fredag, januari 03, 2014

Hemliga Gnesta!

Nu har Miljö- och byggnadsnämnden i Gnesta fått mer än fnatt. Man anser att nämndens alla kallelser och protokoll skall sekretessbeläggas enligt någon sekretesslag, som ej ens specificeras varken till paragraf eller avsnitt! Kanske ett smart rödgrönt futuristiskt drag för att hemlighålla vad man sysslar med på politisk nivå.


Fråga uppstår då hur allmänheten som i högsta grad berörs av nämndens beslut skall få kännedom om vilka lagar och regler som gäller. Svensk lagstiftning förutsätter ju att varje enskild individ skall kunna sätta sig in i de lagar och förordningar som skapas. Hemlighetsmakeriet utgör även en spark mot demokratin!


Rött kort för Michael Gustafsson(S), nämndens ordförande et consortes!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar