lördag, april 16, 2016

En katastrofall vårbudget

Vårbudgetdiskussionen har ju kommit av sig i skenet av Mehemet Kaplans fascist-kontakter (som vi bloggade om för flera år sedan). Det finns all anledning att återkomma något till denna tilläggsbudget, som oavsett vad alliansföreträdare anser eller yttrar kommer att godkännas likväl i DÖ-överenskommelsens anda. Däremot är knappast borgerliga debattörer eller kommunala alliansföreträdare lika entusiastiska.


De riktigt stora förlorarna i denna budget är skolan, de äldre, polisen och försvaret. Särskilt jobbigt måste det vara för Lärarnas Riksförbund och i viss mån Lärarförbundet, som fått uppleva en minskning av skolans resurser med 900 miljoner. Inga tillskott här inte trots skolminister Fridolins löften om att fixa skolan på 100 dagar. Det har nu gått 700 och det blir allt sämre.


Svenska pensionärer betalar mer skatt än övriga i Sverige. I utlandet är det tvärtom här ha en pensionär mellan 18%-5% lägre skatt. Man hade väl förväntat sig en justering men icke så. Dessutom har 25% av alla äldreboenden i landet lagts ner. Det borde vara tvärtom och staten borde ta ett större ansvar.


Rätts- och försvarsväsende är ju inne i en kris och inte mycket görs ju åt detta i Sverige. Laglösheten sprider sig rejält med allt fler grova brott som mord/mordförsök, dråp och våldtäkter. Vi leder våldtäktsstatistiken i Europa.


Försvarets budget har varit densamma i snart 30 år. De flesta förband är nedlagda och kvarvarande arméstyrka på några bataljoner räcker knappast ens för att försvara Arlanda om något skulle hända. Landet har således blivit rejält kuppkänsligt! Om nu någon trodde att polisen i form av nationella insatsstyrkan eller piketerna skulle kunna matcha en kupp så har man nog intet förstått!


Statens kostnader för migration ökar från 19 till 53 miljarder på ett halvår. Något som givetvis är en ekonomisk omvälvning. Statens totala kostnader per år fram till 2020 beräknas då årligen till ca 83 miljarder kronor knappt lika mycket som hela den svenska grundskolan kostar. Tillsammans med kommuner och landstingens kostnader är nu den direkta kostnaden för migrationen över 120 miljoner kr per år. Då har kostnaderna för garantipension, äldreförsörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder icke medräknats. Men kan på goda grunder beräknas till minst 30 miljarder. Dvs 150 miljarder, vilket är lika mycket som hela Tyskland nu avsatt för asylsökande. Tysklands BNP är på 25.000 miljarder kronor jämfört med Sveriges 4.000 miljarder kronor.

 
Utöver detta beräknar Magdalena Andersson(S) att det om fem år finns 1 miljon boende i Sverige, som enbart lever på socialbidrag!


Den lokale politikern Simon Westberg i Uppsala redovisar på FB som jämförelse vad man kunnat få för alla dessa pengar:

  • Tredubblat barnbidrag – dvs 6750 kr mer i månaden för en tvåbarnsfamilj.
  • Ett nytt jobbskatteavdrag motsvarande 75% av dagens. Det vill säga sisådär 3500 kr i månaden för ett typisk svensk familj med två medianinkomsttagare.
  • Slopad statlig inkomstskatt (med ca 20 miljarder i marginal) så att högsta marginalskatten blir 40% istället för 60%. D.v.s. en lösning på den problematik Spotify lyft fram de senaste dagarna.
  • EU:s i särklass lägsta bolagsskatt för att locka internationella företagsetableringar till Sverige.
  • En fullt finansierad höghastighetsbana mellan Stockholm-Göteborg-Malmö.

För egen del hade jag nog satsat 10 miljarder extra på grundskolan, 10 miljarder på sänkt pensionärsskatt, 10 miljarder på att möta Putins nya hot, 10 miljarder till rättssystemet (domstolar, åklagare, poliser), 10 miljarder att bygga ut Ostlänken till Linköping, 10 miljarder till äldreomsorgen och 10 miljarder till gymnasieskolan.


Dessutom hade jag nog tagit 3 miljarder av SVT/SR budget på makalösa 12 miljarder och fördelat dessa till landsortspressen. Typ Södermanlands Nyheter, Hela Hälsingland, Dalarnas tidning, Borås tidning eller Gefle Dagblad för att nu vidmakthålla mångfalden i den svenska demokratin! 


Sedan finns det givetvis bidrag som borde ses över och förändras. En rimlig migrationskostnad torde även vara 10-20 miljarder kronor. Evig bidragsförsörjning kan väl dock knappast utgöra ett rimligt mål!

Hela kostnaden för asylmottagningen i Sverige skulle för övrigt räcka till att föda 60 miljoner människor på flykt som hjälps av UNHCR. Ingen vidare effektivitet således!


Ja dessa siffror gäller migrationen hösten 2015. Kommer motsvarande grupp 2016 så räcker inga förutsägelser. Men en sak är klar. Vi lämnar över ett tufft och utmanande arv till våra barn och barnbarn! Det känns ganska oroande!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar