tisdag, augusti 31, 2010

2.000 vindkraftverk svarar för 0,3% av Sveriges energiförsörjning

.. Energislag..TWh.. % .. koldioxidutsläpp

1. olja....... 194. 31,5 . ja
2. kärnkraft.. 184.
29,9 . nej
3. bio/ved
.... 123.
20,0 . ja
4. vattenkraft
. 69.
11,2 . nej
5. kol
......... 27..
4,4 . ja
6. gas
......... 10..
1,6 . ja
7. värmepump
.... 6..
1,0 . nej
8. vindkraft
.... 2..
0,3 . nej
.. Totalt .... 615.100,0

Tabellen ovan, som är hämtad från Energimyndigheten, påvisar att vindkraft svarar för en ytterst minimal del av Sveriges energiförsörjning. Om man bygger ut fullt med 20.000 vindkraftverk så kommer detta enbart att täcka 3 procent av behovet dvs i stort sett ingenting.

Läs mer på Lesley Holmbergs blogg från Eslöv, Sveriges vindkrafttätaste kommun!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar