar, skolor, äldreboenden etc.

Men bostadsbolagen då; kan de inte bara låna och sätta igång att bygga? Nej så enkelt är det inte. Det finns två faktorer, soliditet och skuldsättningsgrad, som i högsta grad påverkar möjligheten, att ta upp nya lån för att bygga. Det finns även en bolagslag i Sverige, som även kommunala bostadsbolag måste följa. När ett bostadsbolag har en soliditet under 4% är man i stort konkursmässig. Ett kommunalt bostadsbolag kan således inte ha för stora lån i förhållande till egen förmögenhet.

 

En för hög skuldsättningsgrad innebär även att man får låna till en högre kostnad (ränta). Det innebär att bostadsbolagen likt Gnestahem AB, som jag själv jobbat med under många år helt enkelt inte kan bygga hur mycket som helst av rent praktiska ekonomiska skäl. Kan då inte ägaren skjuta till mer eget kapital? Jovisst - men vilken kommun har dessa pengar? De flesta kommuner kämpar idag för ekonomisk överlevnad. Många kommuner balanserar vid avgrunden!


Hade bostadsbolagen möjlighet att genom vinster kunna ackumulera erforderligt kapital så hade läget varit bättre. Men vi har sedan många år en hyresreglerings-lag, som inte tillåter några större vinster!


Bostadssökandes ekonomi

Varje år invandrar ca 70-90.000 personer till Sverige. De flesta av asylskäl; personer utan några som helst ekonomiska resurser eller arbete. De kommer under många år att behöva samhällets ekonomiska hjälp för sin försörjning. En lägenhet idag med omgivande planering, vägar, skolor mm kostar kanske 4 miljoner kr st för en kommun/bostadsbolag. Det innebär att det behövs byggas 30.000 bostäder enbart för detta ändamålet till en investeringar varje år på i storleksordningen 100 miljarder kronor. För det svenska födelseöverskottet i storleksordningen 25.000 personer erfordras ca 10.000 lägenheter till en kostnad av ca 35 miljarder kronor. Pengar som förvisso inte finns att tillgå i den kommunala sektorn med nuvarande skuldsättning och långivares finansieringskrav.


Ej heller studerande eller övriga nybörjare på bostadsmarknaden synes ha några större möjligheter att betala fulla priset i nyproduktionen. Lägenheterna är helt enkelt för dyra. Därför satsar många etablerade medborgare att med föräldrars hjälp investera i bostadsrätter, som ju är en genväg till eget boende idag. Men även bostadsrätter tenderar till att bli allt dyrare, när bristen på hyreslägenheter är akut.


Samma problematik gäller för äldre, som gärna vill flytta från stora villor men, som bor kvar p g a höga kostnader för hyresrätter.


Hyresregleringen och statens möjligheter

Vi hade samma bostadssituation i Sverige i slutet av 60- och början av 70-talet. Då genomfördes de statliga miljonprogrammen. Man byggde t o m något år över 100.000 lägenheter i Sverige. Projektet gav de flesta husrum men vad blev resultatet? Staten lånade upp medel för att bekosta denna jättesatsning och lade grunden till den svenska statsskulden på över 1200 miljarder kronor, att jämföras med statens utgiftsbudget på 800 miljarder. I år lånar staten 125 miljarder för att över huvud taget klara statsbudgeten.


Miljonprogrammets lägenheter lade grunden till hyresregleringen och är ett av de största problemen idag med den svenska bostadsmarknaden. Här finns  således en nomenklatura som har billiga lägenheter medan nybörjare på marknaden får betala överpriser. Kan man då inte avveckla hyresregleringen? Förvisso men det innebär att man av sociala skäl måste höja bostadsbidragen kraftigt, vilket då blir en inlåsningseffekt för lägre inkomsttagare. Däremot finns det många personer som bor ensamma i stora lägenheter, vilket naturligtvis är ett stort resursslöseri.

Kan inte staten då som tidigare gå in och finansiera? Det finns flera problem med detta. Dels skulle staten då favorisera vissa medborgare genom att betala en del av hyran för dem, dels så har staten inte dessa ekonomiska resurser längre. Det finns då ett tak för vad staten kan låna upp i förhållande till BNP, enligt EU:s regelverk. Skulle svenska staten gå in och finansiera så fortsätter man anomaliteterna från tidigare decennier och ökar ånyo obalansen på bostadsmarknaden. 

Hyresregleringen innebär ju att både kommunala och privata bostadsföretag har svårt att egenkapitalisera nödvändiga investeringar. Man tjänar helt enkelt för lite. Dessutom finns det i bakgrunden det sk miljonprogrammet, som spökar med oerhörda kostnader för underhåll och reparation. Vem skall bekosta dessa?

Humanism kontra skuldsättningsgrad

Det finns idag uppenbarligen inga incitament varken ekonomiska eller humana att bygga hyreslägenheter med de förhållanden, som vi beskrivit. Det finns inga bostadsbolag varken kommunala eller privata, som vill bygga med risk att hyresgästen inte kan betala hyran. Tvärtom så ger aktiebolagslagen stränga anvisningar om de enskilda styrelsemedlemmarnas personliga ansvar för bolaget. Det gäller att förhålla sig till strikt ekonomiska ramar. Någon humanism kan sålunda inte spåras i regelverken!


M h t att det i genomsnitt tar 8 år för hälften av alla flyktingar att komma i jobb - återstoden verkar aldrig komma in på arbetsmarknaden - så kan man skäligen misstänka, att många kommuner känner sig ovilliga att bygga för att undvika en större social försörjningsbörda. Om staten garanterade mer än två års introduktionsstöd för dessa skulle säkert många kommuner bygga betydligt mer. Flyktingmottagningen är ett gemensamt intresse för alla; därför bör introduktionsstödet utökas rejält!

Denna oftast outtalade cynism gäller alla med skral ekonomi således inte enbart mindre omsorg om nya inflyttade. Samma problematik finns ju för studerande och personer med ny bostadskarriär. Oftast saknas de ekonomiska resurserna och därmed möjligheterna att kunna betala relativt höga bostadskostnader. Läs gärna vad Peter Santesson skriver i Dagens Samhälle om detta fenomen!

Villospår

Rikspolitiker hävdar att det är kommunernas fel och dess byggnadslagstiftning, som är ett stort problem. Detta är ren verklighetsförfalskning och knappast där skon klämmer.


Att förändra byggnadslagstiftning, tillåta friggebodar på 25 kvm eller att spola hissar för att kunna bygga ut vindar till lägenheter är bara ett spel för gallerierna för att möjligen dölja de verkliga problemen. I den kommun jag jobbat i över 25 år finns det hur mycket byggplaner som helst men ingen vill bygga. Inte ens det kommunala bolaget av nämnda ekonomiska realiteter. Staten kan heller inte ställa upp i någon större omfattning. Då skulle vedertagna budgetprinciper och statens låneskuld i förhållande till BNP överskrida EU’s riktlinjer. 

Slutsatser

Stockholm slår sig för bröstet och säger sig nu kunna bygga 100.000 lägenheter inom några få år.  En investeringskostnad i storleksordningen 400 miljarder kronor, vilket är ca hälften av den svenska statsbudgeten eller 15 gånger mer än kommunens totala budget. Det skall bli mäkta intressant, att se hur denna makalösa satsning ekonomiskt skall realiseras. Samtidigt med detta skall nämligen även andra stora investeringar i t ex Sluss-karusseller och tunnelbanor genomföras. Att det är valår 2014 märks!


Obefintliga ekonomiska resurser är då orsaken till varför det inte byggs. Pengarna finns inte; varken hos staten, kommunerna, de bostadssökande eller svenska banker. En avskaffad hyresreglering skulle kunna bidraga med en lösningskomponent; vid risk för höjda hyror och betalningssvårigheter! Vi adresserar ofta hushållens skuldsättning (se Ingves) medan en uppenbar lika stor fara är de offentliga skulderna, där nog kommunerna eller deras bolag har betydligt större bekymmer än vad staten har. 

De som borde ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen är regering och riksdag inte kommunerna. Kommunerna har begränsade resurser till de stora skattehöjningar, som skulle behövas för denna erforderliga byggnation och de konsekvenser det medför för kommunernas ekonomi. Staten kan höja både direkta och indirekta skatter. Ett återinförande av fastighetsskatten skulle kunna bekosta en stor del av de nödvändiga investeringarna i infrastruktur. Att sponsra bostäder är nog utsiktslöst m h t erfarenheterna av nuvarande hyresreglering.

Men en alltmer gnagande olustkänsla över en allmän brist på kapital och ett till synes oändligt sug efter investeringar - inte bara på bostadsförsörjningsområdet utan även i den sk välfärden i allmänhet - ger sig nu tillkänna. Dessa oerhörda behov för den allmänna välfärden borde storligen oroa betydligt fler förutseende och tänkande människor. Våra politiker från alla partier på riks- och kommunal nivå tiger nog still om vem som äger de verkliga problemen och dess art. Ingen vill vara den negativa budbäraren vid risk att bli nerskjuten!  

Många intressanta inlägg finns i ämnet men kompetenta skribenter borde änskönt börja fundera på om det verkligen finns ekonomiska resurser till all önskad välfärd. För egen del tror vi att vi har målat in oss i ett hörn och att färgen torkar väldigt långsamt!

torsdag, januari 23, 2014

Vad oroar sig svenskarna mest för?

Häromdagen bloggade vi om de alltmer minskande och urholkande pensionerna för dem som jobbat och betalat skatt! Nu har Nordea gjort sin årliga undersökning av vad som oroar folk mest. Listan bekräftar våra antaganden:


1. Egen framtida pension

2. Minskande socialbidrag 

3. Egen ekonomisk buffert

4. Stigande energipriser

5. Världsekonomin


Undersökningen är givetvis inriktad på ekonomi så den försämrade sjukvården, skolan och äldreomsorgen finns inte med. Märkligt är att så många oroar sig för socialbidragen. Har vi blivit ett bidragsälskande folk?


MAX och LO vill påverka landets väljare!

Hamburgerföretaget MAX, som enligt vår egen definition har landets tredje bästa hamburgare. Har i dagarna skapat rubriker när man varnar sina anställda för att rösta rödgrönt i höstens val. Detta har givetvis väckt stor irritation hos den vänsterextrema hat-bloggen Alliansfritt Sverige! 


Likadant uppträder LO och rekommenderar sina väljare att inte rösta på Alliansen. Man kan säga att de båda hamnar i samma division men med olika budskap! LO stödjer även ekonomiskt socialdemokraterna utan några större protester från sagda media.


För vår egen del tycker vi att bägge organisationerna hör hemma i gärdsgårdsserien - i varje fall i aktuellt avseende! 


Bästa hamburgerlistan
1. Sibylla
2. Burger King
3. Max
4. Mc Donald's

onsdag, januari 22, 2014

Vem är egentligen borgmästare i Gnesta kommun?

På Linkedin, ett världsomspännande yrkesnätverk med 250 miljoner medlemmar kan man läsa att kommunalrådet i Gnesta Johan Rocklind(S) utnämnt sig själv till borgmästare (mayor) i Gnesta. Nu är detta inte särskilt korrekt. Den riktige borgmästaren heter Gert Nilsson(S) och är kommunfullmäktiges ordförande. Han svarar dessutom för kommunens officiella representation!


Däremot kan Rocklind gärna titulera sig CEO, Chief Executive Officer, som ordförande i kommunstyrelsen. Exempel på Linköpings borgmästare finns här!


Den finaste titeln i ett land är president/kung/talman därefter följer den exekutiva makten med premiär- eller statsministrar; så och i kommuner!

Sörmlands Nyheter förhandsgranskar nu läsarkommentarer!

Tidningens beslut att förhandsgranska (censurera) läsarnas kommentarer har väckt en viss debatt. I praktiken fanns denna censur redan tidigare, då bara vissa artiklar kunde kommenteras. Det fanns heller inga möjligheter att utnyttja anonyma kommentarer.


Det finns ju både fördelar och nackdelar med förhandsgranskning. Nackdelen är att aktualiteten i debatter blir lidande, debatterna kanske långt utdragna och speglar ej en tyckande majoritet. En usel interaktion med andra ord. 


En annan nackdel är att man faktiskt inte vet om tidningen refuserat ett inlägg; dvs man skapar osäkerhet och olust, då man lätt kan få uppfattningen att någon vägrar svara. Det innebär egentligen att ett helt meningsutbyte måste refuseras för att inte diskriminera en enskild debattör. Hur SN har tänkt sig att lösa den potatisen står skrivet i stjärnorna.

 
Fördelen är givetvis att man kan stoppa inlägg som bryter mot svensk lag eller tidningens etiska regler. Nu är ju tidningen inte ensam om att begränsa inlägg. Dagens Nyheter och svenskan har ju tidigare slutat med detta av olika skäl. Risken är ju då att samhällsdebatten tas över av mindre seriösa sajter typ flashback eller vad de heter.


Tidningar liksom många bloggare har en svår avvägning att göra för att kunna medge en för allmänheten intressant debatt och i sin förlängning ett ökat intresse för aktuell tidning/blogg. Tidningsbranschen är minst sagt i ekonomisk gungning och SN har ju knappast råd med att tappa ytterligare intresse från presumtiva prenumeranter.

 
Detta beslut innebär förmodligen en moralisk upprustning i spalterna men kan i värsta fall innebära ett ökat ointresse för tidningen!  


I varje fall är Peter Wolodarskis inlägg "Marschen från torget till den smala åsiktsgränden", värd att uppmärksammas i alla sammanhang! Så även för SN!


Årtiondets bästa motion i Gnesta blir nu verklighet!

Korsningen vid Stopp/Statoil är ju ganska farlig och alliansen i Gnesta vill ha dit en ny rondell. Bosse Wingård(KD) skrev en motion i ärendet. Beskåda denna ovan! Englandsvännen Bosse hittade sin förlaga bland Albions döttrar och söner!


Nu har således äntligen kommunen kommit överens med Trafikverket om hur övertagandet av Storgatorna skall gå till; i alla fall enligt lokalbladet.  I denna uppgörelse finns även Stopp-rondellen med. Trevligt när det även blir sak av en och annan bra motion!

tisdag, januari 21, 2014

Sällskapsresan 1En eller två gånger om året brukar vi (jag och hustrun) resa till varmare breddgrader. Detta brukar huvudsakligen ske under snöskottningstid! Vi är ett gäng på 7-8 personer, som reser tillsammans och har jättekul. Vi försöker ta tillvara på den tid, som finns kvar; för en gång kommer man inte att orka!

Denna januari föll lotten på all inclusive i San Augustin, Gran Canaria. En plats som både har svensk skola, kyrka och flera "svenska" restauranger. San Augustin besökte vi för första gången efter Gnestas första val 1991. Vi bodde på Monte Rojo i närheten av Gloria Palace; de två hotell där Lasse Åbergs film Sällskapsresan spelades in i början på 80-talet.  Att San Augustin blivit så populärt bland svenskar beror säkert på denna film! Nedanför nämnda hotell finns Centro Commercial kvar som det såg ut på 90-talet men något chanserat. På ena sidan av detta centrum finns Peppes Bodega, som omtalas i filmen. Platsen där man kunde köpa vinflaskor laddade med sprit.

Förutom Grekland/Rhodos, tidigare Egypten och inte minst staden Alassio på italienska rivieran så är Gran Canaria vår främsta oas. De flesta av våra besök har gått till staden Arguineguin belägen mellan Mas Palomas och Puerto Rico efter sydkusten. Den enda riktiga staden på Gran Canaria jämte Las Palmas med sin fantastiska Las Canteras (strandpromendaden). Om man skall bege sig till en riktig tjusig plats så är Puerto de Mogan, att rekommendera. Undvik gärna Playa Inglese och ev grisfester (sällskapsresan). Ta gärna en resa upp i bergen till Cruz de Tejedo och besök öns norra mer gröna delar.

Ett bra alternativ till GC är Teneriffa. Men undvik gärna det överbefolkade Playa Americas eller Los Christianos. En intressant plats är Puerto de la Cruz med sin botaniska trädgård och Loro Parque och naturligtvis den högt belägna Teide-dalen. 

Resan denna gång började intressant på Gran Canarias numera kraftigt utbyggda flygplats. 30 resenärer stod och undrade över var 30 tillhörande väskor tagit vägen! När damen som endast kunde tala spanska bakom en skottsäker glasvägg drog fram A3-planschen med väsktyper började man inse att detta skulle ta upp till 8 timmar att reda ut. Om ni minns Åbergs borttappade väska med en värd som kunde lite svenska och hejade på Hammarby, så förstår ni vad som var på gång! En verklig aha-upplevelse. Så småningom upphittades dock samtliga väskor på en helt annan och oväntad plats och kvällen kunde avnjutas som planerat med god mat i glada vänners lag!

Vädret så här års är lite chansartat men solbruna blev vi även om det var magert med dopp i havet. All inclusive hotellet IFA Interclub Atlantic Hotel, 3 stjärnigt var helt ok men kanske lite långt från allfartsvägarna i varje fall för äldre!


Några historiska vingslag känns inte direkt närvarande på GC. En gång gjorde vi en skräckfärd med en VW Golf Cabriolet från Mogan upp över bergen med obevakade sidostup till Cruz de Tejedo och sedan ned till Puertos de Las Nievas, där fäjorna till Teneriffa går. På vägen passerade vi många bohålor i bergen där de tidiga guancherna lär ha bott! Om nu gammal kultur saknas till förmån för mången obebodd time-sharing lägenhet, så finns det gott om sol, värme, vindar, vatten och god mat och dryck året om! La quenta por favor! 


Äldres ekonomi en avgörande valfråga!

Vilka frågor avgör valet? Sjukvården, För få som jobbar, Bostadsbristen, Skolan, Äldreomsorgen, Ökad kriminalitet, Ojämställdhet. I undersökningar har den allt mer försämrade sjukvården pekats ut som viktigast. Många menar jobben och andra pekar på industri och näringsliv, som den viktigaste faktorn för jobb och "välfärd". Har vi verkligen råd med att ha 700.000 jobblösa? Bostadsbristen utgör en stor ekonomisk bubbla, som synes olösbar fn. Alla vill ha bostad - få har råd att betala! Vem skall betala renoveringen av miljonprogrammen? Den grova brottsligheten har ökat med närmare 50% sedan 2001. När det gäller dessa frågor finns det ont om förslag från politiskt håll om man undantar skolan, där det kanske finns för många förslag.

För landets två miljoner pensionärer är nog det viktigaste folkpensionen, som nu sänks 2014 med närmare 3%. En hundring för en pensionär 2009 är idag värd 97 kronor medan hundringen för den jobbande medelsvensson är 117 kronor. Sverige är det enda landet i världen som beskattar pensionärer hårdare än övriga löntagare!

Vi tror att den försämrade sjukvården och pensionen kommer att vara avgörande för valutgången 2014. Enligt SIFO är 40% av pensionärerna beredda att byta parti pga utvecklingen av folkpensionen.

Enligt pensionsmyndigheten egen hemsida så avsätts varje år 18,5 procent av din lön till den allmänna pensionen. Ja inte till din egen förstås. Du måste även måste betala för dem som kör i gräddfilen; svartjobbare m fl, vilka aldrig bidragit till pensionssystemet. Det verkar även vara så att ren socialhjälp i form av äldreförsörjningsstöd märkligt nog skall betalas av landets pensionärer bl a i form av den sk bromsen! I varje fall kan du räkna med att större delen av dina skatteinbetalningar på 18,5% av din lön, kommer att konfiskeras av systemet för andras räkning!

När det gäller tjänstepensioner så sänks denna i snitt med enbart 0,2%. Tjänstepension kan ju bara den få som jobbar och betalar skatt. Skillnaden mellan 3% och 0,2% ger en fingervisning om hur mycket du får betala till gräddfilarna i det allmänna pensionssystemet!

Här kan man läsa om vad pensionärsorganisationerna SPF, PRO, SKPF, SPRF och RPG tycker om detta!


En lätt undran är ju om Alliansen verkligen vill ha 2 miljoner pensionärer emot sig i valet! Även socialdemokraterna tycks nu ha svängt i dagarna och lovar ingen skattesänkning för pensionärer - en kostnad på runt 7-8 miljarder kronor för statskassan, att jämföras t ex med kostnader för en aktiv invandringspolitik på ca 75 miljarder kronor per år. 


Vad alternativet socialdemokraterna står för blir desto luddigare och luddigare  ju mer vi närmar oss valet. Man har svängt i flera viktiga frågor och idag får man väl utnämnas till Sveriges främsta vingelparti. Om Alliansen kan man i motsats säga att de har en rak och fast politik även om den kunde vara betydligt bättre.


Just nu verkar kristdemokraterna vara det enda Alliansparti som vill sänka pensionärsskatten; ett parti som vi mycket väl kan tänka oss rösta på i september! Så vi får se vad som händer med oss 40%.


Det är till stora förändringar för oss äldre. Från att ha varit bejublade skattebetalare till att vara samhällets parias! Årets Europaval i maj kommer att bli en stark fingervisning om höstens allmänna val. Under tiden kan man nedan beskåda resultatet från 2009 års EU-val!
tisdag, januari 07, 2014

Vi hade så när glömt att uppmärksamma Bengt Landins utmärkelse!


Värmlänningen och sedan många år Gnesta-sonen Bengt Landin har ju förärats sällskapet Stallfåglarnas pris a 50.000 kr till åminnelse av Laila Westersund för förtjänstfulla insatser inom revy-världen.

Motiveringen till Bengts pris är: "För att genom decennier med säker revyhand målat Gnestabornas vardagsliv och numera lyckats engagera även det unga Gnesta, där såväl musiker som konstnärer ser lokalrevyn som en hjärtefråga."

Vi gratulerar Bengt till denna förtjänstfulla utmärkelse och kan bara instämma i motiveringen. Dessutom är ju den tidigare skolläraren Bengt, som inom parentes även utbildat våra två döttrar i Skeppsta skola,  en mångsysslare av stor rang. Närhelst kultur anas i kommunen är nog Bengt inte långt borta. Vi hade även förmånen att basa tillsammans i Klämminge-kören under 80-talet.


Priset utdelades i fint sällskap tillsammans med företrädare för Falkenbergs-revyn av Anne-Louise Hansson! 

Politisk cynism!

Erik Ullenhags statssekreterare Jasenko Selimovic(FP) skriver på dagens DN Debatt om politisk cynism och "Missbruka inte kampen mot främlingsfientlighet”. 


Vi kan bara hålla med honom. Vi har ju själva blivit offer för denna politiska cynism substansierad av den värsta sorten, www.alliansfrittsverige.nu samt något mer hyfsade nyheterna24.se.


"Politisk cynism. I alla politiska läger utnyttjas oron för främlingsfientligheten i taktiska syften. Men stridslinjen går inte mellan ”goda” invandrare och ”rasistiska” svenskar utan mellan de goda krafterna och de diskriminerande, och dessa finns i båda kategorierna. 


År 2013 har handlat om främlingsfientlighet. Denna fråga kommer också att vara central under valåret 2014. Därför är det viktigt att peka på en växande tendens, nämligen missbruk av kampen mot främlingsfientlighet.

Många cyniska aktörer har förstått att främlingsfientlighet oroar många människor i Sverige och försöker utnyttja denna oro för sina egna syften. De maskerar egna intressen bakom en påstådd kamp mot främlingsfientlighet. Missbruket tar sig både stora och små uttryck. Vanligast och kanske oskyldigast är att brännmärka sina motståndare genom att kalla dem för rasister. 

Det är också vanligt att angripa motståndarens politik genom att koppla den till SD och rasism. När LO och Karl-Petter Thorwaldsson meddelade att de ville begränsa arbetskraftsinvandring ansträngde sig en del personer till höger att förklara detta för rasism.  Men man behöver inte vara rasist bara för att man vill minska arbetskraftsinvandring. 

Missbruket har också allvarligare former. Inför valet 2010 ägnade sig socialdemokraterna åt att smutskasta alliansen, genom att påstå att alliansen skulle komma att regera tillsammans med SD. Det spelade ingen roll att ledarna för alliansen gång på gång förklarade att det aldrig skulle bli aktuellt. Aftonbladets ledarsida hängde på med artiklar som antydde eller påstod möjligheten att alliansen skulle samarbeta med SD. 

Tre av dem publicerades de sista tio dagarna innan valet med rubriker som ”Rasism skrämmer inte de borgerliga”. Även på valdagen antydde man att Reinfeldt ”inställsamt blinkar” åt SD-väljare i artikeln ”Europahögern allierar sig med rasistpartier”.

Naturligtvis visste både Socialdemokraterna och Aftonbladets ledarsida att de på det sättet framställde SD som ett möjligt regeringsparti och att stödet för SD därmed kunde öka, men det spelade mindre roll. Poängen var att smutskasta alliansen – ett mål som allt annat underordnades. 

Missbruket fortsatte även inför kyrkovalet 2013. Många partier och politiker av olika färg försökte mobilisera sina väljare genom att hävda att valet handlade om att stoppa SD från inflytande. Socialdemokraterna gjorde kanske det största numret av det. En hel del människor gick därför och röstade i ett val som de, enligt egen utsago, inte begrep mycket av. 

Men hur viktigt det var att stoppa SD från inflytande visade sig bara fyra dagar efter kyrkovalet. Då enades de rödgröna om att ge SD inflytande i en av de största frågorna under denna mandatperiod över huvud taget, nämligen den om skatterna. Om det var så viktigt att inte ge SD inflytande den 15 september, hur kunde det sluta vara viktigt den 19 september?" 


Hela inlägget av Selimovic kan läsas här!


måndag, januari 06, 2014

Eskilstuna-kurirens chefredaktör misshandlad!

Eskilstuna-kurirens chefredaktör Per-Olof Wärring har blivit misshandlad häromnatten vid 2-tiden efter ett besök på en lokal pub i Eskilstuna. Fråga uppstår om det finns något politisk motiv; tidningen har ju varit utsatt för hot från kriminella invandrargäng men oklarhet råder.


Enligt vissa uppgifter skulle Hells Angels vara inblandade, vilket dock motsägs av aktuell vistelseplats puben och tidpunkt. Men Eskilstuna är den mest brottsbelastad kommunen i Sörmland med 19,2 anmälda våldsbrott per 1.000 invånare. Som kontrast kan nämnas Gnesta med 9 st anmälningar. Eskilstuna har även ett extremt politisk våld med kommunistiska AFA/Revolutionär som genomför överfall på meningsmotståndare.


Det är givetvis tråkigt för dem som blir misshandlade eller tillfogade än värre skador. Har det ett politisk motiv är det naturligtvis än värre. Sen kan man ju undra över vad en förmodligen ganska utsatt chefredaktör gör ensam på krogen kl 2 på natten. Kanske någon övning i Wallraffande till morgondagens ledare?


Skall vi våga oss på ett tips så är det säkert det ganska våldsbenägna Afa/Revolutionär front i första hand och de brottssyndikat, som tidigare hotat i andra hand. Att det skulle vara HA tvivlar vi på pga vald plats och årstid!


Addendum: Wärring verkar ha kommit ifrån händelsen med ett antal blåmärken och blotta förskräckelsen få man antaga. Det hela verkar inte vara särskilt organiserat men kanske en varning - inte bara för Wärring - att inte debattera på en nattöppen pub med okända personer. 


söndag, januari 05, 2014

Musik i Gryt inne på 20:e året!


På lördagseftermiddagen var vi och lyssnade på "Musik i Gryts" konsert i Gryts kyrka i välkända Stjärnhov. Kyrkan var fylld till bristningsgränsen av förväntansfulla åhörare.


Besökarna bjöds på allehanda musik allt från Grieg till Schubert framfört av ensemblen med sopranen och sångfågeln Jeanette Kröhn (bilden) i spetsen ackompanjerad av pianisten Love Derwinger.

 


Kyrkoherde Lena Fageus reticerade bl a Pär Lagerkvists dikt "Det är vackrast när det skymmer...." och hennes make Kjell medverkade till musiken med sin fagott. En stämningsfull konsert med ljuva toner som gick hem hos den månghövdade publiken.


För mer än 20 år sedan var Lena Fageus präst i Gryts församling och startade då tillsamman med maken Kjell "Musik i Gryt", som har levt under åren och nu lever vidare i all högönsklig välmåga. Efter många års bortavaro från Gnesta så är Lena numera kyrkoherde i Frustuna församling i central Gnesta men boende på Gryts Ullsta.  Hon känns med sitt kritblonda hårsvall inte ha blivit en dag äldre sedan tiden i Gryt för tjugo år sedan!

Här kan man läsa mer om "Musik i Gryt"!

fredag, januari 03, 2014

Hemliga Gnesta!

Nu har Miljö- och byggnadsnämnden i Gnesta fått mer än fnatt. Man anser att nämndens alla kallelser och protokoll skall sekretessbeläggas enligt någon sekretesslag, som ej ens specificeras varken till paragraf eller avsnitt! Kanske ett smart rödgrönt futuristiskt drag för att hemlighålla vad man sysslar med på politisk nivå.


Fråga uppstår då hur allmänheten som i högsta grad berörs av nämndens beslut skall få kännedom om vilka lagar och regler som gäller. Svensk lagstiftning förutsätter ju att varje enskild individ skall kunna sätta sig in i de lagar och förordningar som skapas. Hemlighetsmakeriet utgör även en spark mot demokratin!


Rött kort för Michael Gustafsson(S), nämndens ordförande et consortes!

torsdag, januari 02, 2014

BRÅ tagna på sängen av ökande våldsbrott?

Ett årsskifte innebär ju även mycken ny statistik! I dagarna har Dagens Nyheter gjort en genomgång av utvecklingen av våldsbrott (mord, misshandel, våldtäkt etc) i Sverige sedan år 2000 och har funnit att dessa ökat med ca 40% under denna tid. Dessutom har ökningarna varit störst i bl a Sörmland m fl landsbygdslän.

Statistiken grundar sig på Brottsförebyggande Rådets egen statistik. BRÅ:s representant Sven Granath fångar vår nyfikenhet med sin något yrvakna kommentar till den stora ökningen:


– Det är en mycket intressant trend, för generellt har vi haft en positiv utveckling i Sverige där våldet minskar. Resultatet kan visa på att polisen blivit bättre på att uppmärksamma våldsbrott i de här länen, men också att det tagit längre tid för våldsminskningen att slå igenom där.


Man undrar verkligen om BRÅ vet vad man sysslar med. Hur kan en sådan stor ökning blandas med uppfattningar om minskning? I vilken tid lever BRÅ? Det är nog dags att uppmärksamma vad BRÅ misslyckas med! Här kan man se DN:s statistik! och här kan man läsa artikel i SN!

Hur ser det då ut i Sörmland som toppar våldsbrotten i landet jämte Stockholms län? Nedan redovisas antalet anmälda våldsbrott per 1.000 invånare år 2011 samt ökning sedan 2001.


Stockholm 20,6 49%
Eskilstuna 19,2 74%
Södertälje 18,4 64%
Flen 16,9 97%
Vingåker 15,0 256%
Katrineholm 14,2 74%
Nyköping 13,9 99%
Trosa 13,8 186%
Hela riket 12,3 49%
Strängnäs 11,4 105%
Oxelösund 10,9 46%
Gnesta 9,2 140%


Statistiken för antalet anmälda våldtäkter per 100.000 invånare år 2011 inom länet är enligt följande:


Eskilstuna 250,0
Trosa 155,0
Nyköping 110,0
Strängnäs 99,0
Stockholm 74,0
Katrineholm 70,0
Hela riket 69,0
Flen 62,0
Södertälje 59,0
Vingåker 57,0
Gnesta 9,6
Oxelösund 8,8


Eskilstuna ligger bland de kommuner i landet med största antalet våldsbrott per capita medan det är betydligt lugnare i Gnesta "Stadens lugn och landets puls"! Eftersom Sörmland har flest våldtäkter i landet per år - så ligger tyvärr "Den stolta fristaden" Eskilstuna i rikets topp medan Gnesta liksom Oxelösund bara hade en enda anmälning 2011.


Farligaste platserna i landet att befinna sig på är de centrala delarna av Göteborg och Malmö med vardera 37 anmälningar på 1.000 invånare. I Stockholm är Södermalm värst med 27.


Vill man göra sin egen statistik går det bra med BRÅ:s databas här!

onsdag, januari 01, 2014

Sveriges viktigaste opinionsbildare 2013

Har utsetts av tidskriften DSM genom omröstning bland 300 journalister i Sverige. Vår egen lista med urval presenteras här nedan med placeringen i år och tidigare år enligt DSM. Förvisso saknas en del enligt vår mening. T ex de utmärkta Andreas Cervenka, Sanna Rayman och inte minst Maria Abrahamsson från Svenska Dagbladet. 


Vår egen topplista! 

01 (2) WOLODARSKI, Peter 934 p toppen
24 (30) KJÖLLER, Hanne 96 p toppen
25 (39) OHLSSON, Birgitta 96 p toppen
30 (37) SILBERSTEIN, Margit 92 p toppen
38 (16) BILDT, Carl 87 p toppen
41 (90) ADAKTUSSON, Lars 85 p toppen
48 (67) ROSENBERG, Göran 81 p toppen
56 (86) LINDQVIST, Herman 68 p toppen
65 (57) DEMIRBAG-STEN, Dilsa 55 p toppen
79 ( .) HAGEN, Cecilia 33 p toppen
95 ( .) CALMFORS, Lars 17 p utmärkt
02 (1) BORG, Anders 911 p bra
05 (33) PERSSON, Leif GW 660 p bra
06 (5) REINFELDT, Fredrik 655 p bra
18 (22) VICTORIA 140 p bra
19 (9) BJÖRKLUND, Jan 101 p bra
26 (44) DAMBERG, Mikael 95 p bra
29 (25) INGVES, Stefan 92 p bra
33 (31) JÄMTIN, Carin 90 p bra
31 (47) THORWALDSSON, K-P 92 p bra
36 (9) LÖÖF, Annie 88 p bra
43 (59) HÖGLUND, Elisabet 84 p bra
44 (29) ULLENHAG, Erik 84 p bra
45 (94) SILVIA 83 p bra
47 (82) RANELID, Björn 81 p bra
49 (69) MALMSTRÖM, Cecilia 80 p bra
50 (56) ABRAHAMSSON, Kjell-Albin 77 p bra
53 (91) JOHANSSON, Leif 74 p  bra
55 (78) GUDMUNDSSON, Per 72 p bra
66 (NY) BATRA, Anna Kinberg 51 p bra
71 (65) HÄGGLUND, Göran 43 p bra
72 (73) SVENSSON, Britta 43 p bra
75 (93) STRÖM, Pär 38 p bra
78 (63) LAMBERTZ, Göran 34 p bra
81 (NY) EK, Lena 29 p bra
88 (NY) ARNHOLM, Maria 23 p bra
90 (NY) SANDELIN, Gunnar 23 p bra
94 (68) ÖHMAN, Nils 19 p bra
100 (56) REINFELDT, Filippa 13 p bra
89 (NY) JOHANSSON, Morgan 23 p tja