söndag, mars 30, 2014

EU:s pengar når inte fram till behövande i Europa

Romer och fattigas situation i vissa EU-länder som Rumäninen, Bulgarien och Slovenien är under all kritk. EU satsar miljarder men dessa länder utnyttjar inte dessa medel pga krav på en egenfinansiering på 5%. En andra viktiga faktorer är ovilja att förbättra romers situation och den omfattande korruptionen och byråkratin - ett arv från kommunisttiden.

 

Romer behöver el, vatten. bostäder, utbildning och jobb för att kunna förändra sin livssituation. Inget av detta verkar kunna tillhandhållas via EU:s strukturfonder. Det känns som alla progressiva krafter är inmålade i ett byråkratiskt hörn utan ens en lite nödutgång. Samtidigt måste tusentals romer och fattiga bege sig till andra EU-länder för att tigga för sin överlevnad. Så kan det ju inte fortsätta.

 

Kraven på att EU ska gripa in för att hjälpa Rumäniens romer avfärdas av högste ansvarige EU-kommissionären Laszlo Andor. Det finns således både problem i alla ändar att förbättra romers situation. Laszlo Andor säger att det måste ställas krav på Rumänien. Men regeringen i Bukarest verkar helt enkelt inte bry sig. Man vinner inget val på att hjälpa romer!


EU borde rimligtvis med nuvarande erfarenhet satsa på att stödja nya gräsrotsorganisationer, som själva direkt kan kontrollera tillgängliga medel för att kunna kortsluta de tydligen alla korrupta beslutsnivåerna från regering till lokala borgmästare. Givetvis under överinseende av EU. Vad kan vara lämpligare än att anställa romer för uppbyggnad av en svag infrastruktur.


Med om fattiga romers situation i Europa skriver idag den undersökande journalisten Josefin Hökerberg om i Dagens Nyheter! Läs och begrunda!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar