tisdag, mars 04, 2014

Ryssar gillar inte ukrainare - ärvda ambitioner?

 

Hur Ryssland nu tänker med sin "invasion" av Ukraina är märkligt. Vad har man att vinna? Omvärldens nedvärdering? Kanske snarare det är en storebrorsattityd även om Ukraina på intet vis är ett litet land. Redan 1931-32 lätt kommunisten och georgiern Josef Stalin svälta ihjäl 11 miljoner ukrainare. Något det talas ganska tyst om. Som kuriosa kan nämnas att Adolf Hitler endast klarade av 4 miljoner judar, romer och andra "avvikande". Stalin var således framgångsrik i detta avseende. Har månne dagens Ryssland ärvt hans ambitioner?

 

Krim tillhör Ukraina. De ryssar som är på plats har hamnat där efter det att sovjetiska myndigheter kört bort både äkta ukrainare och tartarer precis som i baltstaterna!

 

Bilden är från Måndagsrörelsen, som synes fått en nystart!

 

Росіяни не люблять українців - успадковані амбіції?

Як Росія тепер думає зі своїм "вторгнення" Україна дивно. Що ти виграв? Зовнішній світ приниження? Скоріше, це старший брат ставлення, хоча Україна є аж ніяк не маленька країна. Вже в 1931-32 світла комуністичних і Грузії Йосипа Сталіна померли від голоду 11 млн. українців. Щось говорять досить тихо о. Як цікавість, що Адольф Гітлер тільки вдалося 4000000 євреїв, циган та інших "девіантної". Сталін був таким успішним у цьому відношенні. Хіба я засумніватися в тому, успадкував сьогоднішня Росія свої амбіції?

 

Крим належить Україні. Росіяни на місці вже закінчили там після того, як радянські влади виїхали і реальну українців і татар, як і в країнах Балтії!

 

 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar