onsdag, februari 02, 2011

Fel om Baggium i SN ledare

Bertil Fransson i Björnlunda har missuppfattat det mesta med Baggium-gymnasiet och brandstationen. Han tror att kommunen skänkt lokalerna till skolan. Givetvis får Baggium hyra lokalerna av inte kommunen men däremot av Gnesta Förvaltnings AB till gängse pris. I en ledare i dagens SN ger han utrymme för uppfattningar som är baserade på felaktiga grunder.

Om lokalerna byggs om för Baggium ytterligare behov så är det en fråga mellan Gnesta Förvaltnings AB och Baggium. I huset har för övrigt även funnits polisstation, vars lokaler nu nyttjats. Polisen har på egen begäran tilldelats mindre lokaler i tätorten pga att stationen lagts ner. Brandstationens utrymmen har minskats kraftigt de seanste åren både i bottenvåning och på övervåningen. Man har i stort ett garage och maskinhall kvar.

Brandstationen fungerar givetvis men önskemålet är bättre anpassade lokaler till bl a de nya fordon som finns. En nybyggnation av brandstation belastar kommunens budget med kanske 1,5 miljoner kr per år.

Han angriper även Johan Rocklind (S) för förmodat planerad "slöseri" med kommunala medel. Men socialdemokraterna har ju aldrig velat ha Baggium i denna byggnad. Enligt deras partiprogram skall här finnas bostäder.

Alltså inte mycket rätt!

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar