tisdag, november 08, 2016

Vad är meningen med Medborgarföslag i Gnesta kommun?


Gnesta kommun har ju sedan många år infört en möjlighet för enskilda att ställa s k Medborgarförslag. Dvs att föreslå något som kan förändras och skapa en bättre kommun för invånarna. Men man kan ju undra om möjligheten är särskilt uppmuntrande. 98% dvs i stort sett alla avslås av Kommunfullmäktige.Det senaste året har fem medborgarförslag, som berör förbättringar för de äldre i Gnesta avslagits av politikerna. Själv har jag haft tre förslag av dessa. I mångt och mycket liknar dessa förslag ställda i riksdagen av bl a Moderaterna. Men i Gnesta synes det inte tilltala något närvarande parti i fullmäktige.


Man kan ju inte direkt påstå att de äldres situation är särskilt uppmärksammad i denna kommun. Man vräker ut pengar inom andra sektorer - men de som byggt landet skall ha en härdande ålderdom!

De krav som kommunens tjänstemän och politiker pekar på; dvs socialtjänstlagen är ju minimikrav och till intet förpliktigande och knappast någon standard i andra kommuner.


Man hade kanske förväntat sig fler humana utsträckta händer från en inte helt fattig kommun!


Här kan man läsa hela förslaget!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar