fredag, september 11, 2015

Vad händer med de äldre i blå-röda Gnesta!

För ganska precis ett år sedan skrev jag en sammanställande blogg om situationen för de äldre i Gnesta och de som bor på Liljedalshemmet. Vad händer med de äldre i det rödgröna Gnesta!


Denna fråga är högst pregnant när nu större delen av Liljedalshemmet läggs ner; dvs i praktiken försvinner 49 platser. Ja det som hänt sedan 2014 är att kommunen nu styrs av socialdemokrater och moderater, att det nu finns tre minoritetsblock, C,FP,V - MP - SD.


Redan 2009 var det ju aktuellt med att lägga ner Liljedalshemmet och då skulle det ersättas med ett nytt boende (ett förslag från Centerpartiet). Det nya boendet skulle således vara klart, när Liljedalshemmet avvecklades. Så har dock inte blivit fallet. Efter att den dåvarande rödgröna majoriteten segat med ärendet i 4 år från 2010-2014, meddelar man plötsligt att det blir inget Liljedalshem före 2017.

Man menar att det är inget problem att gamla och äldre får en sämre omsorg under åren fram till 2017, vilket med insikt om ökat antal äldre pensionärer med vårdbehov, ter sig tämligen både märkligt och luddigt! Nu har kommunen under rödgrön ledning och sedan blåröd dito, istället satsat på att bygga om badhuset och planerar för en ny sporthall och idrottscentrum vid Hagstumosse köpt tillbaka ishallen och satsar på ny förskola Skogsbäcken! Miljonerna rullar!


Omsorgen om de äldre i Gnesta synes vara obefintlig och enligt min mening, som tidigare skandalös! Man kan givetvis inte direkt skuldbelägga moderaterna även om de nu fått ärva eländet från den förra regimen! Tyvärr verkar det dessutom tämligen tyst i både opinion och media. 


Vid onsdagskvällens möte med pensionärsorganisationen SPF träffade jag personer som direkt drabbas av pågående nedläggning. De var rejält ledsna. När det sedan framkom att den nye ägaren till Liljedalshemmet - ett norskt riskkapitalbolagt - istället tänkte anordna ett ganska lukrativt boende för 50 ensamkommande flyktingungdomar, ja då börjar man snart associera till andra mörka tider i Europa!


Nu gäller det nog för Gnesta kommuns politiker, att snabbt omprioritera och bygga ett nytt äldreboende omgående. Man kan inte sparka ut de som byggt Sverige - vårdbehövande äldre, de svagaste i samhället - på detta vis! Det är fullständigt oanständigt, enligt min mening!  


"Man känner med dessa prioriteringars de isande sibiriska vindarna dra fram över kommunens hukande äldre", skrev jag för ett år sedan! Det gäller fortfarande, vilket inte minst påvisas av SVT program Uppdrag Granskning!


Regissören bakom hanteringen av Liljedalshemmet och dess olika turer heter Johan Rocklind(s), som nu måste bevisa, att han verkligen är socialdemokrat!


Att läsa: Brutna löften i Gnesta-politiken!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar