lördag, december 13, 2014

Samhällsfarliga överbelastningsattacker!

Allt fler störningar uppstår på Internet. Senaste veckan har Telia drabbats av sk belastningsatacker från utländska mer eller mindre anarkistiska grupper, som angriper företeelser de inte uppskattar.

.

Men de upprepade attackerna upprepade attackerna mot Telia Sonera innebär stora risker för viktiga samhälls­funktioner."Vi ser antydan till en ny oroväckande trend där stora telebolag fått störningar i sina nät till följd av överbelastningsattacker. Överbelastningsattacker är i sig inget nytt, men tidigare har det inte drabbat operatörens egen infrastruktur utan endast det enskilda målet. Skillnaden är att inte bara måltavlan utan många andra kunder drabbas", säger Staffan Lindmark, jurist på Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet för elektronisk kommunikation.


Enligt Robert Jonsson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har flera stora telebolag i Europa drabbats av liknande incidenter det senaste året. De utförs med hjälp av kundernas bredbandsmodem och är svåra att upptäcka innan det har hänt, säger han till Dagens Nyheter.


För 20 år sedan blev jag uppkallad till Rosenbad som representant för Försvarsmakten. Ämnet handlade om Sverige likt andra länder i Europa t ex Finland skulle satsa på ett separat myndighets-Internet av säkerhetsskäl. Vid den aktuella överläggningen var det enbart Försvarsmakten och Kriminalvårdsstyrelsen, som förordade detta alternativ. 

 

Det mest märkliga man fick höra vid detta möte lett av en känd statssekreterare numera försäljningschef på SAAB Defence and Security, var Statskontorets representant, som hävdade att detta inte utgjorde något problem, då man kunde använda sig av privata brandväggar för myndigheterna för att så kunna undgå intrång. Vad hon missade var att tillgängligheten till nätet kunde vara noll pga överbelastningsattacker.

 

Enda möjligheten i Sverige att kommunicera om Internet går ner är vanliga telefoner (kopplade förbindelser) och Försvarets Telenät, FTN. Visserligen är många myndigheter av säkerhetsskäl anslutna till detta nät men inte alla! Dessutom finns ett antal radionät som betjänar ambulans, polis och räddningstjänst. Hur det är med redundansen (uthålligheten) i dessa radionät är icke känt!


Enligt min uppfattning bör Internet separeras så att det finns flera fysiskt åtskilda nät och minst ett seriöst nät utöver nuvarande slasknät!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar