torsdag, november 10, 2016

Inte Trumps vinst utan den politiska elitens förlust!

Frihetsgudinnan gråter!

För en gammal liberal känns det tämligen märkligt att en konservativ, ohyfsad och oförskämd rasist samt både kvinnohatare och lögnare vinner USA:s högsta ämbete. Har aldrig varit med om detta någonsin sedan jag började följa amerikansk politik med John Kennedy. Jag hade förvisso höga förväntningar på Hillary Clinton. Men under valet märktes mer och mer att hon inte var särskilt populär i breda kretsar. Något som nog kan drabba vem som helst som varit med länge i politiken. Dvs gräset är alltid grönare bakom nästa höjd.


Nu kom valet att handla om marginaliserade grupper som lågutbildade och fattiga vita män och kvinnor inte minst som bor i USA inland kontra den politiska eliten i Washington. Jag har varit där vid några tillfällen, Utah, Texas, Arizona m fl och det är stor skillnad här på amerikanen jämfört med New York, Los Angeles och Silicon Valley, där de stora och dyra universiteten finns. De flesta svenskar, som åker till USA besöker knappast Mellan-västern och får ofta en skev uppfattning om landet.

Initialt gjorde SVT en bra research över hela landet innan man mer eller mindre sjönk ihop när resultaten från Florida landade. Då så dags hade jag gått över till CNN, som hade en ganska bra och snabb rapportering om läget stat för stat. Men man hade missat en hel del liksom de flesta opinionsinstitut, som hade Clinton som vinnare. Enda undantaget var Los Angeles Post, som förutspådde Trumps triumf. Framför allt hade man missat missnöjet i det sk rostbältet, som nu blev sk swing-stater där Trump vann valet.

Men varför gick det som det gick? Den viktigaste frågan var nog många amerikaners inkomstutveckling som stått still i 20 år kontra en tämligen illa fungerande kongress med en samling elitistiska politiker. Märkligt nog så är det republikanerna som stått för det mesta eländet under demokraten Obamas styre. Nu är både president och kongress i republikanernas händer! Kommer detta att gynna de fattigas sjukvård, jobb och sociala system? Man kan nog på god grund misstro detta. Men en majoritet var tämligen trött på att ignoreras och vara marginaliserade och lyssnade på lockropen från en icke särdeles kompromenterad färsk politiker.


Hade demokraterna valt att lansera Bernie Sanders, den demokratiske socialisten från New York. Hade denne kunnat varit president elect vid det här laget. Han hade säkert fått de fattiga vitas röst i swing-staterna. Men nu segrade "förändringens vindar" mot "business as usual".


Men USA-valet lär oss att politiker inte får isolera sig från väljarna. I Sverige växer missnöjet varje dag och SD kan få 25% av väljarnas röster i nästa val. Det borde sända ut stora larmsignaler till de etablerade partierna, att sluta hantera identitets- och marginalfrågor och i stället adressera kvinnovåld, vårdköer, stor bostadsbrist och höga skatter, jobb, en icke fungerande skola, rättsstatens kris samt inte minst en tämligen dåligt fungerande integration och misskötsel av skattemedel.

Själv upplever jag att dagens tämligen svaga riksdagspolitiker inte hanterar de frågor de borde. Har man varit van vid profiler som Tage Erlander, Olof Palme, Bertil Ohlin, CH Hermansson m fl kan man bara beklaga dagens svenska folk. 


Särskilt alliansen bör ta sig i akt. Med nuvarande utveckling och politik kommer man att förlora valet 2018, då tappet till SD nog ändå är störst i detta block. Sverige står för enorma ekonomiska utmaningar inte minst avseende migration/integration. Det torde vara omöjligt att lösa denna utmaning med skattehöjningar i ett land som redan har de högsta skatterna. 

Utarmningen av kunskaperna i skolan är synnerligen oroande. Det tar idag tre år längre tid att producera en ingenjör än på 60-talet. Man noterar även att språk- och allmänna kunskaper hos yngre journalister förefaller allt sämre. Nedgraderingen blir tydlig i internationella prov som PISA. Allt detta är tydliga mått på skolans nuvarande utförsbacke. En utveckling som det kan ta 20 år att vända.

Ja jobben tycks öka. Men bara i tärande sektorer. Exportindustrin fungerar inte bra och en räcka svenska industriföretag har lämnat eller fungerar knackigt. LM Ericsson, SAAB, Volvo Cars, Sieverts, Astra, Sandviken, SKF kullager, SSAB, ASEA, Husqvarna, Elektrolux, Bofors, FFV för att nu nämna några.

Vi måste få en regering som prioriterar kunskapsskolan och industrin om den svenska välfärden inte skall kollapsa. Förr låg vi på 4:e plats på HDI skalan (Human Development Index), som är det bästa måttet på välfärdsutveckling. Nu ligger vi på 14:e plats och 1925 räknar man med att vi intagit plats 37.


Vården är i kaos och rättsstaten; dvs polis o domstolar fungerar inte som de skall. I samband med den största folkökningen någonsin 1 miljon invandrare på 10 år så både minskas polisens resurser, chefer anställs utan polisutbildning och en ny centraliserad icke fungerande polisorganisation sjösätts. Kvinnovåldet nu i Sverige är högst i hela Europa. Är detta ett humant och jämställt samhälle?

Nej det behövs nog många nya politiker som kan hantera människors vardag. Att bara anpassa sig i riksdagsarbetet för att åtnjuta en bra lön är inget som utvecklar samhället. Det behövs även bra debattörer och journalister som bidrar till att lösa den synbarliga återvändsgränd vi nu ser i det svenska samhället.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar