onsdag, januari 29, 2014

Stora minus i Gnesta-politiken!


Den heta arvodesaffären beskriver Södermanlands Nyheter som fråga om arvodenas belopp. Men den heta frågan handlar inte om detta utan om oppositionsrådet Ann-Sofie Lifvenhages arvode som med 45% av tillämpad norm torde vara det lägsta arvodet för ett oppositionsråd i hela landet. Redan hösten 2011 var vi ledamöter av Arvodeskommittén överens om att detta borde höjas till 80-90%, särskilt som miljöpartiet tillskansat sig ett extra arvode för Kukkamaria Valtola-Sjöberg. Sedan skulle allt vara klart varje år. I skrivande stund har Lifvenhages arvode inte förändrats en millimeter. Vad den heta frågan var har således SN tappat bort i hanteringen!


Vi kan således räkna in ett stort demokratiskt underskott även 2013!


Rörigt har det ju varit i socialförvaltningen. Fråga om Liljedalshemmet har sannerligen varit en het potatis och fortfarande väntar detta äventyr på en lösning. Vissa avarter inom hemtjänstorganisationen har det funnits befogade kritik mot, där personalen inte inser att man jobbar i ett serviceyrke. Det verkar änskönt som om den nya socialchefen har kunnat vända på kuttingen. 


Men ett stort ekonomiskt underskott blev det 2013!
 


Om det varit rörigt inom socialförvaltningen, så är det knappast något jämfört med den uppenbara röran i Barn- och utbildningsnämnden. Det framgår med tydlighet av offentliga kallelser och protokoll. Det verkar poppa upp mängder av "nya dokument" på sammanträdena i sista stund, vilket framgår om man jämför utsänd dagordning med protokollen. Av nämndens framtidsplan framgår att man uppenbarligen tappart bort vissa verksamheter t ex Chill eller att förskolan bara räknas upp med 1% när det behövs 3%. Dvs man har automatiskt infört besparingskrav på förskolan utan att verbalisera detta!


Denna röra medför givetvis ett stort underskott för verksamheten 2013!

Vi har ju under åren ofta påpekat vikten av att kommunen har politiker med både politisk erfarenhet jämte bra skolutbildning och yrkeserfarenhet. Något som uppenbarligen i hög grad saknas hos den styrande rödgröna trojkan. 


Inte undra på att det både blir stora demokratiska och ekonomiska underskott i verksamheten år från år!


Det som man kanske blir mest förtvivlad över är att den styrande majoritetens toppolitiker inte förstått hur man skiljer på driftbudget resp kommunens kapitalförvaltning. Pensionsåtaganden hanteras inte på driftbudget utan på kapitalförvaltning. Nu tror de rödgröna att man kan kvitta pensionsåterbetalningar på 7,5 miljoner kr mot underskott i driftbudgeten för BoU och Soc. Men ett driftunderskott är alltid ett underskott! 


Skall man blanda in kapitalförvaltning mm i den betydligt mer enkla driftbudgeten måste man nog börja diskutera ännu större risker för kommunen t ex den höga borgensgraden på ca 720 miljoner kronor eller kommunens totala soliditet. För ett antal år sedan försökte den dåvarande kommunchefen samt ekonomichefen att öka politikers medvetenhet om kommunens kapitalförvaltning, vars utveckling beskriver kommunens framtida ekonomiska möjligheter. Dessa ambitioner tycks ha dött sotdöden. I varje fall hos den styrande trojkan!


Ett underskott eller överskott i kapitalförsörjningen kan regleras över många år medan ett underskott i driftbudgeten måste hanteras omgående, då den med automatik annars förs med i nästa års budget. Om nu det verkliga underskottet är 15 miljoner i BoU och Soc 2013 så måste det hanteras annars blir underskottet minst detsamma 2014.


För en kommun liksom en privatperson kan man leva många år på att låna pengar även om utgifterna är större än inkomsterna. Men till slut tar det slut. Även för en rödgrön kommun!Inga kommentarer :

Skicka en kommentar