fredag, februari 04, 2011

Att inte vilja eller kunna förstå!

Debatten om höga elpriser och framför allt höga nätavgifter, påminner mig ibland om hästen eller åsnan, som varken vill gå framåt eller bakåt och som inte tycks förstå någonting.

Häromdan skrev de samlade organisationerna för Sveriges alla hushåll en gemensamt debattinlägg i Dagens Nyheter angående de höga och kommande ännu högre nätavgifterna för el i landet. I bakgrunden finns även det som nu visat sig viktigast för folk, nämligen elpriser.

Energimarknadsinspektionen, som man trodde företrädde kosnumenterna, har ju visat sitt janusansikte med preferens för de stora elbolagen. Detta har nu mycket starkt kritiserats av HSB, Hyresgästföreningen, SABO (allmännyttan), Fastihetsägarna och Sveriges Villaägarförening utgörande 95% av allt boende i Sverige, i ett kritiskt debattinlägg i DN.

Man kritiserar således de höga och skenande nätavgifterna fram till kund. Ansvarigt statsråd Maud Olofsson har svarat med att allmänheten måste tilläggsisolera sina hus och byta lampor. Något som hon starkt kritiserats för. Nu föreslår hon att elbolagen måste vid vite orientera om att ett fast pris på förbrukningen är bättre än ett rörligt!

Detta svar måste betraktas som goddag yxskaft. Diskussionen gällde nätavgifterna och inget annat! Detta vill eller kan således inte statsrådet svara på. Ganska dåligt om man så får säga. Energimarknadsinspektionen, som likt DO tycks vara i allmänt förfall stödjer intensivt nätägarnas ohemula krav på ökade vinstmarginaler.

Eller är det så att Maud Olofsson och regeringen har ett spöke i garderoben? Är det så att en av orsakerna till tillåtna mycket höga nätavgifter ingår i en dold plan för den fortsatta vindkraftutbyggnaden? Det vore betydligt rejälare om Maud Olofsson talar om den verkliga orsaken till de höjda nätavgifterna, att de tillsammans med de sk elcertifikaten skall tjäna som grundplåt för en stark utbyggnad av vindkraften i Sverige.

Det man inte säger men som erfordras för utbyggd vindkraften är en omfattande och kostsam utbyggnad av stamnätet (THE GRID). När det gäller elcertifikaten så är det så att enskilda människor tvingas att sponsra olika företag för att deras affärer kring vindkraft skall gå med vinst och ge utdelning inte till sponsorerna utan enbart till de privata ägarna. Hade detta gällt all annan verksamhet hade det närmast betraktats, som bedrägligt!

Att sponsra en klok utbyggnad av vindkraft torde dock vara rimlig. Men då skall man givetvis som motprestation få aktier i dessa bolag. När det gäller utbyggnaden av stamnätet är det mer rimligt att alla får vara med och betala eftersom hela samhället kommer att ha nytta av detta. Varför skall de som eldar med ved eller andra fossila bränslen slippa undan? Vindkraften gör nytta för alla i framtiden även om den kommer att vara ett marginellt tillskott till energiförsörjningen. Nuvarande märkliga uttalanden sänder mycket underliga signaler till väljarna.

Vill man som hästen i exemplet inte förstå, så är det inte att göra så mycket åt. Men vederbörande kanske inte är så intresserad av något större andel av valmanskåren! Denna fråga engagerar alla i högsta grad. Ansvariga politiker borde intressera sig mer för frågan!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar