måndag, maj 04, 2015

Svenska skolan illa ute!
Två skrämmande bilder av den svenska skolans mångåriga kollaps, som OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, nu presenterar i en ny rapport. 

 

Den första bilden visar kunnighet i tillämpad och teoretisk matematik, där Sverige är klart sämst i den teoretiska och även ligger i botten i den tillämpade. Den andra bilden visar hur de svenska betygen stiger hela tiden medan resultaten i PISA-mätningarna istället minskar kraftigt! En således generös skola!

 

OECD's recept är:

  • Högre kunskapskrav för elever

  • Fler kunniga och bättre lärare (rensa ut Röda Gardet)

  • Ordning och reda i skolan - hänger på rektorerna


Vilket vi i flera bloggar redan adresserat. Vi har en skola som enbart fokuserar på de sämre och förstör för de mer teoretiskt begåvade. Den senare kategorin behövs för ett tekniskt väl utvecklat och konkurrenskraftigt Sverige. Nu finns en klar tendens till att viktiga industrier och affärsföretag väljer att flytta från Sverige pga avsaknad av erforderlig spetskompetens!


Samhällsdebatten har blivit alltmer flummig. Vi har fler personer med fina titlar men som dock inte klarar den enklaste matematik. Derivator, integralkalkyler och inte minst differentialekvationer i industrins styrsystem är okända storheter för grundskolans lärare. Sedan utarmas svenska språket av yngre journalister. Inom miljö och energi förhärskar mörkrets retorik! Det handlar mer om vilja än om kunskap, vilket är direkt förödande för en saklig debatt.


Tyvärr så har en majoritet av våra riksdagsmän passerat denna skola som icke har värderat kunskaper särskilt högt utan mer social anpassning. Och därmed blir knappast riksdagen någon tillgång att förbättra skolan!


Grunden till skolans kollaps finns i två stora skolbeslut från 60-talet, när man la ner realskolan (elitskolan) och därefter läroverken. Det man nu lär sig på högskolan gjorde man redan då i läroverken. Idag behövs det nog en 11-årig grundskola för att klara samma kunskaper som förmedlades på 9 år tidigare. Så det är knappast förvånande var Sverige hamnar i PISA!


Vi rekommenderar förutom det av OECD att läroplanerna anpassas (kraven höjs) till internationell nivå. Klarar man inte en nivå så får man göra omtag dvs kvasta. Inget märkvärdigt med detta. Invandrare utan det svenska språket skall givetvis placeras i klass speciellt anpassad för vederbörandes behov. Inte sitta i normalklass och intet begripa!

 

Ett fokus på att förstatliga skolan löser inte dessa problem. Det behövs en betydligt större vilja från svenska skolpolitiker för att nå resultat. Men så länge vänstern bestämmer i landet blir det knappast något gjort åt dessa ovan redovisade problemen. Lärare i all ära men det måste finnas relevanta ordnings- och kunskapskrav. Dessutom måste lärarutbildning och lärarhögskola reformeras. Nu härjar Röda Gardet med dunkla syften!

 

Nu rasar en tämligen livlig skoldebatt i TV, tidningar och inte minst sociala media. En intressant aktör i sammanhanget är Dagens Samhälle, som ofta har olika inlägg i ämnet.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar