torsdag, januari 14, 2016

Solbacka integrationscentrumen en ljuspunkt för många!På år 2015 näst sista dag besökte vi Solbacka flyktingläger vid Stjärnhov. Invånarna hade under ett antal månader jobbat med ett konstverk föreställande en fladdrande svenska flagga. Detta konstverk överlämnades av ett antal synnerligen entusiastiska flyktingar till det svenska folket. Efter ett antal tal så avslutades det hela med en yster dans i Solbackas snödränkta park.

Detta var en synnerligen positiv upplevelse och en påminnelse om det skyddsbehov som många migranter till Sverige har. Det påminner även om en entusiasm att faktiskt befinna sig i ett tämligen fredligt land. Det påminner att de flesta flyktingar har ingen högre önskan än att bli en del av det svenska samhället.

Vi får numera ta del av migranter, som uppenbarligen inte delar dessa värderingar. Det är givetvis tragiskt för alla inblandade och inte minst för de tusentals asylsökande som inte delar denna agenda utan intet annat vill leva i fred och endräkt. Men integration får inte bli förvaring som den för det mesta är idag. Det är viktigt att samhället agerar och i Solbackas fall kan man nog säga att Stjärnhovsborna har engagerat sig. Huruvida det är en klok idé att integrera sig i det svenska samhället långt ut i skogen, mörkret, snön och lång från allfartsvägarna kan diskuteras. Men Solbacka-anläggningen innebär ju alltid ett bra boende och möjlighet.

Däremot måste det svenska samhället bereda sig på att skapa betydligt fler jobb om denna migration/integration inte skall gå över styr. Hittills verkar de flesta riksdagsmän inte ha några som helst idéer om hur detta skall ske utan låter det mesta förfalla som bostäder,sjukvård och skola. För vår egen del har vi under årens lopp på ett ganska ödmjukt vis kommit med en del förslag. Men de verkar knappast satisfieras av dagens politiker. Numera har för övrigt Sverige fått omdömet att vara ett av världens sämsta länder på integration. Något som både svenskar och invandrare nog har rejäla synpunkter på! 


Men en fungerande Solbacka-anda måste ändå utgöra ett ljus i en värld som utgör ett stort mörker för många människor. Det skall vi givetvis vara rädda om även om vi kritiserar bristerna i den svenska integrationspolitiken. Det är även viktigt att inte mörka krafter tar överhanden i samhället p g a polis, media och migranters brister. Det är av vikt att vi har ett öppet sinne om människor och deras positiva agenda för ett bättre liv! 

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar