onsdag, mars 19, 2014

En havererad sjukvård?

Man blir med erfarenhet från 50-talet ganska förvånad över hur dåligt den svenska sjukvården fungerar. Sjukvården menar att de allt många äldre ställer till det. men tittar man på den svenska demografin så dröjer det åtminstone 10 år innan det största krigskullarna torde vara föremål för en mer omfattande sjukvård. I Stockholm där det råder hemska väntetider skyller man på alla nya inflyttade.

 

Det känns lite märkligt att det i det rika Sverige skall vara så svårt att planera något så enkelt, att det blir fler boenden i landet. Nu verkar man mest stå handfallna till förfång för de äldre och svaga, som nu verkar få ta smällarna med ökade väntetider utöver 4 timmar. I dagens DN redovisas att väntetiderna över 4 timmar för de äldre ökat från 28% 2009 till 45% 2013.

 

Stora problem med vården, bostadsmarknaden, pensionssystemen, trafikinvesteringar och 700.000 människor utanför ordinarie arbetsmarknad samt en något förvirrad diskussion om den svenska skolan, inger givetvis farhågor om att det knappast kommer att bli bättre trots att landets skulder 1.300 miljarder kr "bara" utgör ca 40% av BNP. Att staten nu lånat upp hela 125 miljarder för att klara en budget på 800 miljarder, känns heller ej särskilt betryggande. Det finns ju sedan ett lånetak; skuld i förhållande till BNP, att ta hänsyn till.


Den kommunala sektorn sägs totalt gå med vinst. Men ofta handlar det om att skriva upp tillgångar för högt, när man egentligen går med förlust. Kommunsektorns skulder ökar dock till dryga 400 miljarder kronor att jämföra med statens 1.300 miljarder. Kommunsektorns skulder per invånare blir då ca 40.000 kronor. Tar vi med även staten blir varje invånares offentliga skuld 170.000 kr. Var pengarna skall tas till alla de stora investeringar som behövs i infrastruktur, bostäder, utbyggd sjukvård samt kommunal och regional service utgör rejäla frågetecken. 

 

Jämfört med många andra länder har vi ett gott läge, som man nog får tillskriva en kompetent allians-regering. Men vi kommer säkert att få se fram mot en alltmer hårdnande ekonomi, där pengarna blir en större bristvara och kanske de äldre får sitta i mellan!

 

Fotnot: Gnesta kommuns nuvarande skulder och borgensförbindelser motsvarar ca 70.000 kr/invånare, vilket får betraktas som mycket högt!"

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar