måndag, september 14, 2015

Att skuldbelägga svenska kommuner!

Vi har under flera år kommenterat en del kring migration men framför allt kring den misskötta integrationen. Frågor som nu uppenbarligen är den viktigaste för människor i vardagen. Sverige är ju värdsledande på migration men är bevisligen bland de sämsta länderna på integration;dvs att anpassa asylsökande till det svenska samhället. Denna obalans återspeglas när många media fokuserar på symtomen (flyktingströmmarna) och inte på roten (krigen) eller integrationen (framtiden), vilka borde vara prioriterade, som enda hållbara lösning!


Tidningen Aftonbladet har ju i migrationsspåret fört en skuldbeläggningskampanj, där man tagit Migrationsverkets, MigV statistik över placerade asylsökande och mer eller mindre förklarar vissa kommuner som goda och andra som onda!


Det som gör detta så märkligt är att kommunerna har ingenting med placering av asylsökande, att göra om inte annat avtalats. Detta sköts helt av MigV och den enskilde asylsökande, som ju kan välja att bo var som helst i landet.

Nu har även Södermanlands Nyheter hoppat på denna vilseledande trend och framställer Trosa och i viss mån Gnesta som "onda" kommuner med ett färre antal asylsökande än övriga Sörmlandskommuner.


Således sköts och hanteras Solbacka asylum i Stjärnhov helt av avtal mellan MigV och ägaren till Solbacka. Det som kommuner dock skall anordna är skolutbildning efter anvisning från MigV.


Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar