lördag, maj 16, 2015

Kraftig kritik mot cancersjukvården på Mälarsjukhuset!

Enligt radio P4 Sörmland riktar Inspektionen för vård och omsorg, IVO kraftig kritik mot de långa kötider som finns bl a vid cancermottagningarna på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Kötiden för undersökning skall ju vara max 1 månad men nu har konstaterats tider på över 6 månader i flera fall. Enligt institutionschefen så beror detta på för lite resurser vid sjukhuset!


Närmast ansvarige politiker hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Fredrik Lundgren(FP) kunde i intervju ej svara på när detta skall vara ordnat. Han menade i övrigt att detta var ingen politikerfråga! Man kan ju då undra över vad alla dessa landstingspolitiker sysslar med. Det torde vara högst oanständigt att cancersjuka människor skall få vänta i ovisshet under så långa tider. För övrigt är tidigare uppmätta förtroenden för landstinget i Sörmland bland de sämsta i landet.


Landstinget styrs nu av en blocköverskridande smet av politiker i största samråd. Något som torde vara det mest sämsta för oss i behov av en effektiv och fungerande sjukvård. Höstens val pekade ju på ett stort misstroende mot de etablerade maktpartierna och Vård för pengarna fick ett högt valresultat. Något tragiskt valde centerpartiet att ge sig in i smeten så framgångsrika moderater och vårdparti fick bilda minoritet till förfång för väljarnas intresse!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar