torsdag, december 31, 2009

Vem styr i Svea Rike?

Frågan kan tyckas vara trivial. Naturligtvis är det regeringen! Men varför kan man då inte få höra regeringschefen Fredrik Reinfeldt tala till folket på nyårsafton? Det kan man i de flesta länder i Europa. Höra resp statschef alltså! Det skulle för en gångs skull vara intressant att få höra statschefen ocensurerad av Sveriges Television. Jag tillhör inte Reinfeldts väljarskara men är intresserad av det budskap en statschef kan ge.

Funderingen dök upp i samband med att jag skannade det europeiska TV-nätet. Kan göras via TV och tillgång på olika satelliter men inte minst via Internet. Tror ni tysk TV skulle missa att låta Angela "Angie" Merkel få tala på nyårsafton? Nimmer! (Aldrig).

I många länder görs även stora satsningar på underhållning på nyårsafton. I Sverige får vi "Grevinnan" och "Sömnlös i Seattle". Är detta acceptabelt för 2.500 kr/år?

Gillar ni riktig klassisk musik eller stora shower, kolla in ARD och ZDF. Höjdare i jule- och nyårstid. Eller varför inte BBC.

Svaret på ingressen är att i Sverige regerar Sveriges Television fullständigt oberörd av nutiden och ekonomiska problem. Är man garanterad 2.500 kr om året av 3,5 miljoner "nöjda" svenskar så är läget lugnt! Man håvar då in 8 Miljarder kr. Det är fyra gånger mer än vad det skulle kosta att låta svenska pensionärer betala lika skatt som yngre personer.

Således en astronomisk summa. Om avgiften var frivillig skulle jag avstå! Med några undantag. UR gör fantastiska program. Och vi slipper de sämsta amerikanska fördummande skitprogrammen.

Ta bort TV-avgiften. Låt den ingå i statsbudgeten. Då kan vi ta bort Radiostyrelsen i Boden, som bara kostar pengar. Utsätt SVT för viss konkurrens. Men låt inte Mats Knutsson bestämma vad som är bäst för riket!

Gott Nytt År, Happy New Year, Bonne Année,Kenourios Chronos, Gelukkig Nieuwjaar, Felice Anno, Próspero Año Nuevo, Ein glückliches Neues Jahr, Head uut aastat, Laimi'gu Jauno Gadu, Szczesliwego Nowego Roku, Feliz Ano Novo, Rozhdestva i s Novim Godom, Shtastliva Nova Godina, Shanah Tova, Kurisumasu Omedeto, Chu Shen Tan!

Från Hamiltons Blandning !
.
.
Väderreflektion: Sträng kyla, vindstilla och vindkraft är recept för kallt och mörkt även inomhus.

Nu håller kylan Sverige i ett fast grepp. Temperaturen är ca minus 10 grader i Skåne och ner mot minus 30 grader i Norrland. Samtidigt är det, som så ofta, närmast vindstilla vid sträng kyla. Vinden varierar mellan 0 och 3 m/sek.

Att under förhållanden som dessa huvudsakligen behöva förlita sig på vindkraft skulle innebära mörker och kyla även inomhus. Just när efterfrågan på el för uppvärmning och belysning är som högst är vindkraftens bidrag sålunda som minst, och följaktligen behovet av reservkraft som störst. Vid låg temperatur är också risken stor för att vindkraftverkens mekaniska delar fryser sönder eller fryser fast. Slutsats: Vindkraft kan på våra breddgrader inte bli mer än ett marginellt komplement till en kontinuerlig och väderoberoende basproduktion av el.

Statistiken över vindkraften i världen visar att verkningsgraden i genomsnitt uppgår till 23 procent på land och 34 procent till havs. I hela världen står vindkraften för knappt 0,2 procent av världens användning av energi och 1,3 procent av elproduktionen (Kungl. Vetenskapsakademin, KVA, "Uttalande om vindkraft" den 17 september 2009, http://www.kva.se/sv/Vetenskap-i-samhallet/Energi/Vind/).

KVA skriver sålunda:

"I vissa länder, som har förhållandevis mycket vindkraft (t.ex. Danmark och Tyskland), sker en stor del av baskraftproduktionen i kolkraftverk, som också används till reglering av vindkraften. I Sverige, som saknar kolkraftverk, kommer därför vattenkraften, förutom att den svarar för halva baskraftproduktionen, att sättas in som reglerkraft vid bortfall av intermittenta kraftkällor och andra variationer i eltillförseln. Kärnkraften går inte att använda till reglering eftersom omställning av produktionen tar tid." .

"Om vindkraft ingår i ett större energisystem medför intermittensen att bortfallet av kraft, när det slutar blåsa eller blåser för mycket, snabbt måste ersättas med s.k. reglerkraft för att upprätthålla stabiliteten i systemet. Elen måste nämligen produceras i samma ögonblick som den används. Ett problem för den planerade utbyggnaden av svensk vindkraft är att vattenkraftens kapacitet som reglerkälla redan är i stort sett fullt utnyttjad (se t.ex. Energimyndighetens rapport ER 2008:24, Vattenkraften och energisystemet)." Läs mer om KVAs analys av vindkraftens framtida roll i Sveriges elproduktion: http://www.kva.se/sv/Vetenskap-i-samhallet/Energi/Vind/ .
.
Utan kärnkraft blir det kallt och mörkt i stugan och i plånboken! Glöm inte det!

onsdag, december 30, 2009

Betyg på regeringen

Mats Knutsson Sveriges Televisions kvarvarande politikerkommentator har satt betyg på regeringsmedlemmarna!

Hans favorit är Anders Borg (M). Något som vi dock inte delar. Vi tycker däremot att regeringen har tur att ha en sån ekonomisk kapacitetet, som Mats Odell (KD) till sitt förfogande. Man behöver erfarenhet för att sitta i en regering. Det lär väl även Borg få så småningom. En som baissas av Knutsson är Maud Olofsson (C), som dock haft regeringens tuffaste jobb hittills!

Däremot har naturligtvis inte Knutsson gett sig på någon jämförelse med oppositionens alternativ. Det vore alltför vågat! Tänk er Mona Sahlin, som ordförande i EU eller Lars Ohly, som försvarsminister!

Bravo Nyamko Sabuni - Bu för SVT

Sveriges Television fortsätter med sin överklassjämställdhet! För SVT är jämlikhet synonymt med antalet kvinnliga styrelseposter i kommunala bolag.

För oss gräsrötter börjar jämställdhet i hemmet och kommunalt i skolan. Därför bedriver Gnesta kommun jämställdhetsprojekt i Freja-skolan och inte i bolaget Gnesta Hem.

De journalister, som uppenbarligen har företräde inom SVT journalistik, verkar vara reliker från universitetet 1968. En överklass "revolution", som vi vanliga och icke så bemedlade svenskar åsåg med stor förvåning.

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni har uttryckt bekymmer över att kommunernas bolag har för få kvinnliga ledamöter men vill inte lagstifta om detta med hänvisning till det kommunala självstyret. Det hedrar henne!

SVT har nu lyckats hitta en kritiker till Nyamko Sabuni, en representant för Ledarna; En av de minsta fackorganisationerna i Sverige.

Att oppositionen kritiserar är ju fullt normalt. Socialdemokratin har sedan Göran Persson övertog ledarskapet fullständigt försökt mosa det kommunala självstyret med icke finansierade uppdrag en masse.

SVT hänvisar även till att Norge har lagstiftat om detta. I vanliga fall brukar ju Norge få på skallen, som ett av de mest konservativa landen i Europa jämte Schweiz.

Det skulle hedra SVT om man slog ett slag för riktig jämställdhet och för att inte tala om jämlikhet. Istället för denna överklassbetonade accent!

måndag, december 28, 2009

Jerry Williams, Stalin och Hitler

I SVT programmet Go' kväll bjuder den troligen politiskt lobotomerade Jerry Williams in bl a Stalin och Lenin till bordet. Varför fullföljde han inte med att bjuda in Adolf Hitler och Mao Tse Tung, så att man fick fler goda representanter för socialismen!

Adolf Hitler lyckades med sin biologiska socialism ta kål på fler än 6 miljoner judar, romer och oliktänkande.

Stalin lyckades med sin experimentella socialism enbart 1931-32 ta död på fler än 11 miljoner ukrainare! Totalt bedöms han tillsammans med Mao Tse Tung tagit kål på närmare 70 miljoner människor.

Socialismen är den enda rörelse, som i sina grunder rekommenderar folkmord, som socialt experiment eller nödvändigt för att uppnå fullständig jämnlikhet!

Man kan ju förundras över att kommunismen och dess derivat är någorlunda accepterade medan t ex sverigedemokraterna demoniseras!

Vi avvaktar nu med spänning vem som Jimmie Åkesson (SD) tänker bjuda till bordet, i samband med att SVT tänker återställa sin naggade objektivitet!

Vem är jävig i ishallsfrågan?

I Sörmlands Nyheter 28/12 uttalar sig ordföranden i Gnesta kommuns revision Björn Svallfors(S), att den revisor, som han köpt för att utreda ev jäv, hävdar att det förekommit jäv.

Detta jäv skulle enligt artikeln bestå i att det var samma tjänstemän som handlagt både den första upphandlingen (som drogs tillbaka på eget initiativ) och den andra upphandlingen.

Något så tokigt har vi aldrig hört. För oss, som har lång erfarenhet av offentlig upphandling (> 30 år) och dessutom kunniga i lagen om offentlig upphandling, så är det ganska uppenbart att man inte kan vara jävig för att man som tjänsteman gör det jobb man är tillsatt att göra. Vem skulle i så fall gjort upphandlingen? Politikerna?


Det skall bli mycket intressant att höra vilken jävparagraf, som denna revisor åsyftar. En annan ledamot av revisionen uttalar att det skall röra sig om korruption. Ett uttalande som om falskt kan leda till åtal!

Och om vi får tro Länsrätten rätt så är det S-gruppen i Gnesta kommun, som överklagat upphandlingsbeslutet! Trots att man unisont godkänt försäljningen tidigare i Kommunstyrelsen! Det kallar vi för politik på hög och avancerad nivå!

Tiden får utvisa vem som är jävig. Kanske någon Janus pöjk i revisionen?

Nya märkliga uttalanden av Timbro

”Regeringens nya miljarder göder kommunbyråkrater” är Timbros senaste analys av tjänstetillsättningar i Sveriges kommuner. Man har noterat att antalet "byråkrater"= planeringsfunktioner har ökat mer än antalet "användbara"=personer som gör något nyttigt jobb!

Timbro har ju tidigare gjort uttalanden, som gör att man undrar om de har någon som helst insikt i kommunal verksamhet. I detta fall orkar man inte ens försöka analysera varför.

Sanningen är ju ett kraftigt ökat kontrollsamhälle, där allt skall kontrolleras i minsta detalj. De som bestämmer detta är riksdag, regering och de olika myndigheterna. Man kan väl tro att riksdagen möjligen har dålig kontroll över dessa myndigheter, som byråkratiserar Sverige.

De värsta myndigheterna är Arbetsmiljöverket, Boverket och Socialstyrelsen. De två förstnämnda kan inte ens enas om likartade bestämmelser utan de spretar. Den senare har byggt upp en byråkrati utan lika i kommunerna och stor del av verksamheten går åt till planeringsverksamhet!

Skurkarna finns således i riksdag och olika myndigheter!

tisdag, december 22, 2009

Märkliga budgetkommentarer i Gnesta

I en artikel i Sörmlands Nyheter sägs att Gnesta kommun kommer att göra ett överskott med 11 MKr. Bravo - en viss klärvojans krävs för detta! I kommentarer till artikel framgår det att många är missnöjda med att tex barn flyttats mellan skolor när det går så bra för kommunen.

Bra kan väl alltid diskuteras med det är faktiskt ödesåret 2010 som ligger framför oss och då kommer det säkert att bli betydligt sämre ekonomiskt. För övrigt beslutade Kommunfullmäktige att varje nämnd skulle få behålla 75% av överskottet i år med avdrag för det planerade överskott, som varje år är avsett att bekosta pensioner och investeringar nästa år.

Många tror att budgeten t ex för BoU har minskats 2009 detta är direkt felaktigt. Däremot har kommunens intäkter från staten minskat därför att det finns färre barn i skolan än tidigare.

Eftersom flera av de som kommenterar avser att framgent jobba politiskt i kommunen så vorde det ganska nyttigt att man inte bara kommenterade enskilda storheter utan även angav egna budgetförslag. Det skulle ju då göra deras uttalanden mer trovärdiga! SN borde även kontrollera sina fakta bättre!

fredag, december 18, 2009

Köpenhamn ett förväntat misslyckande

Som vi tidigare noterat blev det ingen bindande överenskommelse i Köpenhamn. Mera ett tal om pengar till U-länder. Vad U-länderna vars utsläpp är ca 3% av världens skall ha dessa pengar till är inte känt. Någon sa att de skall användas till skyddsvallar vid havet. Men då har man ju accepterat ett scenario med höga vattenstånd.

Att Kina och USA plötsligt skulle släppa sina tidigare utgångspunkter verkade inte särskilt troligt. Och så blev det också.

Att många olika organisationer uttrycker sitt missnöje med konferensen verkar närmast naivt. Hade man verkligen trott på en gemensam överenskommelse. Om man tittat runt i världen på olika tidningar i flera världsdelar så tycks konferensen vara stort förstasidesstoff enbart i Sverige och Danmark. I Neue Zürcher Zeitung fick man leta efter någon artikel om toppmötet.

Processen måste nu fortsätta med andra ingångsvärden. Rika U-länder kan inte framgent definieras som U-länder. Kina måste definiera sin vilja till reduktion.

God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla läsare av bloggen i både Gnesta kommun och annorstädes!

torsdag, december 17, 2009

"Den generöse Reinfeldt"

Vår statsminister tycker att vi skall vara tuffare mot långtidssjuka och pensionärer samtidigt som han öppnar spenderbyxorna för olika U-länder som behöver stöd för att minska sina koldioxidutsläpp.

Men om nu U-länderna endast släpper ut 3 % av världens koldioxid borde väl pengarna användas till dem som släpper ut de övriga 97 %?!

Var finns konsekvensen? Handlar det om klimatet eller något annat? Varför är det alltid Sverige och EU, som har 6% av jordens befolkning, som skall vara bäst i klassen? Vi är ju en droppe i havet jämfört med USA, KINA, Ryssland, Indien och Afrika!

Klimatkonferensen kollapsade

Som vi redan skrivit om på denna blogg är vi inte särskilt förvånade över att klimatkonferensen kollapsat utan avtal. Att tro att man för att ha ackrediterat närmare 40.000 fartblinda delegater, som torde ha kostat astronomiska summor för stater, organisationer, tidningar och TV-bolag samt inte minst licensbetalare, skulle kunna nå en stor överenskommelse är väl närmast en övertro på det övernaturliga!

Enklare hade nog varit att sätta en representant för varje större gruppering och förhandlat. Sedan finns det naturligtvis en massa underligheter. Många rika oljeproducerande länder kallar sig själva för u-länder!!! Varför då? Om man är ett självfövållat U-land får man väl bita i det sura äpplet.

Nu behövdes det en nytt avtal eftersom Kyoto-avtalet saknade viktiga länder som Kina och USA. De nyrika "U-länderna" ville ju heller inte vara med på banan utan höll fast vid Kyotoprotokollet. En synnerlig underlig inställning och då faller förstås frågan. Om nu inte Kinas och USA:s presidenter gör något åt saken och att länder som Saud-Arabien och Sudan (ett oljeproducerande land) backar från sina nuvarande ståndpunkter!

Gnesta, Köpenhamn, klimatkonferens, kollaps, fiasko så långt

Bättre väg mellan Laxne och Gnesta

I tisdags var det dags igen. En stor lettiskt långtradarsläp parkerade sig i diket vid den krokiga vägen mellan Laxne och Heby.

Vägen mellan (Mariefred)- Laxne - Gnesta är ju betraktad som en huvudled i Gnesta kommuns översiktsplan jämte väg 57. Den har varierande vägnr i 800 serien och har en mycket kraftig trafikbelastning. Den borde givetvis även få högre status i vägverkets planer.

Vi har tidigare föreslagit att väg 224 från Lästringe(E4) - Gnesta förlängs till Laxne, där den då blir parallel med väg 223 Mariefred-Laxne-Björnlunda-Nyköping.

Väg 224 kommer då att vara försörjningsled för de mest expanderande regionerna i Sörmland nämligen Strängnäs, Gnesta, Trosa. Då behövs säkrare vägar!

Vi önskar Gnesta politikerna God Jul

En fröjdeful jul tillönskas alla medlemmar av Kommunfullmäktige i Gnesta och i synnerhet till dess ordförande Bosse Wingård, som återigen knopat ihop en synnerligen klurig frågesport om fullmäktigemedlemmarnas livserfarenheter.

Det hela var nog ganska svårt men vi ser fram mot ett facit! Året har ju präglats av ett gott samarbete över partigränserna. År 2010 blir det väl lite hetsigare, som sig bör i valyran även om vi i Gnesta normalt inte försöker slå ihjäl varandra!

God Jul, ett Gott Nytt År och tänk gärna på dem som har det lite sämre!

lördag, december 12, 2009

I Sverige har pensionärer högst skatt

Regeringen Reinfeldt har ju infört den världsunika åtgärden att ge folkpensionärer högre skatt än vanliga medborgare. Den åtgärden placerar Sverige längst in i skamvrån.

I Sverige kan du förvisso få pension utan att ha betalt ett enda öre i skatt i livet. T ex om du varit svartjobbare! Men att de som under ett långt liv betalt in för sin ålderdom skall behöva skatta mer för detta än vanliga arbetstagare är givetvis en klar diskriminering! För en Gnesta pensionär innebär det följande:

Inkomst Sklönt Pens Differens
10000 , 1618 , 2177 , -559
15000 , 3081 , 3813 , -732
20000 , 4545 , 5560 , -1015
25000 , 6017 , 7307 , -1290
30000 , 7620 , 9054 , -1434

Man kan ju verkligen undra om alliansen vill vinna riksdagsvalet?

onsdag, december 09, 2009

Narrarnas afton i Köpenhamn

Klimatmötet i Köpenhamn börjar redan nu uppvisa cirkustendenser. Detta misstänkte vi tidigare. Representanter från olika organisationer stod likt tjuriga barn på borden och skrek att "De rika länderna måste betala för minskning av växthusgaserna".

Det är väl i och för sig riktigt att rika länder kan eller bör hjälpa till. Det ligger i linje med humanismens tankar! Men att direkt utpeka dessa, som skapare av stora mängder växthusgaser är ju inte enhetligt. De rika ländernas utsläpp varierar högst väsentligt. Kina betraktar sig alltid som ett utvecklingsland men sanningen är att de håller på att gå om t ex Sverige när det gäller utsläpp av koldioxid per capita.

Även producenterna av olja, gas och kol borde rimligen vara med och bekosta u-ländernas omstrukturering till färre utsläpp.

Ännu mer intressant är fd Trosabon och liberalen Kjell Alekletts artikel i måndagens DN "FN:s framtidsscenarier för klimatet är rena fantasier". Kjell, som jag kom att träffa då och då för några år sedan, är professor i fysik och globala energisystem vid Uppsala Universitet och internationellt erkänd forskare.

Hans och forskargruppens tes är att världens tillgångar på olja och kol är så få och minskar så snabbt att FN:s klimatpanel, IPCC:s prognoser är omöjliga att uppnå. Enligt Kjell så är det dags att istället bekymra sig om framtida energiförsörjningen snarare än att vara rädd för global uppvärmning.

Eftersom alla politiker med självaktning villo visa sig på styva linan och få eftermälet att ha varit med och räddat mänskligheten, tycks resultaten från forskargruppen vid Uppsala Universitet inte vara intressanta, då den stör "hjälteglorian. Och i synnerhet Al Gores katastrofteorier".

Kjello Aleklett förnekar inte på något vis att människan påverkar klimatet. Men kan ganska enkelt vederlägga diverse katastrofteorier. Vi rekommenderar länken till hans artikel:

http://www.dn.se/opinion/debatt/fns-framtidsscenarier-for-klimatet-ar-rena-fantasier-1.1008798

Köpenhamnsmötet liknar alltmer narrarnas afton i en Shakespearsk rotunda spelandes Much Ado about Nothing!

Good Rockin Tonight!

I år är det ungefär sådär 60 år sedan födelsen av Rock an' Roll. Den första riktiga plattan, som vi träffat på är med Wynonie Harris - Good Rockin' Tonight - från 1949. Vid samma tid var även Fats Domino igång. Men vi har tyvärr inte kunnat hitta några låtar med honom från denna tid.

Själv minns vi den första amerikanska stenkakeplattan från 1955 med Ludde och Blueberry Hill. Fats gjorde så småningom en fin inspelning med denna låt.

Vi alla är ett gäng gamla rockfantaster som under några år träffats då och då och spelat gamla goodies, rocklåtar och minns i Gnesta. Det mesta hämtat från Youtube men en del har haft fina samlingar med EP-skivor från 50-talet.

Det fantastiska VM-året 1958 så fick vi faktiskt tillfälle att lyssna till Little Gerhard på det stora scoutlägret på Gålö. Samtidigt var förresten Nacka Skoglund med och klackade två-kronor.

Den äldsta videoinspelningen vi kunnat hitta är Bessie Smith och St Louis Blues från 1929. Samtidigt spelade Bessie in Nobody knows you when you're down and out! En magnifik låt! Men det var först i början på 50-talet, som det hela drog igång rejält med Elvis, Chucken och Carl Perkins! I Sverige så kom det hela igång rejält först med Radio Syd och Radio Nord. Den senare kunde även höras ända bort till England. Detta kunde jag konstatera på gamla ångbåten Suecia på väg till London 1961.

En julhälsning till er alla rockare och i synnerhet till våra värdar på Vesslevägen, så ses vi på det nya året med nya "gamla" inspelningar!

tisdag, december 08, 2009

Regeringen backar om sjukförsäkringen

Ansvarig minister backar nu om sjukförsäkringen. Det är bra. Men fortfarande finns det fler problem som måste hanteras innan vi får en bättre omsorg om sjuka och utsatta!

Nästa steg är att återställa extraskatten för pensionärer. Det finns ingen anledning att särbehandla dem, som månad för månad, år ut och år in betalat sina avgifter till pensioneringen.

Även vissa försämringar i arbetslöshetsförsäkringen bör elimineras liksom försämringar för studerande.

lördag, december 05, 2009

Fildelningen slår nya rekord

Fildelningen rasade när Ipredlagen infördes i våras. Men sedan dess har den tagit fart igen. Och fildelandet är nu på väg mot nya rekordnivåer. Fildelningen mår bättre än någonsin, säger nätoperatörerna.

Ljudliga meddelanden från Kalle Anka - maffian förkunnade att nu hade minsann fildelningen minskat med 40% och antalet inköpta Kalle-filmer ökat med 18%. Men nu är vi således tillbaka till början med all time high!

Vi i malisen mistänkte tidigt att detta snart skulle gå över. Vem kan stoppa ett vulkanutbrott? Södertörns tingsrätt? Tillåt oss le!

torsdag, december 03, 2009

Inför Köpenhamn - Se kvinnorna

I torsdagens DN ger Håkan Bergström återigen en knivskarp analys av framtida möjligheter beträffande klimat och energi. Han tar upp frågan om den saknade komponenten, nämligen människan. Vi rekommenderar starkt alla dem som vill delta i klimatdebatten att läsa denna signerade ledare i DN.

År 2050 kommer endast 7% av jordens befolkning att bo i Europa. De enormt expanderande regionerna kommer att vara Afrika och Indien och i viss mån USA. Det blir närmast mer än löjligt att tala om biltullar i Lycksele! De har inte ens en mätbar påverkan på klimatet.

Dagens europeiska självutplånande defensiva politikerstuk enligt mea maxima culpa retorik, kommer att vara helt obsolet. Det är den övriga världen som sätter agendan för om framtiden är vår!

Mea maxima culpa = min stora skuld! (syndabekännelsen)

Tro och otro

Enligt en webb-undersökning på DN:s hemsida tror en stor majoritet av svarande att det är politiker och konsumenterna, som är de viktigaste för att lösa ev klimatproblem. Man kan tro att mångar har en hög tanke om sig själva.

Hur skall en konsument lösa detta? Åka bil lite mindre? Har knappast någon som helst påverkan! Låta gamla mor Karin frysa på ålderdomshemmet? Knappast möjligt! Köpa ekologiska morötter? Ökar koldioxidutsläppen etc! Köpa grön el? Vi har bara grön el i Sverige!

Hur kan en politiker påverka USA eller Kinas utsläpp, som är ca 40 % av världens? Varken Kyoto eller Köpenhamn kommer att kunna påverka detta!

För egen del tror vi att forskning och vetenskap har större betydelse eftersom dessa kan uppfinna och utveckla bättre koldioxidneutrala energisystem!

Asymmetrisk jämställdhetsdebatt i Gnesta

De lokala journalisterna vid Sörmlands Nyheter har dragit igång en ganska asymmetrisk jämställdhetsdebatt i Gnesta kommun livligt påhejad av olika vänstersupporters.

Med asymmetri i sammanhanget avses synen att det är viktigt att kvinnor har 50% representation eller mer - men att denna tes inte gäller män. Initiativtagare till detta tillägg till jämställdhetsdefinitionen kan vi givetvis finna i den extrema vänsterfeminismen! Medan mer sansade bedömare anser att jämställdhet skall vara transparent för både män och kvinnor!

Ifrågavarande journalistik har lyckats att i Gnesta kommun hitta "en ruta" där det är klen kvinnorepresentation och gjort stor sak av detta! Själva kan vi peka på "en stor mängd rutor" där det motsatta förhållandet råder. Men så är det med asymmetriska debattörer. De struntar fullständigt i objektivitet.

Dessa har nu fått rejält på skallen av de tre tyngsta kvinnliga politikerna i kommunen. Trots detta fortsätter man med en rabiat envishet att framhärda "denna enskilda rutas" innehåll.

I Gnesta kommun är det de folkvalda i kommunfullmäktige, som har den yttersta bestämmanderätten. Jämställdhetsligan i denna församling ser ut som följer:

Jämställdhetstoppen i Gnesta kommun (ideal = 50%): 1. Folkpartiet 50% , 1. Kristdemokraterna 50% , 3. Socialdemokraterna 45% , 4. Moderaterna 38% , 5. Miljöpartiet 33% , 6. Centerpartiet 75% , 7. Vänsterpartiet 0%.

Man kan ju undra över vem som är mullig och vem som inte är? Dessutom borde det vara ett axiom för en journalist att vara sanningsenlig och objektiv?

onsdag, december 02, 2009

När kommer den globala uppvärmningen?

Tittar ut på ett gnistrande kallt landskap utanför stugan. Minus 10 grader redan i början på december.

Eftersom skidorna numer får stå oanvända pga en kropp som inte hänger med riktigt, ser man givetvis fram mot lite mer global uppvärmning.

Kanske kan Köpenhamnsmötet hjälpa till!?

Lokal vindkraft ett bra alternativ

För att inte de som läser denna blogg skall tro att undertecknad är helt emot vindkraft. Vill vi här belysa en stor möjlig potential för svensk vindkraft.

Kungl Vetenskapsakademin har ju dömt ut storskalig vindkraft pga tekniska problem i stomnätet, behov av ersättningsenergi vid vindstilla förhållanden mm.

Fossil eldning av bränslen är ju ganska omdebatterad avseende eventuellt koldioxidtillskott eller ej. Vår uppfattning är att det knappast är ett nollsummespel i varje fall inte på kort sikt. Dessutom avverkas mest yngre skog för eldning, vilket är helt kontraproduktivt mht att den unga skogen assimilerar mest koldioxid.

För framtiden bör fordon och flyg utnyttja koldioxidneutral framdrivning. En stor möjlighet är batteridrift, som dock är relativt aktionsbegränsade. En bättre möjlighet är att av koldioxid i luften, vanligt vatten och el producera metanol (träsprit). Det är samma alkohol, som kan produceras av lantbrukets metan. Detta bränsle är betydligt bättre än dagens omdiskuterade etanol.

Man kan tänka sig att lokala vindkraftverk producerar metanolen enligt denna process. Då har man även löst lagringsfrågan och kan utjämna vid stark vind eller vindstilla! Man har ett drivmedel, som är koldioxidneutralt! Dvs förnyelsebart.

Med lokal vindkraft menar vi att verken således ej ansluts till det svenska stomnätet, vilket kan skapa tekniska problem. Metanolen kan ju även utnyttjas för uppvärmning varvid processen reverseras. Dvs vid förbränningen bildas motsvarande mängd koldioxid och vatten!

tisdag, december 01, 2009

Domedagsalarmisterna slår till!

Alarmisterna dvs de som obetingat tror på att jorden kommer att gå under pga människans koldioxidutsläpp, hävdar att det är vetenskapligt klarlagt till 98%, att så är fallet. I ett program med Lars Adaktusson, Sveriges i särklasst främste politiske kommentator ifrågasatte en av O:na, Åke Ortmark det faktum att knappast någon debatt förs i Sveriges Television om detta är korrekt.

Hans motopponent Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson hävdade å andra sidan att någon objektivitet i denna fråga inte var nödvändig m h t beprövad vetenskap.

I fråga om svensk vindkraft så gäller uppenbarligen inte denna dogm. En samfälld svensk expertis på området kanaliserad i form av Kungl Vetenskapsakademin har ju dömt ut storskalig vindkraft i Sverige av både tekniska och ekonomiska skäl.

Alarmisterna i Sveriges Television och andra organisationer, som uppbär skattemedel, behandlar således dessa två frågor med helt olika utgångspunkter. Vi visste sedan tidigare att SVT bedriver både politik och lobbing. Men att inte ens försöka orka vara vetenskaplig i frågan är närmast pinsamt?

Nu återinförs gymnasieingenjörsexamen

Huvuddelen av alla ingenjörer utbildades förr i världen på tekniska läroverk, tekniska gymnasier. Utbildningen kom så småningom att bli minst 2 år på högskola, därför att man helt enkelt inte klarade av de tidigare kunskapskraven. Grunderna från grundskolan var helt enkelt för dåliga.

Nu återinförs denna utbildning (4 år) vilket är utomordenligt bra med tanke på bristen på ingenjörer mer på bredd. Att först gå 3 år på gymnasiet och sedan ytterligare 2 eller 4 år på högskola är oftast rent resursslöseri. Alla behöver ju inte bli raketingenjörer.

Maxvells linjeintegraler kommer man dock nog inte få lära sig. Det var i forna tider!

Rousseau hade aldrig rodnat

I en ledare i SN 1/12 framförs att "Rousseau skulle ha rodnat" om han känt till schweizarnas inställning till islam med anledning av den genomförda folkomröstningen för eller emot sk minareter!

Jean-Jacques Rousseau var en schweizisk-fransk filosof, som levde på 1700-talet och främst förespråkade "Back to the nature". Han var en outbildad kvinnoförförare av stora mått och förmodligen lät han sina fem barn dö utan medlidande. Han kan betraktas som en sann bakåtsträvare jämfört med samtidens mer framstegsvänliga filosofer som Voltaire och Diderot.

Med dagens svenska mått skulle nog Rousseau ha betraktats mer som en mullig mansgris än försvarare av individens rätt. Man skall ha klart för sig att på 1700-talet hade kvinnan ingen som helst rätt, varken i muhammedanska länder eller i Europa.

Vad som förmodligen stör schweizare och även svenskar är väl närmast islams inställning till kvinnans rätt i samhället. Själv har jag besökt många muhammedanska länder i Afrika och mellan-Östern och kan givetvis konstatera själv att denna anomali existerar! Islam likt många andra religioner ligger ju heller inte i linje med Voltaire och Diderots budskap. Snarare mer likt Rousseau, som vill återgå till ett primitivt naturtillstånd.

Alienation (främlingsskap) är av ondo och givetvis skall muhammedaner få bygga minareter även om dessa inte utgör en del av islams religion. Men att desarmera denna tickande bomb kan ju inte vara ensidig. Dvs de som värdesätter islam måste naturligtvis bjuda till. Det innebär att kvinnan skall sitta bredvid mannen i moskén och inte bakom. Det innebär att det borde finnas kvinnliga präster, liksom i den lutheranska kyrkan.

Att döma ut schweizarna, som främlingsfientliga är nog att göra det hela för enkelt för sig. Nu är ledaren i SN inte den ende, som vill kommentera den schweiziska folkviljan. Det är många om budet! Det man dock i allmänhet saknar hos alla dessa etablerade skribenter är en journalistisk drivkraft till en mer objektiv analys av dessa skeenden. I många stycken hävdar man kvinnans likaberättigande samtidigt som man likaledes, kanske till nöds, accepterar kvinnans underordnade ställning i många religioner. Enligt min uppfattning måste kvinnans jämlika ställning prioriteras och vara betydligt viktigare än hänsyn till olika religioners budskap särskilt om dessa bryter mot FN:s principer om allas fri- och rättigheter.

Att hävda islamsk rättskipning i Europa utgör ingen bra grogrund för framtida endräkt och förståelse! Alla måste givetvis anpassa sig till EU:s lagar och jämlikhetssträvanden. Samtidigt måste vi med europeisk tradition inse att detta är en process, som inte kan genomföras i en handvändning!