lördag, januari 02, 2016

Dagens journalister saknar empati för de svagaste i samhället!

Med stigande ålder skapar man sig naturligtvis erfarenhet och kunskap som yngre på intet vis behärskar. Jag läser varje dag två dagstidningar den lokala Södermanlands Nyheter och rikstidningen Svenska Dagbladet. Naturligtvis så läser man på webben bl a Expressen och utmärkta Göteborgsposten. Debattörer finns det gott om att följa både på Facebook och på webben. Jag följer regelbundet ett antal och ger ekonomiskt stöd till en specifik liksom jag stödjer Läkare utan Gränser och Frälsningsarmén; två organisationer som gör verklig nytta i världen utan feta chefslöner.

Utöver detta läsande så tittar jag varje dag på utländska TV-kanaler. Favoriter är tyska ARD, ZDF, n-tv, France24 och SKY NEWS. Tittar ibland på TV4 nyheter mer sällan SVT Rapport, som känns lite apart i sin rapportering jämfört med andra media! Radio? Nästan aldrig. Dock spanarna på fredagar! 

Håller även via Twitter koll på 250 media, politiker, debattörer, journalister och ledarskribenter huvudsakligen från liberala/konservativa media.  Gillar teknik och vetenskap och prenumererar på Axess-TV. Känner mig ganska välinformerad mer än vad de flesta nog är.


Liberala Dagens Nyheter då? Jag har förvisso läst tidningen sedan 1950-talet men tidningen under Wolodarski hävdar numera med emfas att det grova våldet (mord, misshandel, våldtäkt) minskar i samhället, vilket inte är särskilt trovärdigt! 


Har alltid haft ett patos för rättvisa i samhället oavsett vad det månde vara. Ogillar starkt kvinnovåldet i det svenska samhället, som det ofta råder stor tystnad om; bland det högsta i världen. Ogillar starkt de flesta riksdagspolitikers passivitet, när skolan blir allt sämre, bostadsköerna allt längre, pensionerna urholkas, en kaosartad sjukvård och ett rättssystem som uppenbarligen havererar, där polisen avskriver det mesta och har en 5% uppklaradegrad av inbrott, när t ex Tyskland har 25%.

Positiv till en generös migrationspolitik men anser att integrationen är tämligen miserabel och den sämsta i hela världen.

Det märks verkligen att Sverige var världens 4:e bästa land att leva i på 1970-talet och numera ligger på 14:e plats mätt enligt HDI, Human Development Index.

På det lokala planet måste vi framföra kritik mot det lokala bladet SN. Man ägnar mycket tid i tidningen åt hur bra integrationen fungerar i landet men synes helt ha glömt bort samhällets svagaste grupp äldre pensionärer. I Gnesta läggs ju ett av tre äldreboende ned, vilket har skapat mycket oro för pensionärer och deras organisationer PRO/SPF. 

När dessa organisationer uttrycker sitt bekymmer över uppkommen situation orkar tidningen inte ens följa upp detta. Inte heller att kommunen vägrar att svara på brev är intressant! Man undrar ju verkligen som mångårig prenumerant var yngre journalisters empati finns. När det gäller de svagaste i samhället synes den saknas helt! 

När det gäller asylsökande och flyktingar så är de garanterade tak över huvudet och försörjning enligt lag samt backas upp av Migrationsverk, kommun och SN. När det gäller pensionärer finns inga sådana garantier. Det är helt upp till kommunernas godtycke, att ordna denna "detalj" och pressen orkar inte ens ge moraliskt stöd! Det är tämligen illa!

Någon gång under 2015 dristade jag mig att skriva till tidningens chefredaktör och påpeka tidningens bristande empati för de äldre och svaga i samhället och oförmåga att leva upp till sitt mediala granskande ansvar. Hen tackade så mycket för de "intressanta" synpunkterna!


Men har vi journalister och politiker under 40 år så är väl detta inte så konstigt. Dessa har knappast känt på de isande vindar som dagens äldre nu får känna på! De som byggt Sveriges välfärd är numera samhällets parias! Mycket bättre är det ej heller vid redaktionerna på Eskilstuna-kuriren, Radio P4 Sörmland eller SVT Sörmland. 


Tidningen Expressen bjuder dock till!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar