tisdag, januari 21, 2014

Äldres ekonomi en avgörande valfråga!

Vilka frågor avgör valet? Sjukvården, För få som jobbar, Bostadsbristen, Skolan, Äldreomsorgen, Ökad kriminalitet, Ojämställdhet. I undersökningar har den allt mer försämrade sjukvården pekats ut som viktigast. Många menar jobben och andra pekar på industri och näringsliv, som den viktigaste faktorn för jobb och "välfärd". Har vi verkligen råd med att ha 700.000 jobblösa? Bostadsbristen utgör en stor ekonomisk bubbla, som synes olösbar fn. Alla vill ha bostad - få har råd att betala! Vem skall betala renoveringen av miljonprogrammen? Den grova brottsligheten har ökat med närmare 50% sedan 2001. När det gäller dessa frågor finns det ont om förslag från politiskt håll om man undantar skolan, där det kanske finns för många förslag.

För landets två miljoner pensionärer är nog det viktigaste folkpensionen, som nu sänks 2014 med närmare 3%. En hundring för en pensionär 2009 är idag värd 97 kronor medan hundringen för den jobbande medelsvensson är 117 kronor. Sverige är det enda landet i världen som beskattar pensionärer hårdare än övriga löntagare!

Vi tror att den försämrade sjukvården och pensionen kommer att vara avgörande för valutgången 2014. Enligt SIFO är 40% av pensionärerna beredda att byta parti pga utvecklingen av folkpensionen.

Enligt pensionsmyndigheten egen hemsida så avsätts varje år 18,5 procent av din lön till den allmänna pensionen. Ja inte till din egen förstås. Du måste även måste betala för dem som kör i gräddfilen; svartjobbare m fl, vilka aldrig bidragit till pensionssystemet. Det verkar även vara så att ren socialhjälp i form av äldreförsörjningsstöd märkligt nog skall betalas av landets pensionärer bl a i form av den sk bromsen! I varje fall kan du räkna med att större delen av dina skatteinbetalningar på 18,5% av din lön, kommer att konfiskeras av systemet för andras räkning!

När det gäller tjänstepensioner så sänks denna i snitt med enbart 0,2%. Tjänstepension kan ju bara den få som jobbar och betalar skatt. Skillnaden mellan 3% och 0,2% ger en fingervisning om hur mycket du får betala till gräddfilarna i det allmänna pensionssystemet!

Här kan man läsa om vad pensionärsorganisationerna SPF, PRO, SKPF, SPRF och RPG tycker om detta!


En lätt undran är ju om Alliansen verkligen vill ha 2 miljoner pensionärer emot sig i valet! Även socialdemokraterna tycks nu ha svängt i dagarna och lovar ingen skattesänkning för pensionärer - en kostnad på runt 7-8 miljarder kronor för statskassan, att jämföras t ex med kostnader för en aktiv invandringspolitik på ca 75 miljarder kronor per år. 


Vad alternativet socialdemokraterna står för blir desto luddigare och luddigare  ju mer vi närmar oss valet. Man har svängt i flera viktiga frågor och idag får man väl utnämnas till Sveriges främsta vingelparti. Om Alliansen kan man i motsats säga att de har en rak och fast politik även om den kunde vara betydligt bättre.


Just nu verkar kristdemokraterna vara det enda Alliansparti som vill sänka pensionärsskatten; ett parti som vi mycket väl kan tänka oss rösta på i september! Så vi får se vad som händer med oss 40%.


Det är till stora förändringar för oss äldre. Från att ha varit bejublade skattebetalare till att vara samhällets parias! Årets Europaval i maj kommer att bli en stark fingervisning om höstens allmänna val. Under tiden kan man nedan beskåda resultatet från 2009 års EU-val!
Inga kommentarer :

Skicka en kommentar