tisdag, mars 08, 2011

Frågestund om landstingsarvoden

Sändes idag via webb-TV genom bl a Sörmlands Nyheters försorg. Intressanta inlägg - de flesta bottnade i att toppolitiker försörjer sig med höga löner i Landstinget. Sanningen ligger dock närmare att dessa har bland de lägsta lönerna i landet.

De flesta inläggen synes komma från relativt välbärgade äldre personer ur den sk gamla högern (ej att förväxlas med de nya moderaterna). Svar på tal gavs dock ganska rejält. De i och för sig beslutade arvodena har fördelats på ett felaktigt vis under många år och gäller alla partier. Men det saknas inte beslut om beloppens storlekar.

Det som finns kvar från frågestunden är just att det är bra med live-sändningar då kan man även få en ofiltrerad bild av vad som händer och vem eller vilka som är upprörda. Det var ganska intressant! Men dessa samhällets missnöjda toppar får väl då vända sig till Gustav Wachmeister och fråga honom om varför dessa fördelningar gjorts bakom lyckta dörrar!

Det känns rätt konstigt att den nya landstingsledningen, som på intet vis kan kopplas till några lönnrum, nu skall stå till svars för vad andra uppfunnit!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar