fredag, april 01, 2011

Att välja sina strider!

Johan Rocklind(S) skriver nu i ett av sina ganska få blogginlägg om måndagens kommunfullmäktigemöte. Han tycker att oppositionen inte bort få använda minoritetsåterremissinstrumentet.

Det är möjligt att i fråga om Vårdnadsbidragets avskaffande kan det synas vara en relevant kritik, men som sagt konsekvensbeskrivning saknades.

I fråga om kommunens övergripande mål var det helt korrekt att göra på det viset. Den nya kommunledningen är ju ganska oerfaren och man lägger inte ett stort muntligt ändringsförslag i ett viktigt styrdokument för kommunens verksamhet, i plenum! Det minsta man kunde begära var ett skrivet förslag. Nu vet vi att alla ändringarna tillkom i hast på majoritetens förmöte mellan (S), (V) och (MP) en timme för fullmäktige. Så den kritiken får vi nog betrakta, som självmål.

Det som är mer oroande är Rocklinds ganska barnsliga uttalande om att minoriteten måste passa sig för att begära fullständig dokumentation - vid vite av att majoriteten då skulle - ta tillbaka sina ändringsförslag kring frågorna kunskap/utbildning och valfrihet.

Hade majoriteten presenterat sitt ändringsförslag före kommunstyrelsens beredning hade ju mycket kunnat vara vunnet. Nu får Rocklind gå hem och skriva ut ett nytt dokument, som kan presenteras för alla i både majoritet och minoritet. Det är väl ändå ganska bra, att vi vet vad som beslutas!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar