lördag, mars 22, 2014

Alla partier går mot mitten medan många politiker gör tvärtom!

I Sverige tävlar de flesta partierna att framställa sig som mittenpartier. Dvs en lugn trygg hamn mellan de stridande höger- och vänsterfalangerna. Om man skulle tro politiska kommentatorer i de flesta tidningar och företrädare för de flesta partierna så befinner sig i stort alla politiker i ett svenskt mittenfält.


Göteborgs universitet med bl a SOM-institutet har haft en politikerpanel sedan mitten av 90-talet, där vi deltagit. Här frågar man ett mycket stort antal kommun- resp riksdagspolitiker om vad de tycker i ett antal för landet grundläggande politiska spörsmål. Utan tvekan har universitetets undersökningar en utomordentlig trovärdighet och resultatet för 2013 års Politikerpanel har nu presenterats!

 

Denna undersökning avlivar snart myten om att alla partier eller snarare partiernas politiker finns i mittfältet. Så är det inte alls utan spridningen är nog än större än vad som allmänheten kan få intryck av.


Skall vi minska de offentliga utgifterna? 

Är detta ett mycket eller ganska bra förslag?  På fråga utkristalliserades tre olika grupper, där i stort sett ingen politiker från (S), (V) och (MP) tyckte detta! Något mindre än hälften av (FP), (C), (KD) och (SD) politiker gillade förslaget. Medan75% av (M):s politiker gillade förslaget.

 

Skall vi minska skatterna? 

Är detta ett mycket eller ganska bra förslag? På fråga blev det i stort exakt samma resultat som ovan; dvs knappast någon från det rödgröna blocket var intresserade av detta! Medan en mellangrupp flankerades av de rödgröna och (M).

 

Skall vi satsa på ett samhälle med ökad jämställdhet?

Är detta ett mycket eller ganska bra förslag? På fråga blev det lite annorlunda spridning. Här fanns även tre grupper. En grupp med nära 100% acceptans utgjordes av  (S), (V), (MP), (FP) medan (M) och (KD) fanns i en grupp på 75% gillande och (C) någonstans emellan. Det parti som hållit ställningarna bäst över alla mätta 20 år är folkpartiet!


I övrigt innehåller Politikerpanelen 2013 ett antal icke partivis särredovisade frågor om "livet som politiker".


När man läser undersökningen kan man raskt konstatera av de rödgröna politikerna är mer till vänster och socialistiska än  vad man vill medge. Givetvis blir man inte särskilt förvånad över vänsterpartiets politiker. De har ju alltid strävat efter ett samhälle av sovjetisk modell. Men däremot förvånar miljöpartiet och socialdemokraternas politiker. De försöker ju framstå som mittenpolitiker i alla avseenden men är i grunden uppenbarligen för ett rent socialistiskt samhälle.


Moderata politiker är betydligt mer konservativa eller till höger än vad partiet vill stå för. Ganska intressant men kanske inte så underligt. Stora konservativa krafter finns över hela världen och i Europa, som i Tyskland och Storbritannien. För att inte tala om Östeuropa.


Som tydliga mittenpartier framstår då enligt denna undersökning de liberala (FP) och (C) samt (SD). Medan det senare i vissa frågor knappast är ett mittenparti!


Men undersökningen är intressant i så motto, att uppfattningarna hos de olika politikerna är betydligt mer polariserade än vad som kanske framgår av debatten!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar