torsdag, maj 19, 2011

Olika kamper

Jag kan inte låta bli att apostrofera Spenatsmamman Kajsas kamp för sig och sin familj. Alla andra egna krämpor synes tämligen minimala även om SN:s påhopp på mig, mina barn och barnbarn i kombination med min egen tinnitus känns tung och orättfärdig.

Men Kajsas kanmp är helt outstanding och självutlämnande. Vilka skulle i samma situation orka att lämna ut de innersta tankarna i sitt liv och familjen på det vis, som Kajsa nu gör. Hon är faktiskt en riktig vardagshjältinna.

Varför inte införa någon form av utmärkelse för vardagens hjältar och hjältinnor?

Den stora kommunrankingen 2010

Har nu nått oss i form av en färgglad tidskrift, som förklarar hur undersökningen går till. För Gnestas del blev det ett tapp med 8 platser till plats 136 av totalt 290 kommuner. För Trosas del handlade det om att ligga i topp på plats 3.

Det kan då finnas anledning till att fråga sig varför dessa två kommuner skiljer sig så avsevärt i företagarnas bedömning.

Gnestas akilleshäl synes infrastrukturen vara med plats 229. Det måste väl då handla om väg 57 mellan Stjärnhov och Järna. Möjligen även vägen mellan Gnesta och Mariefred. När det gäller tågkommunikationer har ju Gnesta ett utmärkt läge med både pendeltåg och regionaltåg. Det finns även en flygplats. På IT-sidan varierar det påtagligt. I tätorten Gnesta finns höghastighetsnät dvs mer än 100 MBit/s. Även i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne bredband även om det av vissa inlägg att döma, så lever inte Telia upp till tidigare servicenivåer. På den rena landsbygden har endast ett bräckligt mobilnät funnits. Vi får se om det blir bättre efter den 24 maj.

En annan låg placering utgör kommunalservice med plats 215. Det måste uppenbarligen röra sig om miljö- och livsmedelskontrollen samt tilldelning av utskänkningstillstånd, som upplevs som mindre bra. När det gäller bygglov, så får man ju det inom 14 dagar.

Gnesta är bäst på entreprenader och nyföretagande med placering 45 resp 50. Eftersom den nya majoriteten vill minska antalet entreprenader så får man väl misstänka att kommunens placering kommande år blir sämre i detta avseende. Att nyföretagndet ligger så högt känns dock mycket bra!

Strängnäs och Nyköping hamnar strax före Gnesta medan Oxelösund på plats 265 ligger bland bottenlagen.

Nu får man väl inte dra allt för hastiga slutsatser av denna undersökning, som avser näringsidkare. En kommun kan ju upplevas som mycket bra att leva i av invånarna. Detta är givetvis kanske betydligt viktigare. I Gnesta har vi ju jämförelser mellan andra kommuner då och då och vi vet ganska väl vad invånarna tycker är bra och mindre bra.

Framför allt känner invånarna i Gnesta kommun trygghet. Men är liksom förmodligen även företagarna rejält trötta på väg 57.

lördag, maj 07, 2011

Lördagssol över Gnesta i vid bemärkelse

Idag kan vi läsa i lokalbladets nättidning (vi får ej SN längre till vår vanliga brevlåda utan får hämta den på annan plats), att kommunen fått OK från revisorerna för det gångna verksamhetsåret. Kommunen gjorde en vinst på närmare 30 miljoner kr (ca 12 är nödvändigt för en bra överlevnad).

Någon revisor tycker att 8 MKr i överskott på en budget på 260 MKr för Barn- och utbildning, är mycket. Det tycker knappast vi andra, som anser att 3% är ganska lite.

Ett närmast pikant avsnitt är att revisorerna återigen tar upp fråga om beslut om vaktmästartjänster i Ishallen från 2009. Man kan ju inte revidera samma sak två gånger. Kommunfullmäktige fick ju ta ställning till den frågan redan i april 2010.

Men som sagt Gnesta kommuns senaste årsredovisning från 2010 är i särklass den främsta, som producerats under kommunens 20-åriga historia. Vi får se vad den nya socialistiska majoriteten klarar av för 2011.

------------

Nu drar vi på oss kängorna för de årliga återkommande arbetsmötena med vår vägförening. Sly, måla bryggor etc blir ganska trevligt särskilt om solen lyser på oss. Sedan skall hustrun firas med utegrillning och tårta! Hon brukar alltid få solsken på sina födelsedagar. För egen del född i februari handlar det för det mesta om köldrekord!

------------

fredag, maj 06, 2011

Fredagsfunderingar!

Var är värmen?
Lite varmare och i början av nästa vecka så blir det än varmare. Antagligen bara för att vi då åker till vårt lilla specialställe Rodos. För det mesta har vi bott på olika hotell i Kallithea mellan Rodos stad och Faliraki. Just nu tycks det vara knappt runt 20 men vi hoppas givetvis på lite värme i havet, så att stelnande leder får lite motion!

Domstolstrots?
I veckan som gick så besökte jag Kultur- och tekniknämndens extra sammanträde kring den sk VA-Upphandlingen. Nämnden beslutade med 4-3 att upphandlingen skulle avbrytas. Forts följer då i kommunstyrelse, fullmäktige och domstolar!

Det går en glasklar skiljelinje mellan de nu styrande socialisterna och alliansen i opposition. Alliansen vill stärka företagande och lägga ut verksamheter på entreprenad. När det gäller VA, dvs vatten och avlopp så är det en kritisk verksamhet. Allt högre krav ställs på rening och kontroll, vilket inte minst kunnat märkas i tidningarna kring Östersund, Skellefteå m fl kommuner. Den nya tidens krav klarar inte den lilla organisation, som finns i Gnesta, att hantera.

Den socialistiska majoriteten agerar inte särskilt företagsvänligt och ogillar ordet valfrihet. Däremot gillar man uppenbarligen fria val (vart 4:e år).

Beslutet i Kultur- och tekniknämnden kan betecknas, som trots mot domstol. Kammarrätten har ju beslutat att upphandlingen skall göras om! Nu har dock kommunledningen överklagat Kammarrätten dom - så ett visst rådrum föreligger. Men kan man verkligen besluta mot en domstols utslag? Det kallas väl för domstolstrots!

Mera trots
Häromsistens beslutade Barn- och utbildningsnämnden att upphäva kommunfullmäktiges beslut från 2009 angående skolornas organisation kring årskurserna 5-9. Självklart skall detta ärende återremitteras till fullmäktige. Alliansen har sålunda beslutat att överklaga ärendet till Förvaltningsdomstolen. Dessutom blev ju Welandsborgsskolan lottlös!

Smartare än en femteklassare
Är ett program, som fått många tittare. Så även vid vår TV-soffa. Men det finns ändå några funderingar kring ordet smart. Klimatsmart är oxo ett modeord men vad betyder det egentligen? Slår man upp sin synonymordbok framträder orden listig, slug, slipad, fiffig, klipsk, klyftig, klok, förslagen och driven. Dvs ganska negativa ting.

Smart har således inget med intelligens att göra utan mer om smarta affärsmän på olika nivåer. Smart är således ett negativt ord. Men TV-programmet är i alla fall synnerligen trevligt och lärorikt! Sedan tvivlar jag på att skolan kräver att man vet vad Pippi Långstrump har för förnamn utom Pippi!

onsdag, maj 04, 2011

Ett företagsvänligt Gnesta?

Igår besökte jag tillsammans med ett 30-tal boulare Bykrogen i Björnlunda för en stunds god mat och dryck!

Maten var mycket god men drycken saknades. Enligt personalen på plats berodde detta på att Gnesta kommun hade så många utskänkningsärenden så att det skulle ta mellan 3-4 månader för ett tillstånd! Tom Jansson et consortes i sociala utskottet, SU får väl anstränga sig lite mer för att hela Gnesta skall leva!

Man kan ju verkligen fundera på företagsklimatet i kommunen! Och hur många krogar finns i Björnlunda? Mig veterligen bara en! Kommunen prioriterar väl som vanligt Gnesta tätort och glömmer bort, att hälften av befolkningen bor i Björnlunda, Stjärnhov och Laxne! Gult kort kommunen!

Mediokra företagsklimat?

Denna essä är omskriven efter påpekande av Svenskt Näringsliv att det är enbart företagare, som sätter betyg. Det innebär i stort att det är indirekta bedömningar, som gäller istället för de av mig sagda direkta. Dvs en företagare uppmärksammar givetvis om en politiker, tjänsteman eller journalist är negativ mot företagande. Varför då Svenskt Näringsliv efterfrågar min uppfattning liksom en mängd andra "tyckare" vartannat år synes vara höjt i dunkel.

Vi beklagar den framförda direkta felaktigheten på den indirektas bekostnad!

Svenskt Näringsliv har nu presenterat sin årliga undersökning av företagsklimat i landets olika kommuner. Gnesta liksom Nyköping ligger kvar kring 135 strecket dvs någonstans i mitten av alla kommuner medan Trosa seglat upp på tredje plats.

Finns det sålunda ett antal negativa politiker till företagande så kommer dresultatet att bli en låg kommunranking. Är även tjänstemännen negativa blir det än sämre ungefär som i Oxelösund. Vidare har det oerhört stor betydelse för hur den lokala pressen hanterar frågan. Framställer man eget företagande som negativt så blir ju rankingen knappast bättre.

Vid en tidigare undersökning i Gnesta (dvs den som jag som lekman deltagit i) som jag fick ta del av visade det sig att t ex lärare i grundskolan i Gnesta samt journalister inte var särskilt företagsvänliga liksom ett antal politiker av en viss färg.

Man kan sålunda ha det bästa och mesta förutsättningarna för företag i en kommun men ändå hamna långt ner på listan om kommunens politiker och tjänstemän uppträder negativt till näringslivet.

Man kan givetvis fundera på om det inte finns någon bättre metod att peka ut företagsvänliga kommuner. Om man t ex skulle räkna antalet företag i kommunerna med Gnestas närmare 800, så skulle nog Gnesta ligga i topp! Men nu är det i stort pressen, politiker och tjänstemän, som sätter agendan.

Detta återspeglas särskilt i Gnesta med en stor andel röda politiker med företagsnegativa uppfattningar, som nu även realiseras i praktiken. I Oxelösund blir det uppenbart än tydligare!

Kvällens beslut i Kultur- och Tekniknämnden kring VA-upphandlingen, blir en tydlig fingervisning om vad den rödgröna majoriteten vill med företagsklimatet i Gnesta!

tisdag, maj 03, 2011

Onsdag i aprilväderveckan

Gnesta kommuns revisorer ger grönst ljus!
Revideringen av kommunens verksamhet för 2010 har ju försenats, som vi noterat på denna blogg. Nu har revisonens yttrande inkommit till kommunfullmäktige i form av två separata.

Revisor Sten E Karlsson (MP) lämnar en egen rapport likt hans agerande i Landstinget medan övriga (S+M+C) lämnar en egen. Bägge rapporterna ger grönt ljus för verksamheten i kommunen 2010. Sten E Karlsson utvecklar sig något kring kommunens överskott men är i övrigt identisk med majoritetens.

Beträffande ev granskningar av vaktmästartjänster har revisorerna inget att erinra! Vissa formuleringar finns kring upphandling av Ishallsavtalet men de berör faktiskt inte 2010 års revision.

Det är bra att kommunens tjänstemän nu får grönt ljus även 2010 för hanteringen av de olika avtalen kring Ishallen!

Extra sammanträde i Kultur- och tekniknämnden
Idag onsdag håller KoT nämnden i Gnesta ett extra sammanträde kring fråga om upphandling av VA-tjänster i kommunen. Vi har på denna blogg tidigare beskrivit den sorglustiga domstolshanteringen av denna för Gnesta-borna så viktiga försörjningsfråga. Vi följer med spänning hur den nya nämnden kommer att garantera Gnesta-borna ett gott och tillgängligt vatten även i framtiden.

Tisdag morgon och snöfall!

Det råder ju som ni vet skilda åsikter om den sk globala uppvärmningen. På senaste åren har man från experthåll kommenterat att detta påstående inte gäller Sverige utan övriga världen. Det är en intressant iakttagelse, som även svarar mot den egna statistik jag fört i över 30 år. När går isen upp på Svinsjön. I snitt den 9 april men extrema fall i 1992 redan 22 februari och det mest kalla 30 april 1997.

Jämför man dessa data med NAO (Nordatlantiska oscillationen) så stämmer det utmärkt. Om du tittar på vidstående graf så var det betydligt varmare under 1985-1995 är under 1996-2006.

Men som sagt detta gäller Sverige och inte världen i övrigt. Det är ju bra om man kan verifiera vetenskapsmännens slutsatser med egna. Men det är en lustifikation att den globala uppvärmningen nu plötsligt inte gäller Sverige längre.

Annika Östberg frigiven
Hon har frigivits efter närmare 30 år i USA fängelse och något år i svenskt dito. Annika torde vara den, som suttit längts inlåst för ett brott hon enligt svensk lag aldrig begått eller hade kunnat ställas till svars för. Det är stor skillnad på den svenska lagstiftningen och den i USA.

Folket utan epitet
Kom att fundera på att svenskar bor i Sverige och tyskar i Tyskland. Men vem bor i USA? US medborgare? En amerikan är ju en medborgare i världsdelen Amerika, liksom en svensk även kan vara europé.

Came to think of Swedes that live in Sweden and Germans that live in Germany. Who lives in USA? US citizens? An American is a citizen of the American Continent as well as a Swede might be an European!

Nya högtider å la Jämtin
Karin Jämtin (S) lokal partieldare i Stockholm vill införa nya högtider. Dvs lediga dagar i landet. Hon pekar särskilt på muslimska dylika. Men vi vill faktiskt påpeka att det finns gott om olika typer av högtidsdagar, som bör premieras. Vi lämnar här några förslag från kristendom, judendom/jiddisch, islam, hinduism, buddhism och romska, samiska, tornedalska och finska dylika samt några övriga. En möjlig dag att konvertera kan ju 1 maj vara:

6:e December (F)
9:e Februari (S)
10 tebet (J)
Aashura (M)
Advent (K)
Alla helgons dag (K)
Alla Hjärtans dag (Ö)
Arba'in (M)
Chanukka (J)
Dharmadagen (B)
Diwali (H)
Đurđevdan (R)
Eid al-fitr (M)
Eid ul-Adha (M)
Fars Dag (Ö)
Ganesh-Chaturthi (H)
Guy Fawkes dag (Ö)
Hijra (M)
Holi (H)
Jokkmokks Vintermarknad (S)
Jom kippur (J)
Jul(K)
Konfirmation (K)
Kumbh Mela (H)
Laylat al-Qadr (M)
Midsommarafton (T)
Mors Dag (Ö)
Nyår (K), nytt år
Padmasambhavadagen (B)
Parinirvanadagen (B)
Pesach (J)
Pingst (K)
Purim (J)
Påsk (K)
Raksha Bandhan (H)
Ramadan (M)
Rathjatra (H)
Rosh hashana (J)
Sanghadagen (B)
Sukkot (J)
VBV-dagen (B)
Vesak (B)

måndag, maj 02, 2011

Måndag morgon igen!

Usama Bin Laden ur tiden!
På tidig måndagmorgon möts man av beskedet att den ökände terorristen (eller hjälten) Usama Bin Laden skjutits ihjäl av US Navy Seals norr om Islamabad i Pakistan.

Att ledaren för terrororganisationen Al Qaida nu gått ut tiden, innebär säkert ett stort och förödande slag mot denna organisation, som för övrigt varit ganska handlingsförlamad de senaste åren. Att Bin Laden kunnat gömma sig så enkelt i ett gigantiskt hus, känns dock lite märkligt. Man undrar över vem pakistaner egentligen stödjer?

Första maj utan större utspel!
Första maj avlöpte mest, utan några större revolutionerande budskap. Den nye S-ledaren Juholt fastnade på tåget och höll på att missa firandet i Falun. I varje fall missade han tåget (dvs förstamaj tåget).

"Skarp kritik mot livsmedelskontroll"
Enligt lokalbladet har Gnesta kommun fått skarp kritik för sin livsmedelskontroll. Ganska lustigt att man som ledamot av kommunstyrelsen aldrig hört talas om detta. Däremot vet vi efter besök på Miljönämnden, att avgifterna kommer att höjas kraftigt för en del näringsidkare. Med förmodligen höjda matpriser för deras gäster.

"Kommunen kommer nu att få en bättre livsmedelskontroll"! Ja, som sagt och säkert betydligt dyrare för slutkunden.

Ingen fart på nattvandring i Gnesta
Enligt samma tidning är det inte många, som ställde upp på nattvandringen vid Valborg. När alliansen styrde i Gnesta brukade vi nattvandra men den nya majoriteten verkar inte särskilt intresserad av denna verksamhet. Det var de för övrigt inte tidigare heller trots flera inbjudanden!

SOS Alarm behöver professionell hjälp
Företaget SOS Alarm har inte rosat marknaden den senaste tiden. Märkliga bedömningar om behov av ambulans och kunder, som avlider utan ambulans. Nu senast har miljöpartiets påläggskalv och förmodade nye partisekr blivit överfallen och knivskuren. Även i detta fall syntes SOS Alarm vara njugg med ambulans. Man börjar bli verkligen bekymrad över detta företag. I Sörmland kommer de inte att få fortsätta men i stora delar av landet finns de kvar.

Man kanske borde skaffa en SOS jour även för SOS Alarm, så att de anställda kan få mer professionell hjälp!