fredag, februari 25, 2011

Mer om Gnesta-politik

KS ordförande i Gnesta Johan Rocklind (S) i fortsättningen för enkelhets skull benämnd JR, tycker, att förtätningsplan Gnesta tätort bör ut på en ny rund bland partierna före beslut. Det är nog klokt och ger även partierna tillfälle till samordnade svar. Under resans gång har det varit lite spretigt minst sagt.

Däremot kan nog inte JR räkna med konsensus kring allt. Det vore nog övermänskligt.Kanske han har mest problem med sina medstyrande partier.

I Gnesta kommun är vi rädda om skattebetalarnas pengar. Åtminstone när det gäller JR:s arvode på 45.000 kr/månad. I Trosa belönas motsvarande jobb med 67.000 kr/månad. Men det får Trosa-borna naturligtvis hantera och tycka om!

JR tycker detta är en lagom nivå. Och han kan väl knappast säga mycket mer efter de excesser, som förevarit med (MP) halvmiljonarvoden.

Det kommer in lite spridda rapporter från de olika nämndernas möten. I BoU har beslut tagits att avveckla vårdnadsbidraget. Någon konsekvensbeskrivning behövdes inte enligt Valtola-Sjöberg (MP) i just denna fråga. Däremot behövs alltid konsekvensbeskrivningar i alla andra ärenden. Hennes logik synes dock inte vara helt logiskt utvecklad.

I socialnämnden tycks ordföranden Tom Jansson(S) samt kollegan Börje Johansson (S) ha olika syn på tingens ordning. Här får väl JR göra en insats för rättning i leden!

Ja mycket mer än så finns det inte att skriva om. Det har inte hänt särskilt mycket i Gnesta på
fyra månader sedan den nya majoriteten tog över. Det är viktigt att nu inte tappa tempo utan att kunna fortsätta att utveckla hela kommunen.

Fråga om klass 5 tillbaka till ytterskolorna verkar ha hamnat i långbänk trots löften om motsatsen!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar