fredag, december 02, 2016

Skiftande opinionsmätningar i november 2016

Jämför man olika opinionsmätningar så finner man olika resultat. De som var ojämförligt bäst att tippa valet 2014 var Sentio och Youov, som genom sin konstruktion har närmare noll % bortfall medan t ex SCB i senaste undersökningen hade 44% bortfall; dvs nästan hälften av tillfrågade svarade ej. Man kan tycka att detta är ett allvarligt bortfall, som begränsar SCB:s trovärdighet.

Även faktumet att SCB haft 50% fel vid valen 2006, 2010, 2014 vad avser SD opinionssiffror talar för låg trovärdighet.


Vi noterar att Alliansen är störst i flera mätningar trots att SVT påstår att de rödgröna är störst. Vill man bilda sig en egen uppfattning kan man kolla in denna hemsida!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar