fredag, januari 31, 2014

Ökade terrorhot mot Sverige!


Det finns en starkare hotbild bland våldsbejakande islamistiska rörelser mot det svenska samhället och enskilda, enligt en färsk regeringsrapport.

Rapporten har delat in extremismen i tre områden; vit makt-miljön på högerkanten, den autonoma miljön på vänsterkanten och den islamistiska extremismen med religiösa förtecken, varav de två senare bedöms innebära ett hot mot svenska staten.  Allt enligt uppgifter från SÄPO.


När det gäller den våldsbejakande islamistiska extremismen ses Sverige numera som ett önskvärt mål för attentat. Enligt Säpos bedömningar finns det en risk att attentatshotet kan leda till att allmänheten kommer till skada.


"Den autonoma miljön på vänsterkanten anses fortfarande utgöra ett hot mot det demokratiska samhället.
– De autonoma har en tydlig avsikt att agera mot det demokratiska samhällets funktioner, genom angrepp mot partier och myndigheter och enskilda människors demokratiska fri- och rättigheter", sade Doris Högne Rydheim vid dagens presskonferens på Rosenbad!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar