tisdag, februari 01, 2011

DO får sparken

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna får sparken med omedelbar verkan av regeringen. I denna spalt har vi vid ett antal tillfällen haft synpunkter på hennes ledarskap. Trycket från allmänhet, personal olika organisationer blev nu för stark för Erik Ullenhag (FP), som nu ger henne sparken.

Förvisso torde denna organisation vara utsatt för många olika synpunkter. Mängden misslyckade mål, val av mål mm blev inte bra till slut och har man sedan befordrats över sin kompetens och förmåga och inte kan leda verksamheten på ett förnuftigt vis, så kan det aldrig bli bra!

Ibland kan man ju även fundera över hur regeringen rekryterar sina "generaldirektörer". Oftast saknar dessa kompetens för det område som avses. I Linnas fall var det dock inte så. Hon har en jur kand i botten. En övervägande del av kandidaterna synes ha ekonomisk eller juridisk utbildning. De flesta tycks sakna naturvetenskaplig eller teknisk utbildning. Den senare utbildningen borde t ex chefen för Energimarknadsinspektionen, som även hon är i blåsväder, besitta!

Ja det blåser i toppen. Men ger man sig in på ett jobb måste man givetvis tänka sig för två gånger om man är lämplig för uppgiften. I gamla tider gick det nog lättare. Nu är alla mer granskade och inte minst finns numera Internet, som den stora maktfaktorn.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar