söndag, november 20, 2016

Tag inte pendeltåget i Gnesta för givet!


Det finns många hot mot pendeltåget. Bl a den nya föreslagna Svealandsregionen som exkluderar Gnesta mot Stockholms-området samt nya trafikplaner för region och fjärrtåg på spåren. Däremot utgör byggandet av Ostlänken att fjärrtrafiken förbi Gnesta minskar.


Därför ska du stödja uppropet mot den nya Svealandsregionen. Du kan läsa mer på 

https://www.facebook.com/groups/1554148224897037/


och du kan stödja eller engagera dig i pendeltågsföreningen bankgiro 5214614 och läsa mer på

https://www.facebook.com/groups/401334053309843/ alt http://gnestapendeln.se/


Tänk på att världen är föränderlig och ibland kanske till nackdel för pendlande Gnestabor.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar