lördag, mars 05, 2011

Vad sysslar de rödgröna med i Gnesta?

Vad har de rödgröna åstadkommit de första 100 dagarna i Gnesta? En fråga som är naturlig att ställa vid ett nytt styre.

Enligt det som framkommit ingen särskilt nytt däremot en massa anti!
1. Höjt politikerarvoden till sig själva med 30%
2. Avskaffa Vårdbidraget
3. Avskaffa valfriheten (t ex fritt val av skola)
4. Ingen ny behövlig brandstation
5. Ingen upprustning av badhuset?
6. Vill lägga ned Baggium yrkesskolan i Gnesta tätort
7. Inga femmor tillbaka till ytterskolorna!

Således inte mycket att komma med i utvecklingsväg. Det mest trista är deras negativa inställning till utbildning. Man hade väl kunnat tänka sig att (MP) skulle vara ett progressivt parti visavi utbildning. Men så verkar inte vara fallet. Att socialdemokrater och vänster i Gnesta inte är det visste vi tidigare. Man vill ju plocka bort det mesta, som inte är kommunalt, som Walldorf, dagmammor m fl. Och nu senaste det nystartade yrkesgymnasiet.

En ny brandstation behövs synnerligen väl. Då kan man få lokaler där det går att tvätta sig ordenligt efter brand- eller krävande olycksutryckningar. Sedan ligger lokalerna kommunikations- och miljömässigt inte bra till mitt i bostadskvarter. Plats och lokaler utnyttjas bättre för antingen ett expanderande yrkesgymnasium eller för bostadsbyggnation. En brandstation skall ligga där kommunikationsvägarna är öppna och där brandbilar kan tvättas och underhållas utan miljömässig negativ inverkan på befintlig bostadsmiljö!

Man blir även förundrad över (MP) inställning till utbildning och valfrihet i kommunen. Läser man deras rikspartiprogram få man inte alls den inställningen. Kanske man lokalt i Gnesta har ett annat program. När det gäller miljöfrågor, som brandstationen, verkar man inte heller vara särskilt på hugget.

Det är inte särskilt mycket utveckling vi sett från den nya rödgröna majoriteten de första 100 dagarna - mest förbud och anti. Och en ideologi, som mer liknar kommunistiska manifest från 50-talet.

Finns det inga nya progressiva krafter i dessa församlingar? Är gammelkommunism den nya ledstjärnan?

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar