tisdag, mars 08, 2011

Landstingsarvoden

Sörmlands Nyheter har nu i ett halvt års tid uppmärksammat bl a felaktigt utbetalda arvoden till toppolitiker under flera år. I diskussionerna nämns många namn men rimligtvis bör även Gustaf Wachmeister(M), som senaste tillskyndare av konstruktionerna, även omfattas av kritiken. Jörgen Danielsson(S) tog den yttersta konsekvensen och avgick. Sedan dess har dock inte hänt så mycket.

Utan att recensera det inträffade skall det bli synnerligen intressant hur Landstingets M-ledda revision skall hantera frågan, då det i princip handlar om alla partier och gamla felaktigheter. Eftersom ansvarsfrihet givits för år 2009 och tidigare, kan man då underlåta att ge ansvarsfrihet för samma omständigheter 2010. Mitt personliga tips är att det blir ansvarsfrihet.

Jag tror inte att de flesta aktuella toppolitikerna hade någon som helst aning om, att arvodena behandlades felaktigt! De som borde intervenerat är landstingets jurist och dess chef. Här finns det all anledning, att utkräva ansvar i tjänsteutövningen. Sedan vore det givetvis bra om frågan kunde få ett avslut så att politiken återigen fungerar på ett normalt vis.

Bördan är ändå rätt tung för landstingspolitiker och ett extra blyok över axlarna gynnar ingen av oss alla, som är i behov av en väl fungerande sjukvård. Att nyckelskramla på torget i Nyköping för dessa saker, är att gå allt för långt. Nyckelskramlingen skall, som tidigare reserveras mot de verkligt odemokratiska och rasistiska krafterna i samhället!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar