söndag, januari 17, 2016

Gnesta Samhällsbyggnadsnämnd mörkar sina beslut!

I Södermanlands Nyheter framgår av denna artikel Byalag överklagar beslut om avgift, att byalaget i Stjärnhov fått en sanktionsavgift på 6.230 kronor för en byggnad som egentligen ägs av kommunen. Detta är ganska märkligt! Än märkligare är att sanktionsavgiften skulle ha varit beslutad i nämndens möte den 2015-11-26. I protokoll fråga sagda möte saknas beslutet. Eftersom Byalaget i Stjärnhov inte är en enskild person, kan man ej heller åberopa personsekretess för denna märkliga mörkning.


Således två mycket märkliga beslut. Beslutet i sig och att mörka detsamma! Man måste ju kunna lita på att Samhällsbyggnadsnämndens protokoll är korrekta. Det kräver givetvis ett öppet och demokratiskt samhälle. Är det fler protokoll som mörkas i kommunen? Vi lär säkert få återkomma till detta!


Här kan man läsa Samhällsbyggnadsnämndens protokoll:


Inga kommentarer :

Skicka en kommentar