onsdag, mars 23, 2011

Två gånger Harmagedon

I nya testamentet nämns en plats i norra Israel, Harmagedon av aposteln Johannes. Vid denna plats skulle slutstriden mellan det onda och det goda stå! I engelskspråkig litteratur (Armageddon) syftar namnet även på jordens undergång!

Dagarna är nu fyllda av två gånger Harmagedon. Det börjar även bli tydligt genom de reportage som BBC, CNN och al Jazeera nu visar hur omfattande förödelsen är i nordöstra Japan. Dog man inte av jorskalvet, så blev man antingen uppbränd eller dränkt. Dessutom hotar radioaktiva läckor. Tankarna med detta inferno går lätt till ovanstående rubrik!

Beträffande kampen mellan det goda och onda i Libyen, så finns inte så mycket att rapportera om frånsett Gadaffi's allt mer märkliga utspel. Däremot är givetvis spekulationerna mellan de olika internationella TV-kanalerna omfattande. Alla presenterar synpunkter från ledande världspolitiker varje dag. Just nu är man tydligen mest bekymrad över vem som skall leda nordväst-koalitionen, då USA inte vill ha den rollen.

I Jemen börjar det även att hetta till. Man kan ju undra över vad det är som nu gör att många människor i arab-länder vill ha större frihet. Mycket möjligt att de nya medierna SMS, Twitter och vad de nu allt är, på sikt kommer att förändra världen till det bättre. Just nu mullrar Putin lite medan Rysslands riktige statschef Medejev känns mer modern och inte vill negligera behovet av stöd till Libyer!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar