tisdag, december 09, 2014

Borde vara en nekrolog över Gnesta ishallsaffär.

I Södermanlands Nyheter (@wwwSNse) skriver Björn Anderson och Maria Gustafson Danielsson(@MGDanielsson) mycket bra om den segdragna ishallsaffären som faktiskt pågått sedan början av 2000-talet.  Men eftersom det interna politiska spelet ej redovisas närmare kan det finnas anledning till några kommentarer särskilt som t ex MP framställs, som en positiv kraft trots att man ville lägga ner hela ishallen!


Men givetvis var försäljningen en katastrof, vilket vi adresserat tidigare på denna blogg. Det finns således tre saker om det finns anledning att beklaga; den naiva och idealistiska tron bland politiker, kommunens tjänstemäns avsaknad av kompetens i upphandlingsärenden och Gnesta Is- och Event genom Per-Ola Stenbacks militanta giriga hållning och avsaknad av idealitet! 

 

Det hela började tidigt på 2000-talet när jag och Gert Nilsson(S) fick uppdraget att förhandla med GIK, då kostnaderna för verksamheten skenade och anslagen började bli 5 gånger så höga som för annan ungdomsverksamhet. Detta var givetvis beroende av de skenande elpriserna som låg rund 15 öre och idag är 10-dubblat. Kostnaderna för ishallen ökade exponentiellt!


Vid ett möte i mitten på 2000-talet på kontoret i nämnda ishall framgick det att M, KD och MP ville lägga ner verksamheten med de stora kostnader som fanns. Däremot var FP, C och S villiga att fortsätta verksamheten. Själv hade jag varit med och beslutat om ishallen i Nyköpings kommunfullmäktige och ansåg en nedläggning omöjlig. 

 

Eftersom Henrik Sörblad(M) lett moderaterna till den störta framgången i kommunens historia med en ökning på närmare 9% och 3 nya mandat 2006 hade han en synnerligen stark position i de förhandlingar som tog vid inom alliansen. Medlingsresultatet blev att hallen skulle vara kvar men bjudas ut till försäljning för att kunna skapa mervärden; dvs att kostnaderna skulle kunna delas av fler aktörer. En icke helt dålig konstruktion.

 

Själva kravställningen och försäljningen leddes av fritidschefen Markuu Petäjäniemi, Henrik Sörblad(M) och Mats Klasson(C) i nämnd ordning. Den lämnar nog i ett retroperspektiv mycket i övrigt att önska! Som van upphandlare för en statlig myndighet borde man ha engagerat sig mer. Något som dock vara att klampa in på tjänstemännens omrdåe!

 

En som envist kämpade för fortsatt kommunal drift i Gnesta var Gert Nilsson(S), som ju så småningom belönades för denna insats (vann valet 2010). Men beslutet att sälja ut verksamheten stod fast; dock inte bara bland alliansens partier. 

 

Någon jag tycker har fått oförskylld kritik i sammanhanget är Mats Klasson(C). Mats var nog i grund och botten mot en försäljning. Själv var vi mycket tveksamma men om alternativet var nedläggning så detta var ett val mellan pest och kolera.

 

Hela utförsäljningen och hanteringen av ishallen med den nye ägaren har dock blivit ett stor fiasko. Framför allt verkar det som allt samhällsansvar runnit av Per-Ola Stenbacks. Hur kan man köpa en anläggning för 1 krona och sedan vilja sälja densamma några år senare för 10 miljoner kronor.

 

"Sten-Kalle" Karlsson(MP) anmärkte på den genomförda upphandlingen men det blev faktiskt bara en erinran från den församlade revisionen vid kommunfullmäktiges möte i Wattrangsborg, Björnlunda. Däremot hade miljöpartiet inget emot att lägga ner verksamheten; den var ju knappast i konformitet med partiets lågenergiprogram!

 

Personlig lärdom av detta är att det finns kommunal verksamhet, som skall finnas kvar i kommunal ägo. Strategisk verksamhet som inte kan utsättas för nyttig konkurrens skall givetvis vara kvar i offentlig ägo. Detta gäller även som sagt kraftverk, järnvägar och annan infrastruktur.


När det gäller ishallen borde kommunen häva avtalet, då det knappast har skötts på avtalat vis. Det innebär ett kostsamt juridiskt förfarande men vad skall man göra? Kvarstår då driftkostnaderna för el och drift av hallen. De utgör fortfarande och framgent ett stort problem för både GIK och kommunen. Där finns fortfarande ingen bra lösning i sikte!

 

SN:s artikel skulle ha kunnat vara en nekrolog över ishallsäventyret. Men fortsättning följer. Problemet finns och fortsätter att finnas inte bara med avtalet utan kostnaderna för GIK:s verksamhet framgent. Kanske är artikeln snarare ett förebud/omen om en riktig nekrolog över ishallens existens!


@RGBenedicks

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar