lördag, april 30, 2016

Dålig demokrati i Gnesta kommun!

Utredningen om bl a nedläggning av Laxne skola är nog en av de sämsta jag någonsin läst under de snart 50 år som jag följt och varit aktiv frititidspolitiker. Ett tämligen klantigt gjord utredning, som Barn- och utbildningsnämndens ledamöter borde ha stoppat i sopkorgen. Dessutom finns inte en enda representant för halva befolkningen som bor utanför Gnesta i Laxne, Björnlunda och Stjärnhov i denna nämnd.


De ledamöter som då får anses vara ansvariga för publikationen är Lundin, Linda S Ordf Gnesta, Anderson, Sven M 1:e v ordf Gnesta, Fredriksson, Inga-Lill C 2:e v ordf Gnesta, Sandqvist, Roger S Led Gnesta, Johansson, Inger S Led Gnesta, Jarl, Cecilia M Led Gnesta, Braathen Gson, Karin M Led Gnesta, Fagerström, Ewa V Led Gnesta, Held, Anja MP Led Gnesta.


Redan tidigare fanns ett stort missnöje bland skattebetalarna i kommunens tre ytterområden, där 35% av befolkningen bor, får bekosta alla ekonomiska satsningar som görs på centralorten. Man plöjer ner miljoner och åter miljoner i centrala Gnesta och i t ex Laxne med tung trafik finns inte ens trottoar till förskola/skola. Förslaget att lägg ner skolan kommer precis som lök på laxen och påvisar bara den ensidiga politik som betecknar Gnesta socialdemokrater. Detta förslag är ju närmast helt antidemokratisk och tyder på en "vi är bäst" hållning i tätorten. Däremot så skulle man enligt denna "pedagogiska" utredning kunna driva asylmottagning med än större kostnader! Vilken kompetens besitter detta företag för denna bedömning? Allsmäktig kompetens?


Här en kommentar om "denna rövarhistoria" på FB från person som läst utredningen:


Läst "utredningen" om Laxne skolas nedläggning. Nu räcker det med stolligheter från kommunhuset. Banne mig!Nedan kan du läsa min långversion och möt gärna upp vid Pekinghörnan unna dig en fika och samtal med andra. Ensam är aldrig stark!Läst utredningen och gör följande personliga reflektion i egenskap av boende i Laxne. En beställd utredning av Gnesta kommun och genomförd av teknikkonsult företaget Sweco Society AB;
Företagets skolkompetens inom pedagogiska området nämns inte alls. Oroar! Kanske därför man helt missade brukarna; lärare – elever – föräldrars tankar och synpunkter?Tänk vad en ”workshop”, dvs en lekstund, och lite efterföljande samtal kan komma fram till;Förslagen till nedläggning av Laxne skola utgår helt och hållet ifrån huvudsak en ”workshop” med politiker, rektorer och tjänstemän i kommunens mera centrala skolförvaltning, samt efter samtal.
Helt borträknade är den pedagogiska personalen, lärare och givetvis lärarfacken. Ointressanta särintressen? Märkligt! För att inte nämna föräldrar och barns synpunkter, vilka helt saknas. Hårresande!En bra skola borde ha 200-300 elever, enligt deltagare främst då två rektorer (s.16). Laxne har 30 elever, i fina och relativt bra lokaler.
Någon pedagogisk utvärdering av Laxne skolas verksamhet finns inte som underlag mer än antaganden utifrån elevantal och svårigheter att rekrytera personal.Vilka står i tur? Björnlunda med Welanderborgskolan (78 elever)? Eller möjligenKvarnbackaskolan, Stjärnhov (74 elever)?
Och någonstans börjar man i jakten på slantar. Då blir svaret; Laxne!Utredningens relevans/kvalitet och genomförande som sådan borde anmälas till Skolinspektionen/ Skolverket för bedömning av helst någon förälder. Sänder ruggiga framtida scenarier. ”Koka nedläggnings soppa på en spik” kallar jag det för. Utöver att vara ett politiskt beställningsjobb i syfte att spara pengar. Fega politikers verktyg = utredning. Undrar om deltagarna i ”Workshopen” alls fick den informationen att bli torpeder? Då hade de troligen sagt; Nej, tack!Ps: Själv är jag pensionerad utbildad lärare, som även genomgått Skolledarutbildning vid universitet. Väl erfaren med kvalitetsarbete inom skola/utbildning under mer än 30 år med specialitet att utveckla, inte lägga ner fungerande verksamhet. Och jag råkas nu bara bli alldeles allmänt förskräckt. Papperskorgen om jag får be och en ursäkt till oss Laxnebor vore på sin plats. Men dit är säkert vägen till alldeles för krokig. från kommunhusets perspektiv. Sweco utredarna hänvisar till en databaserad analysmetod som uppenbart utvecklats i Kanada och andra fritt valda lokala platser inom Sverige.Om detta må också sägas; Ju mer fjärran metoder härstammar ifrån, desto mer diffus och större frihet kan man ta sig för att koka sin egen ”kökamöja” soppa. Inget nytt!
Det finns väl godtagbara och väl prövade metoder knutna till svensk skolforskning och kvalitetsarbete inom skolan. Använd dessa om jobbet nu skall utföras seriöst. Ett tips!
Vilka insamlade fakta som har data bearbetats och analyserats framgår inte heller. Om man nu alls använt sig av metodens visserligen finstilta olika steg? Metodens tillämpning visar uppenbara brister att alls kunna dra några bestämda slutsatser annat än tyckanden. Slutsatsen min blir därför; Gratulerar till lätt förtjänta Gnesta slantar!
Jag kan skriva en egen rövarhistoria så alla Laxnes barn och föräldrar kan få sig ett gott skratt. Förutsatt att Gnesta kommun betalar kalaset till halva av konsult priset. Säg bara till!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar