måndag, februari 28, 2011

Struktur eller novisen vid spisen?

Gnesta kommun har olika planer för de olika kommundelarna. Bland annat finns en sk förtätningsplan för Gnesta tätort. Denna har nu varit ute på allmän presentation och diskussion. Kanske ett bra grepp men dock inte helt nödvändigt, då den bara är en plan.

I SN kunde man läsa att sagda plan skulle ut på remiss till de olika partierna. Något som man blir något förvånad över. Varför då? De olika partierna har ju representanter i Miljö- och byggnämnden och planen har ju ingen som helst status annat än som ett framtida planeringsinstrument!

För varje område i Gnesta tätort gäller tre planer: Översiktsplan för Gnesta kommun, Fördjupad översiktsplan för Gnesta tätort och resp detaljplan. Om man skall bygga nytt eller förändra, så måste en ny detaljplan fram. Denna skall givetvis vara i enlighet med de överordnade dokumenten,

Det verkar som en stor del av den nya majoritetens politiker inte har någon riktig koll på vad som gäller och hur den lagreglerade utbyggnadsverksamheten skall bedrivas. Mycket verkar minst sagt vara enligt konceptet "Novisen vid spisen"!

För en tid sedan presenterade Trosas majoritet en omfattande lista på genomförda eller planerade åtgärder, som skall berika kommunen. Efter 4 månader av nytt styre i Gnesta väntar vi på den samma. Det enda som hänt så långt i Gnesta kommun är förslag till avskaffande av Vårdnadsbidraget och att MP och S är oeniga om kommunens övergripande strategi!

Med novisen vid spisen blir maten obefintlig, kall eller vidbränd!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar