torsdag, januari 30, 2014

Det är något i grunden fel på Tryckfrihetsförordningen

Alla turer med sajten Lexbase, som publicerar domar över lagförda personer påvisar ju starkt ett behov att ändra lagstiftningen och då i första hand Tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag. Vi hade inte en aning om att man kunde köpa sig fri från PUL, Person-uppgiftslagen genom att skaffa sig ett utgivningsbevis, som de flesta dagstidningar m fl säkert har. Har man detta utgivningsbevis så åker man i rättssamhället gräddfil.


Detta har ju inte bara Lexbase förstått att utnyttja. Även vanliga dagstidningar liksom olika kreditupplysnings-organisationer som missbrukar detta förtroende från Tryckfrihets-förordningen. Det lär även vara så att organisationer, som EXPO och hatsajten Alliansfrittsverige utnyttjar denna glipa i lagen för att slå skoningslöst mot sina motståndare.


Lagstiftningen måste givetvis ändras. Inte bara för Lexbase utan för allt missbruk av densamma. När lagen ursprungligen skrevs 1776, så fanns inte radioröret, dioden eller elektroniken i sinnesvärlden. Hög tid att förändra. Den enskildes integritet blir alltmer lidande och stöld av ID allt vanligare.


Lexbase är säkerligen inte nerlagd för gott. Härtill har det säkert investerats alldeles för mycket pengar och Internet är världsvid. Det finns säkert gott om företag som vill vara med och tjäna en slant på denna typ av verksamhet. Intressant är att det intitalt hävdats att kontonummer och namn skulle vara på drift efter ett "hacker-genombrott". Så är det knappast. Merparten av alla WEB-sajter som tar betalt utnyttjar särskilda - av kort-företagen - godkända bolag för dessa transaktioner. 


Men Tryckfrihetsförordningen måste ändras och det snabbt. Det kan inte vara så att olika företag, tidningar eller organisationer kan köpa sig fria och åka i gräddfil i det svenska rättssystemet. Vi har aldrig hört talas om att JK någonsin fått någon fälld för brott mot denna tandlösa lag i modern tid!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar