lördag, mars 08, 2014

Hur står det till med jämställdheten i Sverige?

På den internationella kvinnodagen kan det vara på sin plats att fundera över hur det går med jämställdhetsarbetet i Sverige. Nedan beskrivs FN:s 4 huvudpunkter för ett bättre liv för kvinnor över hela världen:

 

1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

2. Ekonomisk jämställdhet.

3. En jämn fördelning av det obetalda hem-och omsorgsarbetet.

4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

 

I svensk debatt och media belyses i stort endast de två första punkterna. Särskilt är media bekymrade över att det finns för få kvinnliga VD:ar. Något som knappast berör gemene man (kvinna).

 

I Sverige är vi närmast sämst i hela världen beträffande mäns våld mot kvinnor. Dryga 15.000 anmälningar om sexuellt våld varje år är en förfärande statistik, som media numera har förträngt. Man skriver vitt och brett om grova våldtäkter i Indien men när samma sak sker på hemmaplan är det kompakt tystnad!

 

Den svenska modellen av jämställdhet omfattar således inte mäns våld mot kvinnor. I varje fall inte om man skall tro svenska medier. Denna märkliga självcensur medverkar givetvis till att eventuella förändringar går mycket långsamt!


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar